Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Psychologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Kunstmatige Intelligentie, Auditieve Cognitie, Soundscape onderzoek, Enactive Cognition, Epistemologische ontwikkeling van studente
Contact
Functie
RuG: Scientific Staff, groepsleider Auditory Cognition Group. Innovation Center for Advanced Sensors and Sensor Systems (INCAS3, www.incas3.eu): Senior researcher, cognitive sensors
D.A. (Tyas) Ayuningtyas
Contact

Functie
PhD student
drs. H.M. (Stella) Banis
Contact
Functie
Docent / coördinator
Vakgebied
dr. D.P.H. (Dick) Barelds
Contact
Functie
Universitair docent
Vakgebied
S.A. (Stefania) Barzeva
Contact

Functie
Promovendus
Omgevingspsychologie, natuurbeleving, natuur en gezondheid, kwantitatief onderzoek
prof. dr. A.E. (Agnes) van den Berg
Contact

Functie
Bijzonder hoogleraar beleving en waardering natuur en landschap
Vakgebied
drs. R.M. (Remko) Bezema
Contact

Functie
Hoofd Onderwijsinstituut UMCG
Depressie, psychologische behandelmethoden, preventie van terugval, chroniciteit, etiologie, werkingsmechanismen, internettherapie, antidepressiva, medicatietrouw
Contact
Functie
Adj. hoogleraar/klinisch psycholoog BIG/psychotherapeut BIG
I.M. (Iris) de Boer, MSc
Contact
Functie
Studieadviseur psychologie
Vakgebied
Consumer Behavior, Decision making, Social Marketing, Sustainability
dr. J.W. (Jan Willem) Bolderdijk
Contact

Functie
Assistant Professor
Neonatale neurologie
prof. dr. A.F. (Arend) Bos
Contact
Functie
Hoogleraar kindergeneeskunde, in het bijzonder Neonatologie
Meertaligheid, tweede-taalverwerving
prof. dr. C.L.J. (Cornelis L J (Kees)) de Bot
Contact
Functie
Hoogleraar Toegepaste Taalwetenschap
T. (Thijs) Bouman, PhD
Contact
Functie
Postdoctoraal onderzoeker/docent
Development, implementation and evaluation of automatic knowledge systems, social comparison (sensitivity), tailoring, psychosocial oncology, quality of life, subjective health.
dr. T.M. (Thecla) Brakel
Contact
Functie
Onderzoeker/Docent
Theorie en geschiedenis van de ontwikkelingspsychologie en levenslooppsychologie; de spanning tussen opvoeders en opvoedingsdeskundigen; de relatie kunst en psychologie (in het bijzonder kindertekeningen); de kindertijd in psychologie, autobiografie, kunst en fictie; kinderen en de ervaring, verwerking en verbeelding van de Tweede Wereldoorlog.
dr. G. (Gerrit) Breeuwsma
Contact
Functie
Universitair Docent
Arbeidsdeskundige vraagstukken op het gebied van arbeid gezondgheid en particiaptie/terugkeer naar werk voor mensen met meervoudige problematiek
Contact

Functie
Vakgebied
Neuropsychologie en gerontologie. Bijzondere aanstelling: Verkeersgeneeskunde en Neuropsychologie
prof. dr. W.H. (Wiebo) Brouwer
Contact
Functie
Hoogleraar
StudieadviesVoorlichting
I. (Inge) Cnossen, MSc
Contact
Functie
Studieadviseur psychologie
Vakgebied
Gebaren, embodied cognition, dynamische systemen en menselijke ontwikkeling, Wetenschap & Techniek-onderwijs.
L. (Lisette) de Jonge-Hoekstra, MSc
Contact
Functie
Onderzoeker en docent
Dr. T. (Theo) van Dellen is assistant professor in the department of Pedagogics and Educational Sciences at the University of Groningen. He is responsible for the topic “Transformative (lifelong) learning in workplaces” within the Lifelong learning program. Theo strives for an integral, interdisciplinary approach of developing theory and practice which supports adult learning processes for work through subjectivity, identity construction and transformation. The outcome in terms of theory may serve to understand the affective, cognitive and social characteristics of spaces which promote learning for work. His engagement with the complex and messy realities around workplaces is supported by humanistic and positive psychology. In addition, he calls himself to be a skeptical empiricist.
dr. T. (Theo) van Dellen
Contact
Functie
Assistent professor
leerkracht-kind interacties; taal- en geletterdheidsontwikkeling; voor- en vroegschoolse educatie (VVE); discourse analyse; culturele diversiteit in het onderwijs; differentiatie
dr. M.I. (Marjolein) Deunk
Contact
Functie
Universitair docent
Mentoring, Older Workers, Emotional Competencies, Older Workers' Motivation, Diary Studies
F. (Friederike) Doerwald
Contact

Functie
Promovendus
Vakgebied
prof. dr. D. (Douwe) Draaisma
Contact
Functie
Hoogleraar Geschiedenis van de Psychologie
Vakgebied
Psychiatrie en ouderschap
Contact

Functie
onderzoeker
Vakgebied
Cultuur en Cognitie, Ontwikkelingspsychologie, Cultuursociologie
drs. W.J. (Welmoed) Ekster
Contact
Functie
Promovendus 'Cultuur in de spiegel'
Gezondheid, sociaal-economische status (SES), ongelijkheid, overreding, gedragsverandering, gezondheidscommunicatie, stemkenmerken, tailoring, communicatie modaliteit, framing
dr. S.P. (Sarah) Elbert
Contact

Functie
postdoc / docent
Emotion Regulation
Well-being at Work
Lifespan Development during Adulthood
E.A. (Elissa) El Khawli, MSc
Contact

Functie
Neural correlates of executive (dys)functions, cognitive modulation & training, clinical neuropsychology
dr. S. (Stefanie) Enriquez Geppert
Contact

Functie
Assistant Professor
Contact

Functie
Phd student
Vakgebied
forensische psychologie
dr. J. (Coby) Gerlsma
Contact
Functie
Universitair docent
- My two main and general areas of expertise are "clinical and health psychology" and "research in psychology".  I have been working on the topic of burnout since the end of my bachelor of psychology in Mexico City. After my bachelor, which had a predominant emphasis in clinical psychology and health psychology, I moved to Groningen to study a research master in "Clinical and Psychosocial Epidemiology".

 During my master, I researched the influence of goal conflict, goal adjustment, and personality on the levels of burnout of medical students at the University of Groningen.

Currently, as a Ph.D., I continue working with medical students, this time, designing an intervention to address their burnout levels.
Contact

Functie
PhD student
Neuropsychologie en psychofysiologie van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en autisme spectrum stoornissen (ASS) bij kinderen en jongvolwassenen. Specifieke interessegebieden: sociale cognitie en social vaardigheden, school neuropsychologie, beloningsgevoeligheid en motivatie.
dr. Y. (Yvonne) Groen
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
Vakgebied
B.E. (Tineke) de Haan, MSc
Contact
Functie
Promovendus
Vakgebied
Health Psychology
prof. dr. M. (Mariët) Hagedoorn
Contact

Functie
Professor
Vakgebied
Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten; ouderenpsychologie
D.J.C. (Denise) Hanssen, MSc
Contact

Functie
dr. E.M. (Else) Havik
Contact

Functie
Vakgebied
Coaching
Conflicthantering
dr. J.A.M. (José) Heesink
Contact
Functie
Hoofddocent
Vakgebied
Anhedonie (verlies van plezier)| Positieve emoties | Dagboekmethode
V.E. (Vera) Heininga, MSc
Contact

Functie
PhD student
Psychopathologie, Psychologie, Dagboekstudies (ESM; dagboekvragenlijsten)
M.A. (Marieke) Helmich, MSc
Contact

Functie
PhD student (AIO)
Angststoornissen, dwangstoornissen en dwanggerelateerde stoornissen, emetofobie (angst voor overgeven), comorbiditeit (bij autisme spectrum stoornissen), cognitieve gedragstherapie, assessment, behandeleffectiviteit, procesonderzoek, intensieve exposure programma's
dr. W.J.P.J. (Wiljo) van Hout
Contact
Functie
Universitair Docent
Blended working practices: the shift that many knowledge workers nowadays make towards increased discretion and connectedness (such as the possibility to work time- and location-independently, and having continuous access to co-workers and job-relevant information), enabled by new ICTs. I am interested in how these aspects of blended working (mis)fit with workers’ need for structure and autonomy and how these new ways of working affect performance, creativity, and (group) brainstorming.

See also: www.kikidejonge.nl
Contact

Functie
Onderzoeker
Consumer behavior, Environmental Psychology, Evolutionary Psychology, Aesthetics
Y. Joye
Contact

Functie
Researcher and teacher
dr. F.A. (Fred) Keijzer
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent
My research focuses on intergroup processes (prejudice, discrimination, inclusion and diversity) and interpersonal processes (attraction and jealousy).  Ongoing interests include solidarity and collective action; intercultural competence, academic development, student well-being and inclusion, and sex ratio in groups/teams.
dr. L. (Liga) Klavina
Contact

Functie
Docent
Vakgebied
Master of Science in Forensic Psychology (MSc) at Maastricht University, Faculty of Psychology and Neuroscience
S.P.H.G. (Stéphanie) Klein Tuente, MSc
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Clinical Psychology
Functie
PhD student
Vakgebied
Lichamelijke metingen, Hartslagsensoren, Bewegingssensoren, Experience Sampling Methodology (ESM; dagboekvragenlijsten), Tijdserie analyse, Datamanagement, Programmeren (R) en Automatiseren.
Y.K. (Yoram) Kunkels
Contact

Functie
PhD-student (aio)
well-being at work, mindsets, caregiver well-being, person-centered care, quality of life of persons with dementia
L.K. (Lena Kristin) Kunz
Contact

Functie
PhD student
Experimental Pain Research
Pain and Ageing
Pain and Cognition
Pain Assessment and Pain Management in Dementia
Non-verbal Communication
Facial Expression Research
Social Neuroscience
dr. M. (Miriam) Kunz
Contact

Functie
Assistant Professor
Senior in the field of Higher Education and Health Care
dr. L.J.W. (Wim) Labree
Contact

Functie
Docent
Rouw; posttraumatische stress; traumatisch verlies; latente klasse analyse; systematic review; multilevel analysis; kwalitatieve data-analyse
drs. L.I.M. (Lonneke) Lenferink, MSc
Contact

Functie
Promovenda
Chilean Public Policy in Drug Use 
Substance Use Prevention
Substance Abuse Treatment
Adolescent Drug Use
Family Factors in Drug Use/Abuse
Contact

Functie
Engels, Taalwetenschap en Toegepaste Taalwetenschap
prof. dr. W.M. (Wander) Lowie
Contact
Functie
Professor
drs. H.J. (Hilly) Mast
Contact

Functie
050-3616900(!) Studieadviseur Geneeskunde en Tandheelkunde Rijksuniversiteit Groningen/UMCG
prof. dr. J.J. van der Meere
Contact
Functie
Professor in bio and neuropsychology of developmental disorders at the University of Groningen, The Netherlands
Vakgebied
dr. A. (Anna) Meijer
Contact

Functie
Vakgebied
- Studieadvies;
- Organiseren/ verzorgen van voorlichtingen voor de faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen

Verleden: 
- Doceren en coordineren diverse cursussen in de bachelor sociologie; 
- Begeleiding van bachelor- en masterscripties.
F. (Femke) Munniksma, MSc
Contact

Functie
Studieadviseur Psychologie / Voorlichting Faculteit Gedrag- en maatschappijwetenschappen
angststoornissen en depressie bij kinderen en jongeren, faalangst, effectieve interventies voor jeugdigen en ouders, cognitieve gedragstherapie, oudertraining, intergenerationele overdracht van angst en depressie, preventie, online behandelen
dr. M.H. (Maaike) Nauta
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
K.G. (Kiki) Nierop, MSc
Contact
Functie
Medewerker taakgroep Kwaliteitszorg
drs. C.B. (Carola) Onderdelinden
Contact

Functie
Coördinator externe samenwerking 4
A. (Adriana) Perez Fortis
Contact

Functie
Forensic Psychology with a particular focus on Rape
Contact
Functie
Docent
Aanpassing aan chronische ziekte, in het bjizonder de rol van individuele karakteristieken, waaronder persoonlijkheidskenmerken en sociale cognities. De belangrijkste thema's zijn: percepties van controle, kwaliteit van leven, post-traumatische groei, welbevinden, psychometrie. Aandoeningen: kanker, hart- en vaatziekten, nierziekten.
prof. dr. A.V. (Adelita) Ranchor
Contact
Functie
Hoogleraar Gezondheidspsychologie
mood disorders, neuroticism, epidemiological studies, n=1 diary studies, ambulatory monitoring, psychophysiology, time-series
dr. H. (Harriëtte) Riese
Contact
Functie
Senior Onderzoeker
Creativiteit and innovatie; groepsprocessen; teamprestaties
dr. E.F. (Eric) Rietzschel
Contact
Functie
Universitair docent
Lean operations, IO Psychology, HRM, Change Management
Psychiatrische epidemiologie, angststoornissen, depressieve stoornissen, symptoomdimensies van angst en depressie, hartziekten, kanker, systematische reviews, meta-analyse, publicatiebias
dr. A.M. (Annelieke) Roest
Contact
Functie
Universitair Docent
dr. N.M.P. (Naomi) de Ruiter
Contact

Functie
Onderzoeker / docent
Leadership & power; (open) innovation; innovation management; talent development; organizational change; teaching; 
dr. D.C. (Diana) Rus
Contact

Functie
Docent
Auditory Perception and Cognition
Auditory Prostheses and Hearing Aids
Speech Perception
Psychoacoustics
dr. S. (Stephan) Schleim, MA
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent
Research in Medical Education
Contact

Functie
onderzoeker, principal investigator
Mijn eerste onderzoekslijn richt zich op (voorspellers van) de aanpassing aan een chronische ziekte (kanker, diabetes). Specifieke onderzoeksinteresses zijn: depressie, emotieregulatie, zelfregulatie, mindfulness en zelf-compassie.

Mijn tweede onderzoekslijn richt zich op de toepasbaarheid en effectiviteit van psychologische screening en interventies bij mensen met een chronische ziekte en mechanismen van verandering. Hierbij ligt de nadruk op het onderzoeken van de effecten van individuele Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT).
dr. M.J. (Maya) Schroevers
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent
Contact

Functie
Ontwikkelingspsychologie, neuropsychologie
Contact
Functie
succesvol ouder worden, welbevinden, sociale relaties, zelf-regulatie, levensloop, theorie-vorming, instrumentontwikkeling, interventies, implementatie, valorisatie
Functie
Adjunct hoogleraar
Clinical psychology, health psychology, Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), depression, psychological aspects of diabetes
dr. K.A. (Annika) Tovote, MSc
Contact
Functie
Postdoctoraal onderzoeker, Kwaliteits- en Onderzoekscoördinator
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adulthood, Parkinson's disease 
dr. L.I. (Lara) Tucha
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
Vakgebied
Clinical Neuropsychology, Developmental Neuropsychology
prof. dr. O.M. (Oliver) Tucha
Contact
Functie
Hoogleraar
Vakgebied
Developmental Psychology, Narrative Psychotherapy
G.S. Vleioras, PhD
Contact

Functie
Psychologist at the Psychiatric Sector of the General Hospital of Volos, external cooperator of the Department of Psychology of the RUG
Signaling, Identity signaling, Social Identity, (Non)verbal cues, Cooperation 
J.C. (Janine) Weeting
Contact

Functie
PhD student
mood disorders, transdiagnostic approaches, experience sampling methodology, reward processes, time-series
prof. dr. M.C. (Marieke) Wichers
Contact

Functie
hoogleraar
prof. dr. N. (Nico) van Yperen
Contact
Functie
Professor of Sport & Performance Psychology
Vakgebied
relationele psychoanalyse; identiteitstheorieën; kunst, verbeelding en religie; geestelijke verzorging
prof. dr. T.H. (Hetty) Zock
Contact
Functie
Bijzonder hoogleraar levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid met bijzondere aandacht voor het domein van de geestelijke verzorging
printOok beschikbaar in het: English