Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us K.A. (Kor) Brongers
University Medical Center Groningen

K.A. (Kor) Brongers

Profile picture of K.A. (Kor) Brongers
E-mail:
k.a.brongers umcg.nl

Field/Discipline

Expertise

Arbeidsdeskundige vraagstukken op het gebied van arbeid gezondgheid en particiaptie/terugkeer naar werk voor mensen met meervoudige problematiek

Other positions

arbeidsdeskundige
Last modified:01 March 2024 12.43 p.m.

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands