Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Filosofie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Theoretical Physics, especially Quantum Mechanics
Philosophy of Science, especially Philosophy of Physics
prof. dr. D. (David) Atkinson
Contact

Functie
Emeritus Professor
Moral psychology, moral responsibility, group identities, intergroup conflicts
M.J.L. (Maud) Beekmans, MA
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Contact

Functie
universitair docent / studieadviseur
Philosophy, Formal Epistemology, Philosophy of Science
dr. G.B. (Benjamin) Bewersdorf
Contact

Functie
Senior Tutor and Lecturer
Afrikaanse filosofie, Niet-westers politiek denken
dr. P. (Pieter) Boele Van Hensbroek
Contact

Functie
Research coördinator (GSG), Universitair Docent (Wijsbegeerte)
Vakgebied
Aziatische filosofie, Indische filosofie, Chinese filosofie, comparatieve filosofie, Sanskrit
L. (Lucas) den Boer
Contact

Functie
Universitair Docent
Onderwijs- en onderzoeksaccreditaties; datamanagement; privacy

Geschiedenis van de wijsgerige psychologie; Middeleeuwse wijsbegeerte; Paleografie
dr. ing. S.W. (Sander) de Boer
Contact
Functie
Beleidsmedewerker
Vakgebied
Moral and political philosophy, normative political theory, ethics, global justice, value pluralism, incommensurability, comparability
M.G.J. (Martijn) Boot, PhD
Contact

Functie
Geschiedenis van de filosofie, filosofie van de oudheid en Middeleeuwen, geschiedenis van de logica
B. (Bianca) Bosman
Contact

Functie
Promovendus
Research on R.G. Collingwood and classical pragmatism (C.S. Peirce, William James, F.C.S. Schiller & John Dewey).

Other interests: British idealism, Italian idealism, realism in early 20th century British philosophy & philosophy of history.
Y. (Ymko) Braaksma
Contact

Functie
PhD student
medische ethiek
filosofie van de geneeskunde
medische professionaliteit
reflecteren
moreel beraad
socratische gespreksvoering

Boeken:
Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Menno de Bree en Eite Veening (2012): Handleiding Moreel Beraad. Praktische gids voor zorgprofessionals. Assen: Van Gorcum.

Boekhoofdstukken (selectie)

Menno de Bree, Donald van Tol, Hanke Dekker, Thys van der Molen, 'Over Reflecteren: wat, waarom en hoe'. In: Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p 13 - 24

Menno de Bree en Menno Buiskool, 'Kwaliteit van Leven'. In: Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p 137-148

Hanke Dekker, Peter van Dijken, Donal gan Tol, Menno de Bree en Thys van der Molen, 'Wat is professionaliteit?'. In: Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p 1 - 12

Menno de Bree en Eite Veening 'het zeven fasen-model'. In: Hans van Dartel en Bert Molewijk (red) (2014) In Gesprek Blijven over Goede Zorg. Overlegmethodieken voor ethiek in de praktijk. Amsterdam: Boom
Contact

Functie
docent medische ethiek en filosofie
Vakgebied
Early modern philosophy
History of political thought
dr. A.A.F. Chadwick
Contact

Functie
Postdoctoral researcher
Vakgebied
Contact
Functie
Vakdidacticus Filosofie
Early Modern Philosophy, Metaphysics
B.A. (Brian) Embry, PhD
Contact

Functie
Postdoctoral onderzoeker
Vakgebied
Kentheorie, Epistemische rechtvaardiging, Religieus taalgebruik, Wittgenstein
dr. J. (Coos) Engelsma
Contact

Functie
Docent
Vakgebied
metaethics, free will, aesthetics, meaning of life
dr. H.W.A. (Daan) Evers
Contact

Functie
Universitair Docent
Vakgebied
Studie advies: Het informeren, adviseren en begeleiden van studenten met het oog op een goede studievoortgang en om studenten in staat te stellen weloverwogen studiekeuzes te maken.
Other position: Lecturer SPO: Philosophy of pedagogic and education
drs. J.A.M. (Coby) Evers
Contact
Functie
Studieadviseur Master-opleidingen Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen en de facultaire Research Master BSS
Vakgebied
V.L. (Viviana) Felix, M
Contact

Functie
Vakgebied
Löwith-Blumenberg debat, geschiedfilosofie, continentale filosofie
S.L.V. (Sjoerd) Griffioen
Contact

Functie
Vakgebied
Filosofie van Wetenschap, Technologie & Samenleving
dr. J.A. (Hans) Harbers
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent
Vakgebied
dr. R.D. (Remco) Heesen
Contact

Functie
Early Modern Philosophy; Metaphysics; Philosophy of MInd; Phenomenology (Sartre & Merleau-Ponty); Philosophy of Science; German Philosophy (Nietzsche; Schopenhauer)
Contact

Functie
Vakgebied
Ethiek, sociale ontologie en politieke filosofie
prof. dr. F.A. (Frank) Hindriks
Contact

Functie
Hoogleraar ethiek, sociale en politieke filosofie
Peace and peacebuilding, democracy, power-sharing democracy, group identities and group rights
S. (Sanne) Hupkes
Contact

Functie
PhD Candidate
Ideeëngeschiedenis; interactie religie - filosofie; praktische filosofie (ethiek, politieke filosofie); rouwcultuur
prof. dr. C. (Christoph) Jedan
Contact
Functie
Hoogleraar Vergelijkende Godsdienstfilosofie en Ethiek
H. (Hylke) Jellema
Contact

Functie
Promovendus
Antieke Filosofie
dr. L.A. (Albert) Joosse
Contact

Functie
E.P. (Erik) Kassenberg
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
dr. F.A. (Fred) Keijzer
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent
Ethiek, politieke filosofie, Immanuel Kant, Kantianisme, wijsgerig kosmopolitisme
prof. dr. P. (Pauline) Kleingeld
Contact

Functie
Hoogleraar ethiek en haar geschiedenis
Vakgebied
My primary areas of research are in feminist philosophy, phenomenology and social and political philosophy. I have a particular interest in questions of freedom, internalised oppression and agents' complicity in their own unfreedom, especially in gendered contexts.
dr. C.E. (Charlotte) Knowles
Contact

Functie
Vakgebied
Logica en Argumentatietheorie
prof. dr. B.P. (Barteld) Kooi
Contact

Functie
Bijzonder hoogleraar Logica en Argumentatietheorie vanwege het Groninger Universiteitsfonds
Argumentatietheorie
Formele dialectiek/dialooglogica
Drogredenen

prof. dr. E.C.W. (Erik) Krabbe
Contact

Functie
Emeritus professor in de Logica en Wijsgerige Argumentatietheorie
Vakgebied
Filosofie, in het bijzonder Wetenschapsfilosofie
prof. dr. T.A.F. (Theo) Kuipers
Contact

Functie
Emeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie
Vakgebied
Philosophy or argument
Fallacy theory
Formal dialectic
Theory of criticism
Dispute resolution
Deliberation
Negotiation
Political argumentation
dr. J.A. (Jan Albert) van Laar
Contact

Functie
Universitair Docent
Vakgebied
Filosofie van Wetenschap, Techniek en Samenleving
Contact

Functie
Universitair Docent
Vakgebied
Filosofische vaardigheden
A.M. (Anne-margot) Lambers, MA
Contact

Functie
Docent Filosofische Vaardigheden
medieval and early modern philosophy; philosophy of language; philosophy of mind; epistemology
prof. dr. M. (Martin) Lenz
Contact

Functie
Department Chair & Professor of History of Philosophy
Kritische theorie, esthetica, kunstkritiek, cultuurfilosofie
dr. T.E. (Thijs) Lijster
Contact

Functie
Universitair Docent Kunst- en Cultuurfilosofie
Professionele ethiek, rechtsfilosofie, wetenschapsfilosofie
prof. mr. dr. A.R. (Anne Ruth) Mackor
Contact
Functie
Hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies
Semantiek, Pragmatiek, Taalfilosofie
dr. E. (Emar) Maier
Contact

Functie
Universitair Docent
Kant and Post-Kantian Philosophy, Phenomenological Tradition, Continental Philosophy, Philosophy of Mind, Philosophy of Perception

Teaching: 

2019: University Lecturer Kant’s Critique of Pure Reason, MA (graduate) course, Faculty of Philosophy, University of Groningen

2019: University Lecturer Heidegger’s Being and Time, BA (undergraduate) course 3rd Year, Faculty of Philosophy, University of Groningen

2019: University Lecturer History of Philosophy IV: 19th and 20th Century [Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Wittgenstein], BA (undergraduate) course 1st Year, Faculty of Philosophy, University of Groningen

2018: University Lecturer Heidegger’s Being and Time, MA (graduate) course, Faculty of Philosophy, University of Groningen 

2018: University Lecturer Heidegger’s Being and Time, MA (graduate) course, Faculty of Philosophy, University of Groningen

2018: University Lecturer History of Philosophy IV: 19th and 20th Century [Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Husserl, Heidegger], BA (undergraduate) course 1st Year, Faculty of Philosophy, University of Groningen

2018: University Lecturer Transcendental Philosophy: Husserl and Heidegger, BA (undergraduate) course, 3rd Year, Faculty of Philosophy, University of Groningen

2017: University Lecturer Transcendental Philosophy: Kant and Husserl, BA (undergraduate) course, 3rd Year, Faculty of Philosophy, University of Groningen

2017: University Lecturer History of Philosophy III: From Kant to Nietzsche [Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Darwin, Marx, Nietzsche], BA (undergraduate) course 1st Year, Faculty of Philosophy, University of Groningen

2016: University Lecturer Husserl: Founder of Phenomenology, MA (graduate) course, Faculty of Philosophy, University of Groningen

2016: University Lecturer History of Philosophy III: From Kant to Nietzsche [Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Darwin, Marx, Nietzsche], BA (undergraduate) course 1st Year, Faculty of Philosophy, University of Groningen
dr. C.M.A. (Corijn) van Mazijk
Contact

Functie
University Lecturer
Vakgebied
Aesthetics, Political Philosophy, Dramaturgy
S. (Silvia) Mazzini, PhD
Contact

Functie
Vakgebied
Statistische Genetica, Berekening van genetisch risico
dr. ir. G.J. (Gerard) te Meerman
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent met pensioen
- De Europese bodempolitiek - Politieke ecologie - Politieke filosofie
M.J. Meijer
Contact

Functie
PhD student
Geschiedenis van de 19e en 20e eeuwse Duitse en Nederlandse Theologie en Godsdienstwetenschap; Ernst Troeltsch (1865-1923); Geschiedenis van het liberale protestantisme; Religie en samenleving; Materieel christendom; Religie in de publieke sfeer
prof. dr. A.L. (Arie) Molendijk
Contact
Functie
Hoogleraar geschiedenis van het christendom en hoogleraar wijsbegeerte
Environmental Psychology, Philosophy of Science, Ethics
R.A. (Ruben) Mul
Contact

Functie
Docent
Geschiedenis van de filosofie
prof. dr. L.W. (Lodi) Nauta
Contact
Functie
Decaan van de Faculteit, Hoogleraar Geschiedenis van de Filosofie
Areas of Interest: Ancient and Medieval Philosophy; Epistemology; Metaphysics; Philosophy of Language & Logic

Before joining the faculty of philosophy here in Groningen (in 2015) I was a research fellow in philosophy at the University of Oxford and before that I completed my PhD at the University of Cambridge.

My historical research is broad both chronologically and thematically, but focuses on ancient and medieval philosophy. To date, I have published on Plato, Aristotle, the Stoics, and Augustine.

My systematic interests are focused on (analytic) metaphysics, epistemology, and philosophy of language and logic. I am especially interested in questions at the intersections of these areas and value theory and the philosophy of action.

I am interested in supervising students working in these areas. Please contact me if you are a prospective student and have any queries.

On my personal site you can find more materials related to my teaching and research.


Some recent publications:

'Thrasymachus' Unerring Skill and the Arguments of Republic I' , Phronesis 63 (2018), 359-391

'The Stoics on Identity, Identification, and Peculiar Qualities', Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy 32 (2017), 113-159

'Platonic Know-How and Successful Action', European Journal of Philosophy 25 (2017), 944-962

‘Aristotelian Finitism’Synthese (2015) [PDF proof]

‘Augustine on the Varieties of Understanding and Why There is No Learning from Words’, Oxford Studies in Medieval Philosophy (2015) [PDF proof]

'Augustine on the Dangers of Friendship', The Classical Quarterly 65 (2015), 836-851

‘The Stoic Account of Apprehension’, Philosophers’ Imprint (2014) [open access]

‘Knowledge and True Belief at Theaetetus 201a-c’, British Journal for the History of Philosophy (2013)  [PDF offprint]  (commended in the 2013 BSHP Essay Prize Competition)


Projects:

From 2017, I will be working on a NWO Veni project focusing on relativism about truth and morality in ancient philosophy.
dr. T.M. Nawar
Contact

Functie
Universitair Docent
Vakgebied
prof. dr. D.H.K. (Detlev) Pätzold
Contact

Functie
Emeritus hoogleraar in de Geschiedenis van de Moderne Wijsbegeerte, vanwege Stichting Groninger Universiteitsfonds
Vakgebied
dr. M. (Marc) Pauly
Contact

Functie
Onderzoeker en docent
Vakgebied
Epistemology, Philosophy of Science, Logic, History of Analytic Philosophy
prof. dr. A.J.M. (Jeanne) Peijnenburg
Contact

Functie
Hoogleraar Theoretische Filosofie
Vakgebied
Moderne Geschiedenis - Geschiedtheorie - Leergeschiedenis - Retorica
dr. R.G.P. (Rik) Peters
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
prof. mr. dr. H. (Henry) Prakken
Contact

Functie
Hoogleraar Rechtsinformatica en juridische argumentatie
Epistemologie, wetenschapsfilosofie, godsdienstfilosofie
prof. dr. ir. G.J. (Jeroen) de Ridder
Contact

Functie
Bijzonder hoogleraar christelijke filosofie
New Testament and Early Christianity
Nag Hammadi codices and Gnosticism 
Early Christian Apocrypha
Religion and Philosophy in Late Antiquity
Plutarch of Chaeronea

prof. dr. F.L. (Lautaro) Roig Lanzillotta
Contact

Functie
Hoogleraar Nieuwe Testament en Vroeg Christendom
sociaal-wetenschappelijke conceptontwikkeling, relatie theorie en beleid, evaluatie van beleid en beleidsreconstructie
dr. M.E.G.M. (Menno) Rol
Contact
Functie
Docent
For an overview of my activities, please see my personal website: http://www.philos.rug.nl/~romeyn/index.html
prof. dr. J.W. (Jan-Willem) Romeijn
Contact

Functie
Hoogleraar Wetenschapsfilosofie
Early Modern Philosophy and Science
dr. D. (Doina-Cristina) Rusu
Contact
Functie
Postdoc onderzoeker
Early modern philosophy (especially Spinoza and Cartesian debates)
Early modern science and natural philosophy (especially debates on causation)
Continental philosophy (especially Martin Heidegger and Emanuele Severino)
A. (Andrea) Sangiacomo
Contact

Functie
Assistant Professor
Philosophy of Religion, Philosophy of History, Theories of Religion, Secularism and the Post-Secular, Religion and Politics
B.B. (Benjamin) Schewel, PhD
Contact

Functie
Lecturer and Researcher
dr. S. (Stephan) Schleim, MA
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent
I work in political theory, ethics and the philosophy of public policy. Here are some of the themes that run through my work.
    In my writings on freedom, I develop a new, ability-based measure of overall individual freedom, discuss how to distribute freedom across persons and what role freedom should play in a theory of justice. In doing so, I aim to bring together discussions from both philosophy and economics. See, for example, my papers Abilities and the Sources of Unfreedom and An unresolved problem: freedom across lifetimes.      Sometimes, I leave the realm of pure reasoning and apply the abstract debate on freedom to politics and public policy. For example, in two papers, I argue that non-human animals have an interest in socio-political freedom and discuss in which sense we are obliged to liberate animals, for example here.
My interest in freedom and distributive justice also made me think more about health policy. I explore issues such as health behaviour change, tobacco control, nudging, mindfulness-based interventions, and the connection between social inequality, health and well-being. See, for example, The Power to Nudge, The Ethics and Politics of Mindfulness-Based Interventions and Withdrawing vs. Withholding and Tobacco Control.
     Finally, I am a consequentialist of sorts. But I believe consequentialism is less cray – or counterintuitive – than many philosophers think. In a series of papers, I develop a consequentialist framework for blame and responsibility and demonstrate how such a framework answers some famous objections to consequentialism. See, for example, Being Good by Doing Good.

See my personal website for more on my research and publications.
dr. A.T. (Andreas) Schmidt
Contact

Functie
Universitair Docent
Vakgebied
Semantics, philosophy of language and philosophy of fiction
M. (Merel) Semeijn
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Relatie theologie en cultuur
prof. dr. W.H. (Wouter) Slob
Contact
Functie
Bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoel Protestantse ­Theologie op de leerstoel 'Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur'
My main areas of research are social and political philosophy, critical theory and social ontology. At the moment, I pursue several research projects:

- I am very much interested in giving a political account of the value of communications privacy. In contrast to individualist negative-right justifications of privacy, I think that the most sustainable defense of privacy as a value must refer to the contribution of unsurveilled communications to democratic self-determination. I have recently published an article about this topic (open access) and am currently planning a larger project on this topic.

- More generally, I am interested in analyzing different conceptions of social power. I would like to find out how the impoverished picture of social power that is implicitly presupposed by the mainstream political discourse in our societies does not allow us to effectively combat oppression and unjust domination.

- I am involved in a research project about hope. As part of that project, I investigate the concept of collective hopes and the political significance of hope.
dr. U.T.R. (Titus) Stahl
Contact

Functie
Universitair Docent
Vakgebied
Ethiek, metaethiek, politieke filosofie
prof. dr. B. (Bart) Streumer
Contact

Functie
Hoogleraar en Directeur Graduate School Wijsbegeerte
Vakgebied
Sociale contracttheorie
dr. J.P. (Peter) Timmerman
Contact
Functie
Bestuurssecretaris
Vakgebied
Fysische anthropologie
Anatomie 
dr. H.T.T.C. (Hilde) Uytterschaut
Contact

Functie
Tutor
Ideeëngeschiedenis (Oudheid, Middeleeuwen, Vroeg-moderne Tijd), geschiedenis van de plantkunde (amateur)
prof. dr. A.J. (Arjo) Vanderjagt
Contact

Functie
Emeritus hoogleraar Ideeëngeschiedenis
Democratietheorie; rechtvaardigheidstheorie; feministische filosofie; kunst en publieke sfeer
dr. J.A. (Judith) Vega
Contact

Functie
Universitair Docent Sociale en Politieke Filosofie
Vakgebied
T.A. (Thomas) van de Ven
Contact

Functie
Docent Filosofische Vaardigheden
Ethiek, Filosofie, Medische EthiekMarian Verkerk is geïnteresseerd in het ontwikkelen van een 'praktijkgebonden ethiek': een ethiek ontwikkeld van onderop en van binnenuit. Morele verhalen (narratieven) van wat mensen zelf belangrijk en van betekenis vinden vormt het uitgangspunt van van normatieve analyse en reflectie.Op dit moment is zij programma-leider van een internationaal onderzoeksconsortium op het gebied van familie-ethiek.Marian Verkerk heeft uitgebreide ervaring (sedert 1982)  in zowel het ontwikkelen als doceren van onderwijs op het gebied van filosofie, ethiek, medische ethiek, reflectie en professionaliteit. Zij is gastdocent van de SSR opleiding als ook gastspreker en inhoudelijk coördinator medische ethiek bij Comenius Leergangen.Marian Verkerk heeft ruime ervaring in consultatie op het gebied van ethiek en ethiek beleid. U kunt haar altijd benaderen voor  actuele vragen op het gebied van ethiek en zorg
prof. dr. M.A. (Marian) Verkerk
Contact
Functie
Hoogleraar Zorgethiek
C.C. (Clazina) Wansbeek, BA
Contact

Functie
Alumni Officer
Cooperation, Trust, Identity, Signals, Identity signaling, (non)verbal cues
J.C. (Janine) Weeting, MSc
Contact

Functie
Study Advisor Philosophy; PhD student Sociology & Psychology
Rechtsfilosofie
prof. dr. P.C. (Pauline) Westerman
Contact
Functie
Hoogleraar Rechtsfilosofie
Modelleren van netwerken; hoog-dimensionale inferentie; schatten van differentiaal vergelijkingen; Statistische genetica
prof. dr. E.C. (Ernst) Wit
Contact
Functie
Hoogleraar Statistiek en Stochastiek
history and philosophy of technology; aesthetics
dr. R.M. (Ryan) Wittingslow
Contact

Functie
Assistant Professor
History of the design argument
History of Newtonian natural theology
History of 18th century natural theology in Britain
drs. L.B. (Lukas) Wolf
Contact

Functie
PhD Student
Ancient Philosophy (especially Plato), (Virtue) Ethics
D.H.C. (Derek) van Zoonen
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
printView this page in: English