Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us drs. M.J. (Menno) de Bree
University Medical Center Groningen

drs. M.J. (Menno) de Bree

lecturer medical ethics and philosophy
No picture available
E-mail:
m.de.bree umcg.nl

Field/Discipline

Expertise

medical ethicsphilosophy of medicinereflectionmoral case deliberationsocratic dialogueBooks (in Dutch):
Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. ['Hanbook Medical Professionalism'] Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Menno de Bree en Eite Veening (2016): Handleiding Moreel Beraad. Praktische gids voor zorgprofessionals. Tweede, geheel herziene editie. ['Manual for Moral Case Deliberation. A practical fieldguide for health care professionals. 2nd edition'] Assen: Van Gorcum.Book chapters (selection; in Dutch)Menno de Bree, Donald van Tol, Hanke Dekker, Thys van der Molen, 'Over Reflecteren: wat, waarom en hoe' ['On reflection: what, why and how']. In: Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p 13 - 24Menno de Bree en Menno Buiskool, 'Kwaliteit van Leven' ['quality of life']. In: Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p 137-148Hanke Dekker, Peter van Dijken, Donal gan Tol, Menno de Bree en Thys van der Molen, 'Wat is professionaliteit?' ['What is professionalism?']. In: Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p 1 - 12Menno de Bree en Eite Veening 'het zeven fasen-model' ['the seven stage model']. In: Hans van Dartel en Bert Molewijk (red) (2014) In Gesprek Blijven over Goede Zorg. Overlegmethodieken voor ethiek in de praktijk. Amsterdam: Boom

Other positions

speaker, trainer, author, owner; Menno Denkt
Columnist Financieele Dagblad
Last modified:21 March 2024 07.43 a.m.

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands