Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us drs. M.J. (Menno) de Bree
University Medical Center Groningen

drs. M.J. (Menno) de Bree

lecturer medical ethics and philosophy
E-mail:
m.de.bree umcg.nl

Field/Discipline

Expertise

medical ethics
philosophy of medicine
reflection
moral case deliberation
socratic dialogue

Books (in Dutch):
Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. ['Hanbook Medical Professionalism'] Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Menno de Bree en Eite Veening (2012): Handleiding Moreel Beraad. Praktische gids voor zorgprofessionals. ['Manual for Moral Case Deliberation. A practical fieldguide for health care professionals'] Assen: Van Gorcum.

Book chapters (selection; in Dutch)

Menno de Bree, Donald van Tol, Hanke Dekker, Thys van der Molen, 'Over Reflecteren: wat, waarom en hoe' ['On reflection: what, why and how']. In: Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p 13 - 24

Menno de Bree en Menno Buiskool, 'Kwaliteit van Leven' ['quality of life']. In: Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p 137-148

Hanke Dekker, Peter van Dijken, Donal gan Tol, Menno de Bree en Thys van der Molen, 'Wat is professionaliteit?' ['What is professionalism?']. In: Donald van Tol, Hanke Dekker, Menno de Bree en Thys van der Molen (red) (2014): Handboek Medische Professionaliteit. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p 1 - 12

Menno de Bree en Eite Veening 'het zeven fasen-model' ['the seven stage model']. In: Hans van Dartel en Bert Molewijk (red) (2014) In Gesprek Blijven over Goede Zorg. Overlegmethodieken voor ethiek in de praktijk. Amsterdam: Boom

Other positions

speaker, trainer, owner; Menno Denkt
ethicist; Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek, Assen (IRB)
Last modified:13 February 2020 5.02 p.m.

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands