Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Law Nederlands Recht
Header image Nederlands Recht

Nederlands Recht

In de afstudeerrichting Nederlands Recht van de Bachelor Rechtsgeleerdheid leer je problemen en vragen te analyseren en het recht daar adequaat op toe te passen.

Hoe stel je een huurcontract op en welke straf geef je een moordenaar? Wat moet er gebeuren bij een echtscheiding en wie betaalt het schoonmaken van vervuilde grond? Bij het oplossen van dit soort vragen wordt vaak een jurist Nederlands recht ingeschakeld.

In het eerste jaar van de opleiding krijg je inleidingen in de hoofdvakken van het Nederlands recht, zoals privaatrecht, bestuursrecht, staatsrecht en strafrecht. Daarnaast ontwikkel je juridische vaardigheden zoals het gebruiken van wetten en het bestuderen van rechtspraak.

In het tweede jaar verdiep je je verder in de vakken uit het eerste jaar. Daarnaast krijg je nieuwe vakken, zoals handelsrecht en rechtseconomie.

In het derde jaar volgt een verdere verdieping in het nationale recht en is er bovendien aandacht voor internationaal en Europees recht. De bachelor wordt afgesloten met de studentenrechtbank: samen met twee andere studenten bereid je een rechtszaak voor als rechter, advocaat of als officier van justitie. Deze rechtszaak wordt vervolgens gehouden voor een gehoor van mede-studenten, docenten en als je dat leuk vindt je familie en/of vrienden.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLB in Rechtsgeleerdheid
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
50700
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

De inhoud van de opleiding in Groningen is afgestemd op de eisen van de juridische beroepspraktijk (de eisen van civiel effect). Daarnaast kent de opleiding een duidelijke juridische onderzoekslijn die afgesloten wordt met de Studentenrechtbank.

Programma

In het eerste jaar krijg je een inleiding in diverse onderdelen van het recht, zoals privaatrecht, strafrecht, en staats- en bestuursrecht. Ook is er aandacht voor rechtsgeschiedenis en rechtswetenschappelijk onderzoek in de vakken Algemene Rechtswetenschap 1 en 2, en het vak Juridische Onderzoeksvaardigheden 1. Samen vormen deze vakken de start van de onderzoekslijn in de bachelor. Alle vakken hebben hoorcolleges en kleinschalige werkgroepen om vaardigheden te leren en met de stof te oefenen.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Algemene Rechtswetenschap 1 (10 EC)
Rechtsgeschiedenis (5 EC)
Studiestartgroepen
Algemene Rechtswetenschap 2 (10 EC)
Staatsrecht 1 (5 EC)
Bestuursrecht: Inleiding (5 EC)
Burgerlijk Recht 1 (10 EC)
Kies Bewust; jouw beroepsperspectief (facultatief)
Juridische Onderzoeksvaardigheden 1 (5 EC)
Strafrecht 1 (10 EC)

In het tweede jaar vindt een verdere verdieping van de hoofdgebieden van het recht plaats: het privaatrecht, strafrecht en het staats- en bestuursrecht worden uitgebreid bestudeerd. Ook is er aandacht voor rechtsgeschiedenis in de vorm van het Romeins recht en komt de rechtseconomie en het handelsrecht aan bod. De onderzoekslijn van de bachelor wordt voortgezet in Juridische Onderzoeksvaardigheden 2 waarin een eigen juridische publicatie wordt geschreven.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Bestuursrecht: Besluitvorming (10 EC)
Strafrecht 2 (5 EC)
Burgerlijk Recht 2 (10 EC)
Romeins Recht (5 EC)
Juridische Onderzoeksvaardigheden 2 (5 EC)
Rechtseconomie (5 EC)
Staatsrecht 2 (5 EC)
Bestuursrecht: Rechtsbescherming (5 EC)
Handelsrecht (10 EC)

In het derde jaar bestudeer je naast de hoofdgebieden van het Nederlands recht uitgebreid het internationale en Europese recht. Ook is er ruimte voor rechtsfilosofie en rechtssociologie. Het derde jaar wordt afgesloten met de proeve van juridische bekwaamheid: de Studentenrechtbank. Hierin vervul je, na een uitgebreide inhoudelijke voorbereiding op je rechtszaak en een presentatietraining, de rol van advocaat, rechter of officier van justitie.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Burgerlijk Procesrecht (5 EC)
Internationaal Publiekrecht (5 EC)
Staatsrecht 3 (5 EC)
Inleiding Rechtsfilosofie (5 EC, facultatief)
Inleiding Rechtssociologie (1 van 3 ken) (5 EC, facultatief)
Juridische Argumentatie (5 EC, facultatief)
Recht van de Europese Unie (10 EC)
Strafrecht 3 (10 EC)
Studentenrechtbank (10 EC)
Burgerlijk Recht 3 (5 EC)
Inleiding Sociaal Recht (5 EC)

Curriculum

Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - https://ocasys.rug.nl/current/catalog/programme/50700-nr

Programma-opties
Richtingen Bachelor rechtsgeleerdheid (track)

In de Bachelor rechtsgeleerdheid is de propedeuse voor iedereen gelijk. Daarna kun je kiezen uit één van de volgende richtingen: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Deze pagina geeft informatie over de richting Nederlands recht binnen de Bachelor rechtsgeleerdheid.

Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 30 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert. Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • VWO Natuur & Techniek
 • VWO Natuur & Gezondheid
 • VWO Economie & Maatschappij
 • VWO Cultuur & Maatschappij
 • HBO propedeuse

  HBO-propedeuse (met havo) geeft met ingang van 1 september 2015 aan de RUG niet meer automatisch toegang tot deze studie. De opleiding kan aanvullende eisen stellen. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

Toelichting

Matching is een laatste check van je studiekeuze waarna je definitief besluit of de studie wel leuk en interessant genoeg is en of jij bij de studie past. Alle aankomende studenten hebben recht op deelname aan matchingsactiviteiten.

Als je je voor het eerste jaar van een opleiding, moet je dit uiterlijk op 1 mei doen. Dit is wettelijk vastgelegd. Vervolgens heb je recht op een zogeheten matchingsactiviteit. Bij zo'n activiteit check je of jij en de studie bij elkaar passen. Elke opleiding doet de matching een beetje anders. Je krijgt vanzelf bericht en uitleg als je je hebt aangemeld via Studielink.

Aanmeldingsprocedure

Kijk voor een volledig overzicht van de toelatingsprocedure op http://www.rug.nl/rechten/ds

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202501 september 2025
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Als jurist gespecialiseerd in Nederlands recht kun je advocaat, rechter of officier van justitie worden. Ook komen veel juristen terecht in het bedrijfsleven of bij de overheid, waar ze zich bezighouden met juridische vraagstukken. Grote bedrijven hebben vaak veel juristen in dienst die allemaal een ander werkveld hebben. Als jurist kun je ook een adviserende, leidinggevende of administratieve functie vervullen en kun je aan het werk in het bank- en verzekeringswezen.

Vrijwel alle afgestudeerden vervolgen deze bacheloropleiding met een juridische masteropleiding. De combinatie geeft het zogenoemde civiel effect voor de togaberoepen. De meeste afgestudeerden komen terecht in de togaberoepen (advocaat, rechter of officier van justitie), juridische functies in het bedrijfsleven, bij de overheid of bij financiële instellingen.

Wil je meer weten over jouw kansen op de arbeidsmarkt? Lees dan verder over het onderzoek dat wij hebben verricht naar het werkveld van afgestudeerde studenten (alumni) aan onze faculteit.

Potentiële beroepen

 • Wetgevingsjurist
 • Beleidsmedewerker
 • Togaberoepen
 • Juridische functies in het bedrijfsleven
 • Juridische functies bij de overheid
 • Juridische functies bij financiële instellingen
Onderzoek

Onderzoek Nederlands recht

Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in het Centre for Law and Governance, waarin alle vakgroepen participeren. Waar mogelijk zullen de docenten het onderzoek betrekken bij de inhoud van de afzonderlijke vakken, bij de onderzoeksvakken in het 1e en 2e jaar en bij het afsluitende onderdeel van de bachelor.

Onderzoekers in beeld:

Prof. mr. dr. F.T. Oldenhuis

Testimonial mr. M. Vols (promovendus en docent):

Onderwijs en onderzoek zijn nauw met elkaar verbonden. Ik doe onderzoek naar de aanpak van overlast en verstoringen van de openbare orde. Veel van de vragen die tijdens mijn college worden behandeld, ontleen ik aan mijn onderzoek. Wanneer kunnen huurders uit hun woning worden gezet? Wanneer is de burgemeester bevoegd om een drugspand dicht te timmeren? In hoeverre worden grondrechten (denk aan privacy en het huisrecht) beperkt? Tijdens college maken studenten zo kennis met de laatste maatschappelijke en juridische ontwikkelingen.

 • Bekijk deze videoSluiten
 • 
						Testimonial van	Thomas Flik

  Ik vind het oplossen van juridische casussen het leukste aan de studie; het is net als het oplossen van een puzzel

  – Thomas Flik
  Lees verder

  Rechten sprak mij op de middelbare school al aan, omdat je met Rechten veel kanten op kan gaan. Juristen eindigen niet alleen bij beroepen als rechter of advocaat, maar ook in bestuurlijke functies of het bedrijfsleven. Ik vond het fijn om meerdere opties open te houden omdat ik nog niet zeker wist wat voor beroep ik later wil doen.

  Ik vind het oplossen van juridische casussen het leukste aan de studie. Het voelt namelijk een beetje als het oplossen van een puzzel. Elke casus dient nauwkeurig bestudeerd te worden om alle details te kunnen onthouden. Vervolgens blader ik snel door de gigantische wetboeken om de juiste wetsartikelen te zoeken. Ten slotte ga ik op zoek naar uitspraken van rechtbanken, gerechtshoven of de Hoge Raad. Dan heb ik alle puzzelstukjes om de puzzel om de puzzel op een rechtvaardige manier op te lossen.

  Recht in de praktijk

  Het is misschien een cliché maar tijdens de studie Rechtsgeleerdheid kom je dagelijks in aanraking met de praktijk. Vanaf je geboorte heb je rechten en plichten die het dagelijks leven van iedereen in het land inkleuren. Bovendien heeft bijna elke krantenkop wel een juridisch tintje. Het zoeken naar een oplossing voor deze maatschappelijke problemen vind ik interessant. Tijdens de studie wordt het namelijk snel duidelijk dat er altijd meerdere oplossingen zijn voor een juridisch probleem.

  Uitdagingen

  Het bijhouden van de literatuur is voor mij een uitdaging. Elke week worden er meer dan honderd pagina’s aan literatuur opgegeven. Het is lastig om dit bij te houden omdat de boeken vaak lange zinnen met moeilijke juridische begrippen bevatten. Bovendien wordt er elke week nieuwe stof opgegeven. Een achterstand bouwt zich daarom snel op. Het is voor mij nog steeds lastig om een dergelijke achterstand te voorkomen.

  Docenten

  De hoorcolleges van de vakken Algemene Rechtswetenschap 1 en 2 zijn mij bijgebleven. Deze hoorcolleges werden gegeven door prof. mr. dr. Wilbert Kolkman. Zijn enthousiasme over het recht werkt erg aanstekelijk. Bovendien vlogen de twee uren college door zijn humor snel voorbij. Ik zat dan ook wekelijks gekluisterd aan mijn laptop om naar zijn uitleg te luisteren. Het recht vergt immers al uw aandacht.

  Toen ik in 2019 naar de open dag van de universiteit ging, studeerde ik HBO-rechten aan de Hanzehogeschool. Ik wist weinig af over het studeren aan een universiteit. Ik twijfelde daarom ook of dit wel iets voor mij was. Gelukkig stonden er veel studenten klaar die mij daar alles over konden vertellen. Deze studenten hebben voor mij uiteindelijk ook de knoop doorgehakt. Vanaf dat moment wist ik zeker dat ik naar de universiteit zou gaan. Ik hoop aankomende studenten op dezelfde manier te kunnen helpen met het maken van de juiste studiekeuze.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Lucia Tamminga

  Ik koos deze richting omdat het een brede studie is die van veel rechtsgebieden een groot deel behandelt

  – Lucia Tamminga
  Lees verder

  Op dit moment ben ik bezig jaar twee van de afstudeerrichting Nederlands Recht af te ronden. Deze richting heb ik gekozen omdat het een brede studie is die van veel rechtsgebieden een groot deel behandelt. Het geeft mij na de bachelor veel ruimte om een master te kiezen omdat je met deze bachelor tot veel masters toelaatbaar bent. Daarnaast vind ik veel vakken van de bachelor interessant, maar vooral Strafrecht en Staatsrecht spreken mij erg aan.

  Waarom Rechten?

  In de tijd dat ik mijn eerste studiekeuze moest maken, had ik eigenlijk geen idee welke studie echt goed bij mij zou passen. Op het HBO heb ik Sociaal Juridische Dienstverlening en HBO-Rechten een kans gegeven en beide richtingen lieten mij duidelijk zien dat rechten hetgeen was waar mijn hartje sneller van ging kloppen. Een casus uit de praktijk tot de bodem uitzoeken en dan een afweging maken én zoeken naar een rechtvaardige uitkomst is heel interessant. Je leert ‘droge’ stof toe te passen op alledaagse en niet-alledaagse kwesties en dat maakt de studie juist heel levendig.

  Groningen

  Om in Groningen te studeren is heel uniek. Er wonen veel studenten en dat geeft een bijzondere sfeer en gevoel van saamhorigheid. Als je tussen colleges door naar een ander gebouw wandelt, zie je hoe veel medestudenten op dat moment precies hetzelfde aan het doen zijn. Ook heeft de stad erg veel studie- en studentenverenigingen die voor een bruisende binnenstad zorgen. Van kinds af aan kom ik regelmatig in Groningen en het was dus ook altijd al mijn droom om in deze prachtige stad te gaan wonen en studeren.

  Een tip die ik graag meegeef aan twijfelende studiekiezers is: bekijk de wereld eens door een juridische bril! Lees de krant of bekijk het journaal en vraag je af of de opvallende onderwerpen je aanspreken als je het recht erbij betrekt. Ben je bijvoorbeeld benieuwd naar politiek, en waarom sommige dingen op een bepaalde manier gaan? Hier leer je over bij het vak Staatsrecht. Of lees je iets over een vrijspraak in een strafzitting waar je niks van begrijpt? Tijdens het vak Strafrecht zul je hier alles over te weten komen. Word je enthousiast van de diepte ingaan om erachter te komen hoe iets nou écht in elkaar steekt? Dan is de studie rechten geschikt voor jou!

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Laura Wever

  Mijn interesse in de politiek, maatschappij en debatteren hebben mij bij de studie rechten gebracht

  – Laura Wever
  Lees verder

  Ik heb altijd een sterke interesse gehad voor de politiek en de maatschappij. Ook vond ik debatteren op de middelbare school heel leuk. Met mijn sterke rechtvaardigheidsgevoel hieraan toegevoegd, ben ik bij de studie rechten geëindigd.

  Omdat mijn studiekeuze deels in de coronatijd plaatsvond, heb ik online open dagen bijgewoond. Ook ben ik naar de 'Eén Dag Student' van Rechten geweest, dat ik heel waardevol vond. Deze dag was voor mij doorslaggevend, omdat ik hierna echt een helder beeld had van de inhoud van de studie.

  Strafrecht

  Het strafrecht is mijn favoriete onderdeel van de studie. Ik vind de casussen heel erg interessant, al kunnen ze ook best heftig zijn. Ik wil later dan ook officier van justitie worden!

  Groningen

  Groningen was voor mij was een voor de hand liggende keuze, omdat ik uit Gieten kom en Groningen erg dichtbij is. Daarnaast hoorde ik heel veel positieve verhalen over het studentenleven in Groningen. Een grote stad zoals Amsterdam past minder goed bij mij. Ik woon nu meer dan een jaar in Groningen en het is inderdaad echt een gezellige studentenstad waar voor ieder wat wils is. Er zijn heel veel verschillende verenigingen en ook het uitgaan is hier top! Je kan jezelf hier zowel academisch als persoonlijk goed ontwikkelen.

  Nevenactiviteiten

  Naast mijn studie ben ik actief bij de JFV, de studieverenging van Rechtsgeleerdheid. We zien elkaar elke maandag. Het organiseren van het gala en het festival was een leerzaam proces. Het is goed te combineren met de studie, omdat je niet zoveel verplichte colleges hebt. Je moet vooral je eigen studiemomenten goed inplannen.

  Daarnaast ben ik lid van de studentenverenging Aegir, waar ik een hele leuke ploeg heb. Ook ga ik graag naar de sportschool. Het is een vrij drukke planning, maar zeker goed te doen als je je eigen studeermomenten goed inplant!

  Na de studie

  Na mijn bachelor wil ik een halfjaar stagelopen en een halfjaar reizen. Hierna wil ik de studie vervolgen met de Master Strafrecht.

  Tip

  Als je kiest voor het studentenleven in Groningen zou ik je aanraden om veel ervaringen op te doen naast je studie. Natuurlijk moet de nadruk op je studie liggen, maar er zijn heel veel mogelijkheden in Groningen om jezelf verder te ontwikkelen en een hele leuke tijd te hebben!

  Sluiten

Inleiding Nederlands Recht

Nederlands recht is een van de zes afstudeerrichtingen van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Vraag jij je af of de opleiding bij je past? Ben je benieuwd naar de inhoud van dit vakgebied? Neem dan deel aan onze online cursus Inleiding Nederlands Recht. Daarmee maak je nu alvast kennis met een aantal aspecten van het recht (zoals het staatsrecht en het strafrecht) en kun je ontdekken of je de lesstof interessant vindt.

In de cursus Inleiding Nederlands Recht word je aan de hand van video’s, artikelen, oefenvragen en discussies begeleid bij je eerste stappen in de wereld van het recht. Na aanmelding krijg je vijf weken gratis toegang tot de cursus. Ga naar de website van FutureLearn en start meteen!

Lees meer

Studieverenigingen

SGOR Studentengenootschap voor Onderneming en Recht

Het SGOR is een juridische vereniging verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Bij het S.G.O.R. wordt studenten de mogelijkheid geboden om buiten de universiteit om actief met hun studie aan de slag te gaan. Het S.G.O.R. begint waar de colleges eindigen. De activiteiten die het S.G.O.R. jaarlijks organiseert zijn er namelijk allemaal op gericht om de leden verdieping te bieden ten aanzien van de stof die op de colleges gedoceerd wordt. Deze verdieping wordt gecreëerd in een ontspannen en vrijblijvende sfeer, waar veel ruimte is voor gezelligheid en vriendschappen. Daarnaast heeft het S.G.O.R. als doel het tot stand brengen, bevorderen en onderhouden van contacten met het bedrijfsleven en de advocatuur.
https://www.sgor.nl/home

Civielrechterlijke Vereniging Gerhardus Diephuis

Civielrechtelijke vereniging Diephuis is een studievereniging in Groningen die zich in de eerste plaats richt op privaatrecht-studenten, maar haar deuren open heeft staan voor iedere rechten student.
Voor de student die zich oriënteert op het privaatrecht worden gedurende het gehele collegejaar verscheidene activiteiten georganiseerd. Ieder jaar zet een groep enthousiaste actieve leden zich ervoor in om deze tot een groot succes te maken.
https://www.diephuis.nl/
Lees meer
Studentprofiel

De Bachelor Rechtsgeleerdheid is een brede opleiding en kent daarom geen uitgesproken studentprofiel. Studenten met een alfa, gamma of bèta profiel zijn te vinden op de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Wel is gebleken dat succesvolle rechtenstudenten een goed analytisch vermogen hebben, niet terugschrikken voor het bestuderen van juridische teksten en een goede studiediscipline hebben om zelfstandig te studeren.

(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

De vakken die je in het eerste studiejaar volgt, kunnen je 60 ECTS (studiepunten) opleveren. Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Heb je 45 ECTS of meer behaald, dan krijg je een positief studieadvies. Je kunt dan in het tweede jaar gewoon doorstuderen. Heb je minder dan 45 ECTS behaald, dan krijg je een negatief studieadvies en mag je helaas niet doorgaan met je studie Rechtsgeleerdheid aan de RUG.

Hebben zich in het eerste jaar zeer bijzondere, zwaarwegende, persoonlijke omstandigheden voorgedaan? Dan kan het zijn dat we daar rekening mee houden in het studieadvies, dus meld dergelijke omstandigheden altijd tijdig bij de studieadviseur!

Studiebegeleiding

Voor eerstejaars studenten zijn er studiestartgroepen. Dit is een mentor-systeem waarbij een kleine groep eerstejaars wekelijks begeleid wordt door een ouderejaars student, die je op weg helpt bij het studeren.

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren, over persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Aansluitende master programma's