Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenKunsten, Cultuur en Media
Header image Kunsten, Cultuur en Media

Kunsten, Cultuur en Media

Programma

 • 1e jaar

  The first semester surveys the history of the arts in society, from prehistoric times to today. You are introduced to the social function of the arts, while also developing your academic skills in writing and research.

  In the second semester you follow the two arts discipline courses (film, music and theatre/performance). You also engage with arts philosophies relevant for the contemporary arts world. In short, the first year offers a diverse and grounded foundation for the following two years of the programme.

  Het eerste semester biedt een overzicht van de kunsten geschiedenis in de samenleving, vanaf de prehistorie tot heden. Je maakt kennis met de sociologische benadering van de kunsten. Daarnaast is er ruimte voor kennismaking met de kunstwereld en het oefenen van academische vaardigheden zoals schrijven en redeneren. In het tweede semester kies je voor een van de drie kunstdisciplines en voor een tweede kunstdiscipline. Dit kan ook literatuur of moderne beeldende kunst zijn.

  Ook besteed je aandacht aan kunstfilosofie, kunst als cognitie. Kortom, het eerste jaar is zeer veelzijdig.

 • 2e jaar

  The second year focuses intently upon your arts specialisation of film, music or theatre. You study these discipline's history and theory while also choosing one of two frameworks related to contemporary professional arts worlds:

  1. Arts Policy and Marketing 2. Arts Analysis and Criticism

  Both tracks offer arts education as a focus. You also receive an introduction to the philosophical background of your arts specialisation, acquiring a more theoretical understanding of your chosen discipline.

  In tegenstelling tot het eerste jaar is het tweede jaar vooral verdiepend. Je bestudeert de geschiedenis en de theorie van je twee kunstdisciplines, én je kiest voor een 'framework' dat je voorbereidt op de latere beroepspraktijk: Kunstbeleid en -Management of Analyse en Kritiek. Daarnaast krijg een inleiding in de methodologie van wetenschappelijk onderzoek.

 • 3e jaar

  In the first semester of the third year you follow the minor of your choice. There are several options for this minor, for example a study abroad minor or a career minor. In the second semester you follow three courses: in your arts specialization and related to your framework. In this semester you also write your Bachelor's thesis, combining a topic related to your chosen arts discipline and professional framework.

  In het derde jaar is het eerste semester gereserveerd voor de minor. Je kunt kiezen uit een aantal minoren, waaronder een buitenland minor en een career minor. In het tweede semester volg je nog twee of drie vakken: op het gebied van je kunstdisciplines en op het gebied van je 'framework'. Je schrijft dan ook je bachelorscriptie waarin je de kunstdisciplines en het 'framework' combineert.

Programma-opties

 • Muziekwetenschap (track)

  Wie muziek studeert bij Kunst, Cultuur en Media krijgt inzicht in het brede spectrum van theoretische, historische en sociologische perspectieven dat bij de bestudering van muziek gebruikt wordt.

  In de vorm van vijf kerncursussen bevat het programma een grote variëteit aan muziekgenres, van Europese kunstmuziek tot Amerikaanse populaire muziek en geeft daarbij inzicht in analytische methodologieën, die studenten leren om de esthetiek van muziek, de concrete omgang met muziek en de culturele waarden die bij de uiteenlopende muziekgenres een rol spelen op een kritische manier te onderzoeken. Dankzij deze cursussen geraken studenten op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de muziekgeschiedenis en in staat om formele muzikale kenmerken als vorm, ritme, melodie, thematische ontwikkeling, 'groove' en instrumentatie te herkennen.

 • Filmwetenschap (track)

  Film studeren bij Kunst, Cultuur en Media biedt studenten een breed spectrum aan perspectieven om de culturele rol van film, cinema en televisie te bestuderen.

  Binnen de kerncursussen leren studenten de esthetische, historische en formele eigenschappen van de verschillende film- en documentaire-genres te herkennen en te analyseren. In afzonderlijke case studies wordt film benaderd als resp. een medium, een kunstvorm, een esthetische ervaring (perceptueel, cognitief en emotioneel) en een historische en culturele praktijk. Bovendien biedt het programma een overzicht van de relevante theoretische, historische en filosofische benaderingen, zoals film- en mediageschiedenis en -theorie, media archeologie, film filosofie en fenomenologie, kunsttheorie, moderne mediatheorie en perceptie-, emotie- en cognitiestudies.

 • Theaterwetenschap (track)

  De kernmodule theaterwetenschap biedt studenten een inleiding in de theorie en geschiedenis van dramatische en post-dramatisch theater en muziek- en danstheater.

  In de vorm van vijf kerncursussen bevat het programma een grote variëteit aan muziekgenres, van Europese kunstmuziek tot Amerikaanse populaire muziek en geeft daarbij inzicht in analytische methodologieën, die studenten leren om de esthetiek van muziek, de concrete omgang met muziek en de culturele waarden die bij de uiteenlopende muziekgenres een rol spelen op een kritische manier te onderzoeken. Dankzij deze cursussen geraken studenten op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de muziekgeschiedenis en in staat om formele muzikale kenmerken als vorm, ritme, melodie, thematische ontwikkeling, 'groove' en instrumentatie te herkennen.

 • Kunst, Analyse en Kritiek (track)

  In de framework Analyse en Kritiek ligt de nadruk op de bestudering van kunstwerken, vanuit drie elkaar aanvullende perspectieven: theoretisch, historisch en kritisch.

  Net als in de andere framework vragen we ons af hoe de kunsten in een cultuur functioneren. We doen dat niet door de organisatie van de kunstwereld te bestuderen, maar vanuit de bestudering van de kunstwerken zelf. We onderzoeken hoe in kunstwerken culturele veranderingen een vorm krijgen, en hoe kunstwerken bijdragen aan een cultuur en aan culturele verandering. In de twee colleges AK in het bachelorprogramma bestuderen we de rol van het medium (de dragers van kunst) en we gaan in op verschillen en overeenkomsten tussen de vijf kunsten.

 • Kunst Beleid en Marketing (track)

  Wie de contextuele specialisatie Kunst, Beleid en Marketing (KBM) kiest, houdt zich in het bijzonder bezig met hoe het kunstleven is georganiseerd en hoe kunstinstellingen functioneren.

  In eerste instantie in de Nederlandse samenleving, maar in het masterprogramma wordt deze vraag ook internationaal vergelijkend bestudeerd. De basis voor de studie hiervan ligt in de algemene colleges kunstsociologie, waarin het Nederlandse kunst- en cultuurbeleid wordt bestudeerd, de legitimering daarvan, de positie van kunstenaars in de samenleving en het gebruik dat door de bevolking van de kunsten wordt gemaakt. Bovendien komt aan de orde hoe de verschillende kunstwerelden (literaire wereld, muziekwereld enz.) in Nederland en internationaal zijn georganiseerd. In de twee colleges KBM in het bachelorprogramma bestuderen we het management en de organisatie van kunstinstellingen en kunstmarketing. Hierbij staat de vraag centraal hoe kunstmanagement kan bijdragen aan het maatschappelijk functioneren van de kunsten. Veel aandacht wordt besteed aan de wijze waarop kunstorganisaties relaties (zouden moeten) opbouwen en onderhouden met het publiek.

 • Minoren (minor)

  Het vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, minor At work in the Netherlands, universitaire minor of pre-masterminor. Lees via de link hierboven meer over de inhoud van deze minoren.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
All students: Introduction to Audiovisual Arts A (5 ECTS). International Students: Introduction to Audiovisual Arts B (5 ECTS). Dutch Students: Inleiding Kunstwerelden (5 ECTS) (10 EC)
Arts Sociology I and II (10 EC)
History and Theory of Arts and Media A and B (10 EC)
Film 1A: Film Analysis (5 EC)
Music 1A: Introduction to Classical Music (5 EC)
Theatre 1A: Analysis, History and Theory (5 EC)
Thinking about Art I: Philosophy of Arts (5 EC)
Arts and Cognition (5 EC)
Film 1B: Film Analysis (5 EC)
Music 1B: History and Theory of American Popular Music (5 EC)
Theatre 1B: Analysis, History and Theory (5 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Quantitative and Qualitative Research Methods for the Arts (5 EC)
Film II: Film History (10 EC)
Mediality to Intermediality (10 EC)
Music II: Topics in Classical Music (10 EC)
Theatre II: History and Theory (10 EC)
Arts Policy and Education (5 EC)
Cultural Entrepreneurship I (5 EC)
Film III: Film Theory (10 EC)
Music III: Popular Music Theory and Analysis (10 EC)
Narrativity Across Media (10 EC)
Theatre III: Theory and Analysis (10 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Minor (10 EC)
Minor (10 EC)
Minor (10 EC)
Evaluating the Arts (5 EC)
Arts in Practice: Film Project, Theatre Project or Music Festival (10 EC)
Cultural Entrepreneurship II (10 EC)
Thesis (10 EC)
Film/Music/Theatre in a Global Context (5 EC)

For course description see: https://www.rug.nl/let/courses-acm

Starting in academic year 2016-2017, the first semester of Year 3 will focus on the Minor. These 'future-oriented' Minors should help you prepare for choosing a follow-on degree programme or a career. You can opt for a pre-Master's Minor, a Minor abroad, a career-oriented Minor, a teacher-training Minor or a University Minor.

Voor uitgebreide vakomschrijvingen zie: https://www.rug.nl/let/vakken-kcm

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Maximaal 40 EC

(Bindend) studieadvies

 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

You will be offered study advice after the first year of study. You can expect a positive result if you have earned more than 45 ECTS credit points (out of a total of 60 ECTS). If you have earned fewer than 45 ECTS and are issued a negative result, you will not be allowed to continue with your degree programme.

You will receive preliminary study advice in December to make sure that you know where you stand. Please contact your study advisor as soon as possible if you have any questions about the BSA system.

N.B. Some degree programmes use a tutoring system; please check with your study advisor.

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen. Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel

Waarom in Groningen?

The Arts Culture and Media programme is unique because it offers an

 • Interdisciplinary study within modules that examine the mutual interdependence of the arts
 • In-depth study in one art form and
 • Socially relevant study examining the social, ethical, and ideological dimensions of contemporary arts worlds in order to build bridges between academic institutions and living artists, communities, and arts organisations for their mutual and healthy proliferation in society.

Kunsten, Cultuur en Media kenmerkt zich door de bestudering van:

 • Het functioneren van de kunsten in de samenleving (kunstsociologie);
 • De geschiedenis van kunsten en media, in het algemeen en van de afzonderlijke kunsten;
 • De filosofie, theorie en analyse van kunsten en media (kunstfilosofie, kunstwetenschap, semiotiek, hermeneutiek);
 • Kunst als vorm van cognitie;
 • De organisatie van de productie, distributie en receptie van de kunsten (kunst, beleid en marketing).

If you have any questions or doubts about your studies, you can always contact the study advisor. He/she knows the ins and outs of the programme, the Minors, the study abroad options and yearly planning options. Study advisors are impartial and everything that is discussed is treated confidentially. They can also assist you in choosing the right institutions and student desks for your problems.

De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.

Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

 • Testimonial van Student Neesha Kanagarajah

  Studying Arts, Culture and Media promotes independence

  I chose to study Arts, Culture and Media as I've always had a keen interest in art history and the creative machineries that make daily life so much more interesting. After trailing down various paths in life, studying other courses and working in a professional environment, I decided to follow my passion and it proved to be the most challenging of them all. The Arts aren't a rigid set of rules - unlike other studies which I have done- therefore learning it is completely at your own capacity to understand it. This promotes independence and thinking critically about what you are learning.

  Sluiten
  – Student Neesha Kanagarajah
 • Testimonial van Leonie Fransen

  Placement at the Press and Publicity department of BNN, Hilversum

  My time at BNN taught me how to work hard and accurately in an informal atmosphere and how a public broadcasting company operates. I acquired new skills, such as writing press releases and dealing with audience reactions. I also discovered my strengths and weaknesses and decided which direction I want to take after I graduate.

  I would advise other students to do a placement because it gives you a unique opportunity to look behind the scenes of a potential working field. Apart from acquiring new skills, you also find out whether a particular sector lives up to your expectations. But the most important thing is that you can build up a network, which will stand you in good stead in the future.

  There’s always something going on at BNN: from an evening recruiting subscribers at the Kamasutra fair, to supervising the press backstage during the Golden Oldies concert in Koninklijk Theater Carré, to getting Rihanna to do a BNN promo on Facebook. I was particularly proud to see my own press releases in the newspapers, on nu.nl and broadcast on NOS op 3 and the like. But I certainly won’t forget the ‘regular’ hours in the office either.

  Sluiten
  – Leonie Fransen
 • Testimonial van Joanna Zienkiewicz

  Whether you are interested in examining arts from a theoretical point of view or in the practical side of arts policy and marketing, this study can be something for you!

  Hello! My name is Joanna and I come from Poland. I’m currently living my dream of studying abroad and making friends coming from various cultures and backgrounds and I’m here to help you achieve your dream if it happens to be similar. I’m interested in theatre, creative writing, music, politics and much more, and I’m trying to make the most out of every day I spend in the wonderful city of Groningen!

  Why Arts, Culture & Media?

  I had a hard time choosing a discipline that interests me the most. At the beginning of high school, I still wanted to study physics! Gradually, I discovered my love for theatre and music and I decided that this is what I want to pursue the most. I always enjoyed writing and giving my opinions on art, which I engaged in at all opportunities. That’s why a study like Arts, Culture and Media – broad, contemporary and with the possibility to go more in-depth on chosen specializations (in my case: Analysis & Criticism, Theatre, and Music) seemed perfect for my interests. Whether you are interested in examining arts from a theoretical point of view or in the practical side of arts policy and marketing, this study can be something for you!

  Why Groningen?

  Arts, Culture & Media is not a popular study to find in Europe and for me, this was one of the determining factors that helped me decide on coming to the University of Groningen. However, before I made the final choice, I visited Groningen for two weeks during holidays and I was amazed by the vibrant and colourful town full of students and open people that I saw. Moreover, it was important for me to attend a high-quality university - but after checking the World Universities rankings I had no doubts that RUG is one of them!

  Sluiten
  – Joanna Zienkiewicz
 • Opleidingsvideo

  Tessa Mol, student Arts, Culture and Media

  – Opleidingsvideo
 • Opleidingsvideo

  Introduction to Film Studies

  – Opleidingsvideo
 • Testimonial van

  Unifocus 6: Film Studies

 • Testimonial van Carola van Dijk

  Alumnus Carola van Dijk

  Volunteer at the safety collection of the EYE Film Museum in Amsterdam

  Studying film in Groningen gives you so many opportunities to broaden and/or deepen your interest in the field. Attending the Summer Film School in Antwerp, volunteering at the university's film archive and enjoying the support of dedicated staff members really helped channel my career orientation.

  Sluiten
  – Carola van Dijk
 • Testimonial van Mateo Palencia Morales

  Alumnus Mateo Palencia Morales

  ERASMUS exchange student from Complutense University Madrid

  I highly recommend the Film and Media Studies department at the University of Groningen. I was a visiting student here in 2014, and I had the chance to study film in all its variants, focusing on theory and history, analyzing movies, and making an audiovisual essay. I couldn't like it more! What impressed me in particular was the enthusiasm of the professors and their assistants in teaching as well as their domain of the subjects. They also created extracurricular activities and the classes were equally effective in both practice and theory. I felt really welcomed by the whole department and therefore I highly recommend you to study there. If film is the field you would like to make yours and you have the opportunity to do so, go ahead!

  Sluiten
  – Mateo Palencia Morales
 • Testimonial van Omar Larabi

  Alumnus Omar Larabi

  Freelance writer for De Filmkrant and Moviescene.nl, editor for Stand van Stad (The film edition), contributor to Movie Insiders podcast, Cineragua Festival, Glasnost Radio

  For me, studying in the Film and Media Studies program was a way to use my already existing love for film, and mould that into a theoretical framework. I was challenged to dismantle movies, and put them together again. I still use these academic theories and techniques in my work as a film critic. You learn to watch film in another, elaborate way.

  Sluiten
  – Omar Larabi
printOok beschikbaar in het: English