Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenKunsten, Cultuur en Media
Header image Kunsten, Cultuur en Media

Kunsten, Cultuur en Media

Programma

 • 1e jaar

  The first semester surveys the history of the arts in society, from prehistoric times to today. You are introduced to the social function of the arts, while also developing your academic skills in writing and research.

  In the second semester you follow the two arts discipline courses (film, music and theatre/performance). You also engage with arts philosophies relevant for the contemporary arts world. In short, the first year offers a diverse and grounded foundation for the following two years of the programme.

  The first semester surveys the history of the arts in society, from prehistoric times to today. You are introduced to the social function of the arts, while also developing your academic skills in writing and research.

  In the second semester you follow the two arts discipline courses (film, music and theatre/performance). You also engage with arts philosophies relevant for the contemporary arts world. In short, the first year offers a diverse and grounded foundation for the following two years of the programme.

 • 2e jaar

  The second year focuses intently upon your arts specialisation of film, music or theatre. You study these discipline's history and theory while also choosing one of two frameworks related to contemporary professional arts worlds:

  1. Arts Policy and Marketing 2. Arts Analysis and Criticism

  Both tracks offer arts education as a focus. You also receive an introduction to the philosophical background of your arts specialisation, acquiring a more theoretical understanding of your chosen discipline.

  The second year focuses intently upon your arts specialisation of film, music or theatre. You study these discipline's history and theory while also choosing one of two frameworks related to contemporary professional arts worlds:

  1. Arts Policy and Marketing 2. Arts Analysis and Criticism

  Both tracks offer arts education as a focus. You also receive an introduction to the philosophical background of your arts specialisation, acquiring a more theoretical understanding of your chosen discipline.

 • 3e jaar

  In the first semester of the third year you follow the minor of your choice. There are several options for this minor, for example a study abroad minor or a career minor. In the second semester you follow three courses: in your arts specialization and related to your framework. In this semester you also write your Bachelor's thesis, combining a topic related to your chosen arts discipline and professional framework.

  In the first semester of the third year you follow the minor of your choice. There are several options for this minor, for example a study abroad minor or a career minor. In the second semester you follow three courses: in your arts specialization and related to your framework. In this semester you also write your Bachelor's thesis, combining a topic related to your chosen arts discipline and professional framework.

Programma-opties

 • Muziekwetenschap (specialisatie)

  Wie muziek studeert bij Kunst, Cultuur en Media krijgt inzicht in het brede spectrum van theoretische, historische en sociologische perspectieven dat bij de bestudering van muziek gebruikt wordt.

  In de vorm van vijf kerncursussen bevat het programma een grote variëteit aan muziekgenres, van Europese kunstmuziek tot Amerikaanse populaire muziek en geeft daarbij inzicht in analytische methodologieën, die studenten leren om de esthetiek van muziek, de concrete omgang met muziek en de culturele waarden die bij de uiteenlopende muziekgenres een rol spelen op een kritische manier te onderzoeken. Dankzij deze cursussen geraken studenten op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de muziekgeschiedenis en in staat om formele muzikale kenmerken als vorm, ritme, melodie, thematische ontwikkeling, 'groove' en instrumentatie te herkennen.

 • Filmwetenschap (specialisatie)

  Film studeren bij Kunst, Cultuur en Media biedt studenten een breed spectrum aan perspectieven om de culturele rol van film, cinema en televisie te bestuderen.

  Binnen de kerncursussen leren studenten de esthetische, historische en formele eigenschappen van de verschillende film- en documentaire-genres te herkennen en te analyseren. In afzonderlijke case studies wordt film benaderd als resp. een medium, een kunstvorm, een esthetische ervaring (perceptueel, cognitief en emotioneel) en een historische en culturele praktijk. Bovendien biedt het programma een overzicht van de relevante theoretische, historische en filosofische benaderingen, zoals film- en mediageschiedenis en -theorie, media archeologie, film filosofie en fenomenologie, kunsttheorie, moderne mediatheorie en perceptie-, emotie- en cognitiestudies.

 • Theaterwetenschap (specialisatie)

  De kernmodule theaterwetenschap biedt studenten een inleiding in de theorie en geschiedenis van dramatische en post-dramatisch theater en muziek- en danstheater.

  In de vorm van vijf kerncursussen bevat het programma een grote variëteit aan muziekgenres, van Europese kunstmuziek tot Amerikaanse populaire muziek en geeft daarbij inzicht in analytische methodologieën, die studenten leren om de esthetiek van muziek, de concrete omgang met muziek en de culturele waarden die bij de uiteenlopende muziekgenres een rol spelen op een kritische manier te onderzoeken. Dankzij deze cursussen geraken studenten op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de muziekgeschiedenis en in staat om formele muzikale kenmerken als vorm, ritme, melodie, thematische ontwikkeling, 'groove' en instrumentatie te herkennen.

 • Kunst, Analyse en Kritiek (specialisatie)

  In de framework Analyse en Kritiek ligt de nadruk op de bestudering van kunstwerken, vanuit drie elkaar aanvullende perspectieven: theoretisch, historisch en kritisch.

  Net als in de andere framework vragen we ons af hoe de kunsten in een cultuur functioneren. We doen dat niet door de organisatie van de kunstwereld te bestuderen, maar vanuit de bestudering van de kunstwerken zelf. We onderzoeken hoe in kunstwerken culturele veranderingen een vorm krijgen, en hoe kunstwerken bijdragen aan een cultuur en aan culturele verandering. In de twee colleges AK in het bachelorprogramma bestuderen we de rol van het medium (de dragers van kunst) en we gaan in op verschillen en overeenkomsten tussen de vijf kunsten.

 • Kunst Beleid en Marketing (specialisatie)

  Wie de contextuele specialisatie Kunst, Beleid en Marketing (KBM) kiest, houdt zich in het bijzonder bezig met hoe het kunstleven is georganiseerd en hoe kunstinstellingen functioneren.

  In eerste instantie in de Nederlandse samenleving, maar in het masterprogramma wordt deze vraag ook internationaal vergelijkend bestudeerd. De basis voor de studie hiervan ligt in de algemene colleges kunstsociologie, waarin het Nederlandse kunst- en cultuurbeleid wordt bestudeerd, de legitimering daarvan, de positie van kunstenaars in de samenleving en het gebruik dat door de bevolking van de kunsten wordt gemaakt. Bovendien komt aan de orde hoe de verschillende kunstwerelden (literaire wereld, muziekwereld enz.) in Nederland en internationaal zijn georganiseerd. In de twee colleges KBM in het bachelorprogramma bestuderen we het management en de organisatie van kunstinstellingen en kunstmarketing. Hierbij staat de vraag centraal hoe kunstmanagement kan bijdragen aan het maatschappelijk functioneren van de kunsten. Veel aandacht wordt besteed aan de wijze waarop kunstorganisaties relaties (zouden moeten) opbouwen en onderhouden met het publiek.

 • Minoren (minor)

  Het vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of facultaire minor. Lees via de link hierboven meer over de inhoud van deze minoren.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
All students: Introduction to Audiovisual Arts A (5 ECTS). International Students: Introduction to Audiovisual Arts B (5 ECTS). Dutch Students: Inleiding Kunstwerelden (5 ECTS) (10 EC)
Arts Sociology I and II (10 EC)
History and Theory of Arts and Media A and B (10 EC)
Film 1A: Film Analysis (5 EC)
Music 1A: Introduction to Classical Music (5 EC)
Theatre 1A: Analysis, History and Theory (5 EC)
Thinking about Art I: Philosophy of Arts (5 EC)
Arts and Cognition (5 EC)
Film 1B: Film Analysis (5 EC)
Music 1B: History and Theory of American Popular Music (5 EC)
Theatre 1B: Analysis, History and Theory (5 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Quantitative and Qualitative Research Methods for the Arts (5 EC)
Film II: Film History (10 EC)
Mediality to Intermediality (10 EC)
Music II: Topics in Classical Music (10 EC)
Theatre II: History and Theory (10 EC)
Arts Policy and Education (5 EC)
Cultural Entrepreneurship I (5 EC)
Film III: Film Theory (10 EC)
Music III: Popular Music Theory and Analysis (10 EC)
Narrativity Across Media (10 EC)
Theatre III: Theory and Analysis (10 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Minor (10 EC)
Minor (10 EC)
Minor (10 EC)
Evaluating the Arts (5 EC)
Arts in Practice: Film Project, Theatre Project or Music Festival (10 EC)
Cultural Entrepreneurship II (10 EC)
Thesis (10 EC)
Film/Music/Theatre in a Global Context (5 EC)

Starting in academic year 2016-2017, the first semester of Year 3 will focus on the Minor. These 'future-oriented' Minors should help you prepare for choosing a follow-on degree programme or a career. You can opt for a pre-Master's Minor, a Minor abroad, a career-oriented Minor, a teacher-training Minor or a University Minor.

Starting in academic year 2016-2017, the first semester of Year 3 will focus on the Minor. These 'future-oriented' Minors should help you prepare for choosing a follow-on degree programme or a career. You can opt for a pre-Master's Minor, a Minor abroad, a career-oriented Minor, a teacher-training Minor or a University Minor.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Maximaal 40 EC

(Bindend) studieadvies

 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

You will be offered study advice after the first year of study. You can expect a positive result if you have earned more than 45 ECTS credit points (out of a total of 60 ECTS). If you have earned fewer than 45 ECTS and are issued a negative result, you will not be allowed to continue with your degree programme.

You will receive preliminary study advice in December to make sure that you know where you stand. Please contact your study advisor as soon as possible if you have any questions about the BSA system.

N.B. Some degree programmes use a tutoring system; please check with your study advisor.

You will be offered study advice after first year of study. You can expect a positive result if you have earned more than 45 ECTS credit points (out of a total of 60 ECTS). If you have earned fewer than 45 ECTS and are issued a negative result, you will not be allowed to continue with your degree programme.

You will receive preliminary study advice in December to make sure that you know where you stand. Please contact your study advisor as soon as possible if you have any questions about the BSA system. N.B. Some degree programmes use a tutoring system; please check with your study advisor.

Waarom in Groningen?

The Arts Culture and Media programme is unique because it offers an

 • Interdisciplinary study within modules that examine the mutual interdependence of the arts
 • In-depth study in one art form and
 • Socially relevant study examining the social, ethical, and ideological dimensions of contemporary arts worlds in order to build bridges between academic institutions and living artists, communities, and arts organisations for their mutual and healthy proliferation in society.

The Arts Culture and Media programme is unique because it offers an

 • Interdisciplinary study within modules that examine the mutual interdependence of the arts
 • In-depth study in one art form and
 • Socially relevant study examining the social, ethical, and ideological dimensions of contemporary arts worlds in order to build bridges between academic institutions and living artists, communities, and arts organisations for their mutual and healthy proliferation in society.

If you have any questions or doubts about your studies, you can always contact the study advisor. He/she knows the ins and outs of the programme, the Minors, the study abroad options and yearly planning options. Study advisors are impartial and everything that is discussed is treated confidentially. They can also assist you in choosing the right institutions and student desks for your problems.

If you have any questions or doubts about your studies, you can always contact the study advisor. He/she knows the ins and outs of the programme, the Minors, the study abroad options and yearly planning options. Study advisors are impartial and everything that is discussed is treated confidentially. They can also assist you in choosing the right institutions and student desks for your problems.

 • Testimonial van Vanessa van 't Hoogt

  I think it's important to gain a practical understanding of the arts world. That's why I did (and still do!) volunteer work at several art institutions alongside studying for my Bachelor's degree.

  Self-development outside your studies
  ‘I think it’s important to gain a practical understanding of the arts world. That’s why I did (and still do!) volunteer work at several art institutions alongside studying for my Bachelor’s degree. I was also actively involved in IK, the ACM study association, as the secretary of the Museum Committee, and as chair of the Party and Introduction committee I’ve organized several parties and the introduction camp. That was so much fun. As one of the international student ambassadors for ACM I inform prospective international students about the programme. Last month I went to a recruitment fair in Germany.

  I have learned a lot from being actively involved in the study programme, the association and the Faculty – not only by working in a project team, but also by chairing a committee, monitoring its tasks and being responsible for an activity.

  Groningen is a lively city with a rich cultural life and there is always something to see and experience. All the culture, sport and leisure facilities and amenities provide excellent opportunities for self-development outside your studies.’

  Sluiten
  – Vanessa van 't Hoogt
 • Testimonial van Student Ambassador Susanne van Rest

  Not only the aesthetics and history of artworks are studied, but you also examine subjects on sociology, cognition and philosophy

  About Susanne

  Hi! My name is Susanne van Rest. I am 22 years old and I am studying Arts, Culture and Media at the University of Groningen. I am in my third year, currently working on my minor of Art and Religion. The minor you choose in your third year can broaden or specialize your degree programme. My main subject of study is Theatre, thus I am often found spending and enjoying my time in the theatre. I also love visual art, music, reading, dancing and I am an active member of a church, where I write the children's programme, among other things.

  Why Arts, Culture and Media?

  I knew quite quickly that I wanted to be a part of the art community. The Arts, Culture and Media programme initially appealed to me because it views art from many different perspectives. Not only the aesthetics and history of artworks are studied, but you also examine subjects on sociology, cognition and philosophy. With this programme you study the arts on a deeper level. In addition, it appealed to me that you can delve into many different art forms, not just focusing on one. Since I am interested in theatre and visual art, this suited me well.

  Read more about Susanne Rest and why she chose to study Arts, Culture & Media in Groningen!

  Questions? Send Susanne an e-mail!

  Sluiten
  – Student Ambassador Susanne van Rest
 • Testimonial van

  Placement at the Press and Publicity department of BNN, Hilversum

  My time at BNN taught me how to work hard and accurately in an informal atmosphere and how a public broadcasting company operates. I acquired new skills, such as writing press releases and dealing with audience reactions. I also discovered my strengths and weaknesses and decided which direction I want to take after I graduate.

  I would advise other students to do a placement because it gives you a unique opportunity to look behind the scenes of a potential working field. Apart from acquiring new skills, you also find out whether a particular sector lives up to your expectations. But the most important thing is that you can build up a network, which will stand you in good stead in the future.

  There’s always something going on at BNN: from an evening recruiting subscribers at the Kamasutra fair, to supervising the press backstage during the Golden Oldies concert in Koninklijk Theater Carré, to getting Rihanna to do a BNN promo on Facebook. I was particularly proud to see my own press releases in the newspapers, on nu.nl and broadcast on NOS op 3 and the like. But I certainly won’t forget the ‘regular’ hours in the office either.

  Sluiten
 • Testimonial van Student Ambassador Joanna Zienkiewicz

  Whether you are interested in examining arts from a theoretical point of view or in the practical side of arts policy and marketing, this study is something for you!

  About Joanna

  Hello! My name is Joanna and I come from Poland. I’m currently living my dream of studying abroad and making friends coming from various cultures and backgrounds and I’m here to help you achieve your dream if it happens to be similar. I’m interested in theatre, creative writing, music, politics and much more, and I’m trying to make the most out of every day I spend in the wonderful city of Groningen!

  Why Arts, Culture & Media?

  I had a hard time choosing a discipline that interests me the most. At the beginning of high school, I still wanted to study physics! Gradually, I discovered my love for theatre and music and I decided that this is what I want to pursue the most. I always enjoyed writing and giving my opinions on art, which I engaged in at all opportunities. That’s why a study like Arts, Culture and Media – broad, contemporary and with the possibility to go more in-depth on chosen specializations (in my case: Analysis & Criticism, Theatre, and Music) seemed perfect for my interests. Whether you are interested in examining arts from a theoretical point of view or in the practical side of arts policy and marketing, this study is something for you!

  Read more about Joanna Zienkiewicz and why she chose to study Arts, Culture & Media in Groningen!

  Questions? Send Joanna an e-mail!

  Sluiten
  – Student Ambassador Joanna Zienkiewicz
 • Testimonial van Myrthe Engeltjes

  The programme is theoretical in nature, but motivates you to discover the practical applications, and offers you the opportunity to explore the various artistic disciplines in depth

  I’m really happy with my choice!

  After studying Nursing for two years, I decided to rekindle my dormant interest in art and culture. I moved from Elburg to Groningen, and started the degree programme in Arts, Culture and Media. The programme is theoretical in nature, but motivates you to discover the practical applications, and offers you the opportunity to explore the various artistic disciplines in depth. In addition, you also follow course units in sociology and philosophy, for instance. ACM is tougher than it sounds, but with some commitment on your part, it’s perfectly possible to combine it with other activities. For example, I’m the PR Officer for the Party and Introduction Committee of the study association, where I’ve met lots of cool people from many different countries. I’m really happy with my choice!

  Sluiten
  – Myrthe Engeltjes
 • Testimonial van Student Neesha Kanagarajah

  Studying Arts, Culture and Media promotes independence

  I chose to study Arts, Culture and Media as I've always had a keen interest in art history and the creative machineries that make daily life so much more interesting. After trailing down various paths in life, studying other courses and working in a professional environment, I decided to follow my passion and it proved to be the most challenging of them all. The Arts aren't a rigid set of rules - unlike other studies which I have done- therefore learning it is completely at your own capacity to understand it. This promotes independence and thinking critically about what you are learning.

  Sluiten
  – Student Neesha Kanagarajah
 • Opleidingsvideo

  Introduction to Film Studies

  – Opleidingsvideo
 • Testimonial van Jonne ter Braak

  My job is to 'know what's going on', not only in the artistic world but also in society as a whole.

  ‘I work as a programmer and decide the artistic policy of the Felix Meritis cultural centre, as well as the theatre programme for the Welcome to the Village festival. My job is to ‘know what’s going on’, not only in the artistic world but also in society as a whole. I am continuously busy creating links between current affairs, artists, the works and the audience. On a practical level, this means I go to a lot of performances, read blogs, newspapers and specialist literature, and invest in a professional network. Programmers are also constantly working on fundraising, marketing and communication, finances and internal policy. The programme was absolutely essential to my work; as well as a thorough knowledge of theatre, it also provided me with a sociological and philosophical foundation. It’s precisely that link with other parts of society that you need to create a relevant artistic programme.’

  Sluiten
  – Jonne ter Braak
 • Testimonial van Carola van Dijk

  Alumnus Carola van Dijk

  Volunteer at the safety collection of the EYE Film Museum in Amsterdam

  Studying film in Groningen gives you so many opportunities to broaden and/or deepen your interest in the field. Attending the Summer Film School in Antwerp, volunteering at the university's film archive and enjoying the support of dedicated staff members really helped channel my career orientation.

  Sluiten
  – Carola van Dijk
 • Testimonial van

  Unifocus 6: Film Studies

 • Testimonial van Mateo Palencia Morales

  Alumnus Mateo Palencia Morales

  ERASMUS exchange student from Complutense University Madrid

  I highly recommend the Film and Media Studies department at the University of Groningen. I was a visiting student here in 2014, and I had the chance to study film in all its variants, focusing on theory and history, analyzing movies, and making an audiovisual essay. I couldn't like it more! What impressed me in particular was the enthusiasm of the professors and their assistants in teaching as well as their domain of the subjects. They also created extracurricular activities and the classes were equally effective in both practice and theory. I felt really welcomed by the whole department and therefore I highly recommend you to study there. If film is the field you would like to make yours and you have the opportunity to do so, go ahead!

  Sluiten
  – Mateo Palencia Morales
 • Testimonial van Omar Larabi

  Alumnus Omar Larabi

  Freelance writer for De Filmkrant and Moviescene.nl, editor for Stand van Stad (The film edition), contributor to Movie Insiders podcast, Cineragua Festival, Glasnost Radio

  For me, studying in the Film and Media Studies program was a way to use my already existing love for film, and mould that into a theoretical framework. I was challenged to dismantle movies, and put them together again. I still use these academic theories and techniques in my work as a film critic. You learn to watch film in another, elaborate way.

  Sluiten
  – Omar Larabi
printView this page in: English