Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Practical information Voorlichting
Header image Juridische Bestuurskunde

Jaar 2 Juridische Bestuurskunde: welke vakken krijg ik?

Datum:04 augustus 2021
Jaar 2 Juridische Bestuurskunde
Jaar 2 Juridische Bestuurskunde

Een studie kiezen is lastig. Om een goed beeld te krijgen van de studie, is het verstandig om het programma van de studie te bekijken. Welke vakken worden aangeboden? Wat houden die vakken in? En zit er iets tussen wat ik leuk vind? In deze blog worden alle vakken van jaar 2 van de bachelor Juridische Bestuurskunde besproken.

Na het lezen van deze blog heb je een duidelijk beeld van de unieke vakken van jaar 2 van de bachelor Juridische Bestuurskunde!

Bekijk ook de blog over de unieke vakken van jaar 3 van de bachelor Juridische Bestuurskunde!

Het jaar is opgedeeld in vier blokken. Een heel jaar bestaat uit 60 ECTS. In het tweede jaar van de bachelor Juridische Bestuurskunde krijg je 30 ECTS aan bestuurskundige, sociologische en economische vakken. De overige 30 ECTS worden ingevuld met juridische vakken. 

Blok 1 - Elementaire Bestuurskunde

Het eerste blok bestaat uit de vakken Bestuursrecht: Besluitvorming en Elementaire Bestuurskunde

Elementaire Bestuurskunde

Elementaire Bestuurskunde is een bestuurskundig vak van 5 ECTS. Het vak laat je kennismaken met de inrichting en werking van de Nederlandse publieke sector. Die publieke sector bestaat uit tal van overheden, autonome en semi-autonome overheidsinstanties en private organisaties. Er wordt aandacht besteed aan de verhoudingen tussen deze organisaties, maar ook aan de verhouding tussen de overheid en de samenleving. Na het volgen van dit vak beschik je over kennis van de bestuurskunde, politieke wetenschap, rechtseconomie en organisatiekunde. Elementaire Bestuurskunde is de basis van de studie; je vergaart veel kennis over de (werking van de) publieke sector die ook verder in de bachelor (en ook in de master) relevant is!

Het vak wordt afgesloten met een tentamen, waarin jouw inzicht in en kennis van de belangrijkste begrippen en theorieën wordt getoetst. De hoorcolleges van Elementaire Bestuurskunde worden verzorgd door prof. Winter en dr. de Winter.

Blok 2 - Inleiding rechtssociologie

Het tweede blok bestaat uit de vakken Burgerlijk Recht 2 en Inleiding rechtssociologie

Inleidings rechtssociologie

Inleiding rechtssociologie is een sociologisch vak van 5 ECTS. In het vak maak je kennis met een empirisch-juridisch perspectief op het recht. In de rechtenstudie leer je kijken vanuit het recht naar de maatschappij, maar in het vak Inleiding rechtssociologie leer je kijken vanuit de maatschappij naar het recht. Hoe functioneert het recht in de maatschappelijke praktijk? Hoe denkt de samenleving over rechtspraak? Wanneer verandert een ruzie in een rechtszaak? Het leuke aan dit vak is dat je een onderzoek gaat doen binnen de rechtssociologie, waardoor je je kennis en vaardigheden gelijk in de praktijk kunt brengen!

Je cijfer voor dit vak bestaat voor een deel uit het door jou verrichte onderzoek en voor het grootste deel uit een tentamen. Op het tentamen wordt jouw kennis van de rechtssociologische begrippen getoetst. De hoorcolleges en werkgroepen worden verzorgd door prof. Hertogh en dr. de Winter

Blok 3 - Beleidsanalyse en Rechtseconomie

Het derde blok bestaat uit drie vakken: Staatsrecht 2, Beleidsanalyse en Rechtseconomie.  

Beleidsanalyse

Beleidsanalyse is een bestuurskundig vak van 5 ECTS. In dit vak staat de aanpak van maatschappelijke problemen centraal. Denk bijvoorbeeld aan vergrijzing, criminaliteit of een tekort aan studentenwoningen. Die problemen moeten worden opgelost. In het beleidsproces worden de maatschappelijke problemen omgezet in beleid. Dat beleid is het uitgangspunt om de problemen op te lossen. Beleidsanalyse geeft je een inleiding in de analyse van (overheids)beleid en de processen rond beleid. Het leuke aan dit vak is dat je aan de slag gaat  met een beleidsadvies, waarin je concrete oplossingen biedt voor een maatschappelijk probleem.

Je eindcijfer voor dit vak bestaat voor een deel uit het cijfer voor het door jou geschreven beleidsadvies en voor een deel uit het cijfer voor het tentamen. Op het tentamen wordt jouw kennis van belangrijkste begrippen en theorieën binnen de beleidsanalyse getoetst. Het vak wordt verzorgd door dr. de Winter en mr. Hoogstra

Rechtseconomie

Rechtseconomie is een economisch vak van 5 ECTS. Dit vak kijkt met een economisch perspectief op het recht. In het recht zijn allerlei regels vastgelegd die in het economisch verkeer een rol spelen. Als jurist is het van belang om kennis te hebben over de werking van de economie en de werking van het recht op de economie. Het vak gaat onder andere in op milieubeleid, mededingingswetgeving, publieke voorzieningen en inkomensverdeling. Het interessante aan dit vak is dat je leert hoe het recht de economie kan beïnvloeden. 

Je cijfer voor dit vak bestaat uit een tentamen, waarin de belangrijkste begrippen van de rechtseconomie worden getoetst. De hoorcolleges en werkgroepen worden verzorgd door prof. Weishaar

Blok 4 - Methoden Sociaalwetenschappelijk Onderzoek

In het vierde blok volg je de vakken Bestuursrecht: Rechtsbescherming en Methoden Sociaalwetenschappelijk Onderzoek

Methoden Sociaalwetenschappelijk Onderzoek

Methoden Sociaalwetenschappelijk Onderzoek is een sociologisch vak van 10 ECTS. In dit vak ga je aan de slag met sociaal wetenschappelijk onderzoek. Als bestuurskundige moet je niet alleen in staat zijn om resultaten van onderzoeken te kunnen beoordelen, maar ook onderzoeken kunnen opzetten en uitkomsten kunnen analyseren. De focus in dit vak ligt dan ook op het opzetten en analyseren van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Er wordt ingegaan op de verschillende fasen van onderzoek doen: de onderzoeksopzet, gegevensverzameling, kwalitatieve en kwantitatieve data-analyse, het formuleren van conclusies en presenteren van onderzoeksresultaten. 

Je cijfer voor dit vak bestaat voor een deel uit een opdrachtenreeks en voor een deel uit een tentamen. De hoorcolleges en werkgroepen worden verzorgd door prof. Marseille, prof. Hertogh en dr. Wever

* De inhoud van deze vakken kan te allen tijde wijzigen. Houd voor actuele informatie over vakinhoud de Ocasys  in de gaten en raadpleeg regelmatig de StudentPortal.