Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education

Education

Onze samenleving verandert voortdurend en in een rap tempo. Denk maar eens aan innovaties en ontwikkelingen op terreinen als energie, technologie en zorg. Maar ook op maatschappelijk vlak gebeurt er van alles. Het recht moet meebewegen met al die veranderingen die nu gaande zijn én nog komen gaan. Zo’n dynamisch vakgebied vraagt om juridische professionals met verstand van zaken, verbondenheid met de maatschappij en een vooruitziende blik. Die vakbekwame juristen worden door ons op academisch niveau opgeleid. Met recht in Groningen!

View this page in: Nederlands