Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Practical information Algemene informatie

Onderwijsinformatie

Aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid in Groningen heb je keuze uit vele verschillende opleidingen en afstudeerrichtingen. Zo bieden we zes bachelorvarianten aan en ruim twintig masterspecialisaties.

De Nederlandstalige bachelor Rechtsgeleerdheid

Kom je van het VWO of wil je doorstuderen na een Colloquium Doctum of HBO propedeuse, dan start je in het eerste jaar van de bachelor. Dat jaar heet de propedeuse. Voor de Nederlandstalige bachelor Rechtsgeleerdheid geldt dat je tijdens de propedeuse kennismaakt met de verschillende rechtsgebieden. Niet alleen Nederlands recht komt aan bod – waaronder strafrecht, privaatrecht, bestuursrecht -maar ook internationaal recht, rechtsgeschiedenis en allerlei vaardigheden. Deze propedeuse is voor iedere student van de bachelor Rechtsgeleerdheid hetzelfde. Dat betekent dat je je definitieve keuze voor een bachelorvariant nog even kunt uitstellen. Tijdens de resterende twee jaren van de bachelor ga je je verder verdiepen en verbreden in de richting die je gekozen hebt. Je kunt daarbij kiezen uit afstudeervarianten, te weten:

  • Nederlands recht
  • Fiscaal recht
  • Notarieel recht
  • IT-recht
  • Juridische bestuurskunde
  • Internationaal en Europees Recht

De Engelstalige bachelor International and European Law

Kies je voor de Engelstalige bachelor International and European Law, dan krijg je ook een algemeen eerste jaar, waarin je belangrijke theoretische basiskennis en basisvaardigheden opdoet. Deze variant gaat echter niet uit van het Nederlandse recht, of het recht van enig ander nationale rechtsstelsel. De focus ligt op het internationale en Europese recht.

Na de bachelor volgt de master

Na het behalen van je bachelordiploma kun je doorstromen in een master, die bij voorkeur aansluit op je bacheloropleiding. Tijdens de master (1 jaar) specialiseer je je verder in één richting. Wil je niet alleen je theoretische kennis verder verdiepen, maar ook je vaardigheden uitbreiden, dan kun je solliciteren naar een plek in bijvoorbeeld de Togamaster (1.5 jaar) of de Onderzoeksmaster (2 jaren).

Meestertitel en civiel effect

Alle afgestudeerden van een masterstudie in de rechten aan de RUG krijgen de titel meester in de rechten (LLM). Maar niet alle studies leiden op tot advocaat, rechter of officier van justitie. Alleen de studies met het zogenoemd civiel effect geven toegang tot deze togaberoepen. Als je dat wilt zul je de bachelorvarianten Nederlands recht, IT-recht, of Internationaal en Europees recht moeten combineren met een juridische master (doorgaans zal dat de master Nederlands Recht of de master Recht & ICT zijn). Houd er bovendien rekening mee dat je na afloop van je studie nog een vervolgstudie zult moeten doen voor toegang tot de togaberoepen. Kijk voor meer informatie daarover eens op de website van de beroepsopleiding voor advocaten of de RAIO (de opleiding voor rechters en officieren van justitie).

Postacademisch onderwijs en open colleges

Wil je na het afronden van je studie nog door, of ben je in een bepaald vak geïnteresseerd, dan kun je je aanmelden voor respectievelijk postacademisch onderwijs en open colleges.

Laatst gewijzigd:22 maart 2019 10:31