Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Practical information Algemene informatie Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg Onderwijs

De faculteit Rechtsgeleerdheid heeft een integraal systeem van (systematische) kwaliteitszorg met een aantal onderdelen, zoals:

  • een onderwijsvisie en didactisch concept
  • opleidingsdossiers, waarin per opleiding onder andere de relatie tussen leerdoelen van vakken en eindtermen van de opleiding wordt aangegeven
  • periodieke evaluatie van alle opleidingen volgens een bepaald protocol (curriculumevaluatie)
  • periodieke evaluatie van alle vakken volgens een bepaald protocol (vakevaluatie)
  • essentieel onderdeel van de evaluaties - ongeacht de uitslag - is dat we alle evaluaties in een gesprek met docenten en studenten nabespreken
  • steekproefsgewijze kwaliteitscontrole van toetsen en scripties door de examencommissie
  • een notitie toetsbeleid, waarin het facultaire beleid wordt afgezet tegenover het universitaire beleid zoals omschreven in de RUG nota ‘De toets doorstaan’
  • systematische aandacht voor de verschillende tevredenheids-onderzoeken, zoals de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de International Student Barometer (ISB)

Alle opleidingen worden eens in de zes jaar geheraccrediteerd door de NVAO.

Laatst gewijzigd:29 september 2021 16:24