Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Practical information Algemene informatie

Studie en topsport

Om als topsporter erkend te worden dien je contact op te nemen met de topsportcoördinator van de RUG, de heer Cees Reitsma. Elke woensdagochtend heeft hij spreekuur van 9.00 – 12.30 op het sportcentrum van de RUG, Blauwborgje 16 te Groningen. Voor een afspraak of vragen kun je hem mailen (c.r.reitsma@rug.nl). Hij kan je tevens verder informeren over de Studenten Topsport Regeling en het Profileringsfonds.

Studenten zijn zelf verantwoordelijk om per semester te kijken of ze knelpunten verwachten en hoe deze in eerste instantie zonder afwijkingen en aanpassingen zijn op te lossen. Mochten er onverhoopt toch problemen lijken te ontstaan dan dient de student zelf voorafgaand aan het betreffende semester contact op te nemen met een studieadviseur. Neem dan het wedstrijd- en trainingsschema mee.

In eerste instantie kijk je samen met de studieadviseur naar je studieplanning, roostering en tentamens. Mocht het echt nodig zijn dan wordt er gekeken naar afwijking hiervan. Afwijken van het examenreglement en/of de programmering is alleen mogelijk indien je bent erkend als topsporter door de topsportcoördinator en na overleg met een studieadviseur voorafgaand aan het semester.

Laatst gewijzigd:16 juli 2020 08:26