Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Practical information Algemene informatie

Studiekosten

Collegegeld

Het collegegeld wordt elk jaar voor één studiejaar - 1 september t/m 31 augustus - vastgelegd. Je betaalt, afhankelijk van je persoonlijke situatie, het wettelijk collegegeld of het instellingscollegegeld. Voor welk soort tarief jij in aanmerking komt, is afhankelijk van je nationaliteit, je woonplaats en of je al eerder eenzelfde graad hebt behaald. Op de website van Studenten Informatie en Administratie (SIA) kun je terugvinden wat jouw collegegeldtarief is.

Studiemateriaal

Daarnaast heb je jaarlijks natuurlijk studiemateriaal nodig: boeken en klappers. De faculteit heeft vastgesteld dat deze materialen jaarlijks maximaal €740 per 60 ects mogen kosten. We raden je aan uit te gaan van dit maximum bedrag.

Laatst gewijzigd:07 november 2019 14:42