Skip to ContentSkip to Navigation
Career ServicesOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Career Services

Career ServicesStudieverenigingen

Studieverenigingen Faculteit Rechtsgeleerdheid

Hieronder vindt je een overzicht van de studieverenigingen bij de faculteit Rechtsgeleerdheid

Diephuis

Civielrechtelijke Vereniging Diephuis is een studievereniging in Groningen die zich in de eerste plaats richt op privaatrecht-studenten, maar haar deuren open heeft staan voor iedere rechtenstudent. Voor de student die zich oriënteert op het privaatrecht worden gedurende het gehele collegejaar verscheidene activiteiten georganiseerd. Diephuis is een pleitvereniging en organiseert dan ook een jaarlijks pleitevenement en een pleitinstructie. Op deze manier leren studenten hoe het er in de praktijk aan toe gaat en komen zij in contact met potentiele werkgevers.

ELSA
ELSA

ELSA Groningen is in 2013 opgericht als 7e lokale ELSA groep in Nederland. ELSA streeft naar integratie en professionele ontwikkeling van gemotiveerde rechtenstudenten. Met meer dan 100 leden zijn zowel het Nederlandse als internationale deel van de faculteit vertegenwoordigd en biedt ELSA toekomstige advocaten een unieke kans om de mogelijkheden van de European Law Students' Association te ontdekken.

Frederik van der Marck

Frederik van der Marck is de vereniging voor studenten van de Rijksuniversiteit Groningen die een interesse hebben in staats- en bestuursrecht. In de jaren heeft de vereniging zich ontwikkeld tot een platform waar studenten, docenten, werkgevers en andere geïnteresseerden met elkaar in contact kunnen komen. Frederik van der Marck heeft als doelstelling om studenten en andere belangstellenden bij de staats- en bestuursrechtelijke praktijk te betrekken. De studievereniging fungeert hierbij als platform waarin studenten, docenten, werkgevers en andere geïnteresseerden met elkaar in contact kunnen komen. Om deze doelstelling te bereiken organiseert de vereniging verschillende activiteiten zoals kantoorbezoeken, lezingen en excursies, maar ook niet studie-gerelateerde activiteiten zoals borrels en een buitenlandse reis.

GFE

De Groninger Fiscale Eenheid is een studievereniging voor fiscale studenten, zowel juristen als economen, van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast gezelligheid kan GFE ook veel voor haar leden betekenen tijdens en na hun studie. Zo kan er contact worden gelegd met andere studenten van dezelfde studierichting, maar kunnen studenten in hun eindfase van de studie ook makkelijk in contact komen met kantoren. Dit kan de kans op een stageplek of een eventuele baan vergroten. Activiteiten die GFE zoal organiseert zijn bijvoorbeeld een symposium, de kantorendag en een buitenlandse studiereis.

Dorknoper

J.B.S.V. Dorknoper is de studentenvereniging van de opleiding Juridische Bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bij de vereniging worden tal van activiteiten, uiteenlopend van studiegerelateerde evenementen, zoals congressen, lezingen, excursies, tot de typische gezelligheidsactiviteiten georganiseerd. Naast het organiseren van deze studiegerelateerde activiteiten, verzamelt J.B.S.V. Dorknoper ook verschillende vacatures voor haar leden zodat studenten tijdens hun studie praktijkervaring op kunnen doen of na hun studie kunnen beginnen aan hun carrière.

JFV

De Juridische Faculteitsvereniging (JFV) is de algemene studievereniging voor rechtenstudenten van alle richtingen van de faculteit Rechtsgeleerdheid. De JFV heeft een groot aanbod van activiteiten en faciliteiten. De vereniging wil met deze activiteiten en faciliteiten een verlengstuk zijn op de studie. Deelname aan deze activiteiten kan dan ook vaak worden beschouwd als een praktische aanvulling op de rechtenstudie. Activiteiten die de JFV gedurende het jaar organiseert zijn de Bedrijven- en Instellingendag, een Sollicitatietrainingendag, het Groninger Juristen Congres, de Legal Experience, binnenlandse- en buitenlandse excursies en maandelijkse borrels.

LISA

LISA (Law & ICT Students’ Association) is een studieverenging gericht op IT-recht studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van LISA is tweeledig. LISA wil als vereniging haar leden stimuleren om zich naast hun studie verder te verdiepen in het vakgebied IT-recht. Bovendien wil ze het inzicht van anderen in het vakgebied IT-recht vergroten. Hiertoe worden onder andere symposia, kantoorbezoeken en een IE-quiz georganiseerd. LISA is van mening dat studenten het meeste uit hun studie halen als zij contact hebben met medestudenten, docenten en het bedrijfsleven. Door haar contact met de vakgroep, advocatenkantoren en natuurlijk haar leden maakt LISA dit op een laagdrempelige manier mogelijk.

NEXUS

Nexus Student Association Groningen is de studievereniging voor de LLB studie International and European Law en gerelateerde master studies. Deze studies bestaan hoofdzakelijk uit internationale studenten en Nexus is daarom internationaal geörienteerd. Naast het organiseren van activiteiten om internationals in de Nederlandse cultuur te helpen integreren, zoals politieke debatten met lokale partijen in het Engels, wil Nexus haar leden ook de kans bieden een sociaal netwerk op te bouwen, mee te doen met het organiseren van gastcolleges en informele activiteiten, debat trainingen, trips en workshops in een multiculturele omgeving.

Progressief Rechten

Progressief Rechten is een medezeggenschapsraad gericht op alle studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid. Progressief Rechten heeft zichzelf als doel gesteld om de belangen van de studenten binnen de faculteit te behartigen op een open en constructieve manier. Zij strijden hiervoor door onder andere zitting te nemen in verschillende facultaire commissies en de Faculteitsraad. In deze raad heeft Progressief Rechten advies- of instemmingsrecht ten aanzien van verschillende onderwerpen en bovendien ene informatie- en initiatiefrecht.

Simon van der Aa

Simon van der Aa is een vereniging voor studenten van de Rijksuniversiteit Groningen die een interesse hebben in strafrecht en criminologie. De doelstelling van Simon van der Aa is het opwekken van belangstelling voor het strafrecht en het bevorderen en ontwikkelen van kennis op het strafrechtelijk terrein. Om dit te bewerkstelligen, organiseer Simon van der Aa tal van activiteiten zoals lezingen, pleittrainingen, een jaarlijks congres en een buitenlandse reis.

S.G.O.R.

Studentengenootschap voor Onderneming en Recht (SGOR) een juridische vereniging voor studenten met interesse voor het bedrijfsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. De activiteiten die het S.G.O.R. jaarlijks organiseert zijn er allemaal op gericht om de leden verdieping te bieden ten aanzien van de stof die op de colleges gedoceerd wordt. Daarnaast heeft het S.G.O.R. als doel het tot stand brengen, bevorderen en onderhouden van contacten met het bedrijfsleven en de advocatuur. Activiteiten die het S.G.O.R. zoal organiseert zijn bijvoorbeeld het Congres en het Internationale Studie Project.

TBR

Ten Behoeve van Rechtenstudenten (TBR) houdt zich enthousiast bezig met het behartigen van de belangen van de rechtenstudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen en is dan ook vertegenwoordigd in tal van facultaire commissies en de faculteitsraad. In de verschillende commissies dienen TBR-leden samen met andere studentleden en docenten het Faculteitsbestuur van advies, wat het bestuur dan weer mee kan nemen in haar besluitvorming. Daarnaast organiseert TBR ook verschillende facultair politieke activiteiten, zoals een excursie, die bijdragen aan de verbreding van de studie.

Vevonos

Vevonos is de studievereniging voor notariële studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vevonos heeft als doelstelling om de onderlinge contacten van haar leden te stimuleren en de wetenschappelijke en culturele vorming van haar leden te bevorderen. Dit doet zij onder andere door notariële fora te organiseren waarvoor zeer interessante sprekers worden aangetrokken. Ook krijgen alle leden de kans om een kijkje in de notariële praktijk te nemen door kantoorbezoeken af te leggen. Ieder jaar wordt er een symposium georganiseerd en vindt het Landelijk Notarieel Studenten Congres plaats. Daarnaast worden er nog vele verschillende activiteiten en (sportieve) evenementen georganiseerd gedurende het collegejaar, zoals het Internationale Studieproject en het jaarlijks terugkerende hockeytoernooi.

VINTRES

VINTRES is de studievereniging voor studenten Internationaal en Europees Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft als doel het behartigen van de belangen van haar studenten. Dit gebeurt door het organiseren van inhoudelijke activiteiten, studiegerelateerde reizen naar Europeesrechtelijke centra en internationale bestemmingen. Verder onderhoudt VINTRES hechte contacten met universitaire docenten, bedrijven, advocatenkantoren en andere toekomstige werkgevers. VINTRES biedt echter niet alleen de mogelijkheid aan haar leden om zich te verdiepen in haar toekomst maar er is ook plaats voor sociale en maatschappelijke ontwikkeling tijdens bijvoorbeeld borrels.

Laatst gewijzigd:11 januari 2019 09:24
printView this page in: English