Skip to ContentSkip to Navigation
Career ServicesOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Career Services

Career ServicesFaculteiten

Faculteit Medische Wetenschappen

Binnen de faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen wordt actief gewerkt aan careers services door de faculteiten, contactpersonen en studieverenigingen. Elke faculteit heeft één contactpersoon als het gaat om carrière services. Werkgevers die een interessante vacature hebben voor studenten van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap kunnen contact opnemen met Marjan Nieboer.

Laatst gewijzigd:09 maart 2018 11:41
printView this page in: English