Skip to ContentSkip to Navigation
Career ServicesOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Career Services

Career ServicesFaculteiten

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Heymansgebouw GMW

De faculteit GMW biedt haar studenten op verschillende manier ondersteuning in hun loopbaanvragen. Dit gebeurt op meerdere niveaus en vanuit meerdere kanalen.

Allereerst bestaan er in de curricula vakken die als doel hebben studenten bewust te maken van hun loopbaanproces. Zo biedt Psychologie het vak ‘academische werkvelden’ aan, heeft Pedagogische wetenschappen gastsprekers vanuit het werkveld en heeft Sociologie binnen de projecten ‘echte’ opdrachten vanuit het werkveld. Daarnaast lopen studenten binnen de Academische Pabo meerdere keren stage in hun bacheloropleiding en staan ook studenten van de lerarenopleiding in hun opleiding voor de klas. Ten tweede wordt er in het onderwijs in de opleidingen in de verschillende vakken ook gebruik gemaakt van gassprekers uit het werkveld. Voor een idee van de vakken kan in de verschillende studiegidsen gekeken worden.

Ook de drie studieverenigingen (VIP, ODIOM en Societas) spelen in de faculteit een grote rol in het aanbieden van loopbaan georiënteerde faciliteiten. Er wordt informatie gegeven door het verzorgen van carrière avonden en lezingen, maar ook worden studenten zelf actief gemaakt door bijvoorbeeld speeddaten met alumni of een excursies naar relevante instellingen. Voor een idee van het aanbod van de studieverenigingen neem een kijkje op hun websites:

VIP
ODIOM
Societas

Binnen de faculteit is er tevens een facultair contactpersoon (Iris de Boer) die als doel heeft om het thema loopbaan oriëntatie voor studenten op de agenda te houden. Dit gebeurt onder andere door actief te overleggen met de belangrijke spelers in de faculteit, zoals opleidingsdirecteuren, het faculteitsbestuur en studieverenigingen. Maar ook door het uitvoeren van initiatieven die de studenten kunnen ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking van de raad van advies van Psychologie met de facultair contactpersoon. Zij namen het initiatief om studenten met alumni een dagje mee te laten lopen in de zomervakantie. De stages waren een groot succes: alumni vonden het leuk en nuttig en de studenten van informatie te voorzien en de studenten kregen iets meer informatie over het werkveld van de diverse richtingen binnen de psychologie. Inmiddels zijn deze meeloopstages een structureel aanbod in de opleiding geworden. Een ander voorbeeld is dat er een budget via het Faculteitsbestuur beschikbaar is gesteld zowel studenten als docenten voor nieuwe initiatieven op het gebied van loopbaanontwikkeling voor studenten. Ook hier werden door zowel docenten als studenten leuke voorstellen voor ingediend.

Ten slotte kunnen studenten met loopbaanvragen terecht bij hun studieadviseur. Mochten studenten of interne of externe partijen ideeën of suggesties over loopbaanzaken in en rond de faculteit GMW dan kunnen zij terecht bij Iris de Boer.

contact GMW
Contact >
Laatst gewijzigd:15 januari 2018 12:24
printView this page in: English