Skip to ContentSkip to Navigation
Career ServicesOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Career Services

Career ServicesFaculteiten

Faculteit Wijsbegeerte

Binnen de faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen wordt actief gewerkt aan careers services door de faculteiten, contactpersonen en studieverenigingen. Elke faculteit heeft één contactpersoon als het gaat om carrière services. Werkgevers die een interessante vacature hebben voor studenten van de Faculteit Wijsbegeerte kunnen contact opnemen met Clazina Wansbeek.

Laatst gewijzigd:23 februari 2017 11:58
printView this page in: English