Skip to ContentSkip to Navigation
Career ServicesOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Career Services

Career ServicesStudieverenigingen

Studieverenigingen Faculteit Medische Wetenschappen

Hieronder vindt je een overzicht van de studieverenigingen bij de faculteit Medische Wetenschappen

Panacea

Panacea is the Medische Faculteitsvereniging voor alle studenten die Geneeskunde studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Panacea heeft aan de ene kant als doel de belangen van haar studenten te behartigen door onder andere het onderhouden van contact met de faculteit en de docenten, maar aan de andere kant probeert Panacea de studietijd iets extra’s te geven door allerlei activiteiten te organiseren. Activiteiten die zoal georganiseerd worden zijn een Medische carrièredag en een symposium zodat studenten alles te weten komen over een bepaald medisch onderwerp.

Studiosi Mobilae

Studiosi Mobilae is the studievereniging voor (oud)studenten Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. De vereniging organiseert verschillende interessante activiteiten zoals excursies naar zowel binnenlandse als buitenlandse instanties en bedrijven, maar ook een symposium.

T.M.F.V. Archigenes

T.M.F.V. Archigenes is de studievereniging van Tandheelkunde en Mondzorgkunde in Groningen. Deze studievereniging heeft onder andere als doel de belangen te behartigen van haar studenten en dit wordt bewerkstelligd door een belangenafdeling die de jaarvertegenwoordiging en verschillende onderwijscommissies ondersteund. Daarnaast organiseert T.M.F.V. Archigenes verschillende activiteiten zoals lezingen en een symposium.

Laatst gewijzigd:23 februari 2017 11:58
printView this page in: English