Skip to ContentSkip to Navigation
Career ServicesOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Career Services

Career ServicesStudieverenigingen

Studieverenigingen Faculteit der Letteren

Hieronder vindt je een overzicht van de studieverenigingen bij de faculteit der Letteren

ASCI

Academisch Studenten Comite Informatiekunde (ASCI) is een studievereniging voor Informatiekunde studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. De vereniging heeft als doel de belangen van deze studenten te behartigen en het doen bevorderen van de contacten tussen de studenten, bedrijven en de faculteit Letteren van de RUG. ACSI probeert dit te bewerkstelligen door het organiseren van tal van activiteiten zoals borrels en reizen.

Bachur

Bachur is een studievereniging voor Archeologie studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast het bieden van gezelligheid, is het doel van Bachur om studenten contacten op te laten doen met mensen die al werkzaam zijn binnen de Archeologie. Zo organiseert Bachur tal van activiteiten, waaronder excursies en maandelijkse borrels.

Boréas

Boréas is de studieverenging van de bachelor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC) en de daaraan verwante masteropleidingen in Groningen. Boréas organiseert een aantal jaarlijks terugkerende evenementen, zoals het introductiekamp en het kerstdiner. Daarnaast worden er ook studiegerelateerde bezigheden georganiseerd zoals lezingen en excursies.

Clio

Clio is de studievereniging van Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van Clio is om wetenschappelijke ontwikkeling en sociale activiteiten te combineren om zo de integratie tussen studenten onderling en tussen studenten en professoren te stimuleren. Daarnaast wil Clio de belangen van haar leden behartigen. Om deze doelstellingen te verwezenlijken organiseert Clio tal van activiteiten, variërend van een jaarlijkse conferentie tot borrels en feesten.

Commotie

Commotie is de studievereniging voor zowel HBO- als WO-communicatiestudenten in Groningen. Door het aanbieden van studiegerichte activiteiten probeert Commotie een brug te slaan tussen theorie en praktijk. Commotie organiseert onder andere bedrijfsbezoeken en workshops zodat leden een beeld krijgen van misschien wel hun toekomstige baan. Naast studiegerichte activiteiten organiseert Commotie ook borrels en feesten voor haar leden.

EPU

EPU

E Pluribus Unum (EPU) is de studievereniging voor studenten American Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het hoofddoel van EPU is om alle studenten van American Studies, zowel van de bachelor- als de masteropleiding, te verenigen. Op deze manier vertegenwoordigt EPU de belangen van al haar studenten. Om dit te bereiken organiseert EPU een breed scala aan activiteiten, waaronder maandelijkse borrels en studiereizen naar het buitenland.

Esperia

Esperia is de studievereniging voor studenten Europese Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van Esperia is om meer binding te creëren tussen studenten en de nieuwe studie Europese Talen en Culturen. Om dit doel te realiseren wordt er vaak samengewerkt met andere organisaties in Groningen om een zo breed en interessant mogelijk scala aan activiteiten te kunnen bieden aan haar leden. Activiteiten die zoal georganiseerd worden door Esperia zijn borrels, bedrijfsbezoeken en een buitenlandse reis.

IK

IK

IK is de studievereniging van Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen. Ik organiseert leerzame activiteiten en heeft plezier hoog in het vaandel staan. Zo verzorgt IK een introductiekamp, een carrièreweek, maar ook een buitenlandexcursie.

Max L. Snijders (Max) is een studievereniging voor studenten en oud-studenten van de master Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van Max L. Snijders is om tijdens de studie de toch al nauw banden tussen studenten extra aan te halen. Dit gebeurt onder andere door middel van lezingen, een maandelijkse borrel en excursies. Deze activiteiten bieden de leden ook de gelegenheid om ouderejaars en alumni te ontmoeten.

Meander

Meander is de studievereniging van de opleiding Kunst- en Architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van deze studievereniging is studenten onderling met elkaar in contact te laten brengen en hen aanvullende activiteiten aanbieden waar zowel het sociale als educatieve aspect een rol spelen. Deze activiteiten variëren van interessante lezingen tot excursies naar binnen- en buitenland. Tijdens deze excursies en lezingen komt de academische achtergrond van de spreker duidelijk aan bod om zo een connectie te leggen met de toekomstige carrière van studenten Kunst- en Architectuurgeschiedenis.

MESA
MESA

MESA is de studievereniging van de bachelor Media Studies. De vereniging helpt met de culturele en academische groei van haar leden en bevorderd het contact tussen hen. Daarnaast speelt de vereniging een belangrijke rol in het promoten en het introduceren van de bachelor aan nieuwe en toekomstige studenten.

NUTS

NUTS is de studievereniging voor studenten Engels in Groningen. Door diverse leuke activiteiten te organiseren gedurende het jaar, probeert NUTS het studeren van Engels zo aangenaam mogelijk te maken voor de studenten. Op deze manier biedt NUTS een passende activiteit voor elke student, variërend van borrels tot een jaarlijkse reis naar het Verenigd Koninkrijk of Ierland.

Siduri is de studievereniging voor zowel Bachelor- als Masterstudenten van Midden-Oosten studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Siduri wil een gezellige en verbindende omgeving voor de studenten en de opleiding Midden-Oosten studies creëren. Zo organiseert de studievereniging studiegerelateerde activiteiten, waarbij je kunt denken aan lezingen en excursies, maar ook borrels en een jaarlijks kerstdiner.

Skanomodu

Skanomodu is de studievereniging voor studenten van de opleiding Friese Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Skanomodu wil een sfeer creëren waarin studenten makkelijk studeren en daarnaast ter ontspanning activiteiten met elkaar kunnen ondernemen. Activiteiten die Skanomodu zoal organiseert zijn maandelijkse borrels, maar ook verschillende excursies naar Friese gebieden buiten de Nederlandse staatgrens. Verder wil Skanomodu de opleiding Friese Taal en Cultuur promoten op middelbare scholen om zo meer studenten aan te trekken.

TW!ST

TW!ST is de studievereniging voor studenten Taalwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Door middel van zowel studiegerelateerde als niet-studiegerelateerde activiteiten zorgt TW!ST ervoor dat studenten naast het studeren hun medestudenten ook op een andere manier leren kennen. Bij studiegerelateerde activiteiten valt te denken aan bezoeken aan taalonderzoeksinstituten, symposia en andere lezingen. Onder niet-studiegerelateerde activiteiten vallen bijvoorbeeld borrels, een jaarlijks gala en een pubquiz. TW!ST is er voor goede contacten, zowel binnen als buiten de vereniging.

Ubbo Emmius

Ubbo Emmius is de studieverenging van de opleiding Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ubbo Emmius is een vereniging waar gezelligheids- en vakinhoudelijke evenementen met elkaar worden gecombineerd. GHD Ubbo Emmius heeft een paar jaar terug een carrièrecommissie in het leven geroepen om haar leden te adviseren en te informeren op het gebied van studie, stage en beroepen. De commissie organiseert jaarlijks twee excursies naar instituten of bedrijven, bijvoorbeeld het Europees Parlement in Brussel. Daarnaast wordt er elk jaar een carrièrecongres georganiseerd met sprekers uit verschillende beroepscategorieën en alumni die de geschiedenisstudent wegwijs moet maken in het leven na de studietijd.

ZaZa

ZaZa is de studieverenging van de studie Nederlandse Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen en is vernoemd naar de kakkerlak in Pluk van de Petteflet. ZaZa heeft als doel om studenten met een passie voor de Nederlandse taal bij elkaar te brengen door middel van zowel studiegerelateerde als niet-studiegerelateerde activiteiten. Activiteiten die ZaZa zoal organiseert zijn bijvoorbeeld gala’s en trips naar verschillende steden in Europa.

Laatst gewijzigd:18 januari 2019 09:29
printView this page in: English