Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Postacademisch Onderwijs

Postacademisch Onderwijs

Snel op de hoogte raken van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied? Verdieping op specialistische thema's? De Faculteit Rechtsgeleerdheid biedt u actualiteiten- en verdiepingscursussen op een breed terrein. Mis geen cursus meer en schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief.

Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot pao-secretariaat rug.nl .

Meer weten

VorigeVolgende
Leergangen
Congressen, symposia, lezingen
Incompanytraining
Alumnivoucher