Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of LawOnderwijsPostacademisch Onderwijs

Postacademisch Onderwijs

Snel op de hoogte raken van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied? Verdieping op specialistische thema's? De Faculteit Rechtsgeleerdheid biedt u actualiteiten- en verdiepingscursussen op een breed terrein.

Let op: Per 18 mei 2019 is het mailadres van het secretariaat gewijzigd. Voor vragen en opmerkingen kunt u zich nu wenden tot pao-secretariaat@rug.nl.