Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Post-graduate education in law Algemene informatie

Klachtenregeling

Bij eventuele klachten kunt u deze binnen acht dagen na de cursus schriftelijk indienen bij het Juridisch Postacademisch Onderwijs. De klacht dient nauwkeurig omschreven te zijn. Na verloop van genoemde termijn vervalt het recht op reclame. Het in behandeling nemen van de klacht schort de betalingsverplichting niet op. Indien de klacht door het Juridisch Postacademisch Onderwijs gegrond wordt verklaard zal de cursist een prijsreductie ontvangen.

Laatst gewijzigd:06 augustus 2019 13:59