Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Postacademisch Onderwijs Algemene informatie

Klachtenregeling

Bij eventuele klachten kunt na de cursus schriftelijk een klacht indienen bij het Juridisch Postacademisch Onderwijs. De klacht dient binnen een redelijke termijn te zijn ingediend en nauwkeurig omschreven te zijn. Indien uw klacht door Juridisch Postacademisch Onderwijs gegrond wordt verklaard treffen we in met u een passende oplossing voor de klacht.

Laatst gewijzigd:11 mei 2023 13:38