Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Postacademisch Onderwijs Algemene informatie

Wat vonden onze cursisten van ons?

Hier ziet u wat uw collega's van onze cursussen vonden. Wilt u ook een testimonial achterlaten? Dat waarderen we zeer."Als specialist werkzaam in de commerciële advocatuur in Groningen valt het niet altijd mee om relevante cursussen te vinden die van een dermate hoogwaardige kwaliteit zijn, dat je je gelukkig prijst dat deze betrekkelijk op korte reisafstand worden aangeboden.

Dennis Wouda

Ik constateer dat PAO vaak precies in de roos schiet. Zo voldeden de cursussen Ontbinding en Civiele bewijslastverdeling volledig aan mijn wensen: vakbekwame docenten, met stof waar ik echt iets aan heb en tenslotte een fraaie en goed bereikbare locatie."


"Ik heb mij ingeschreven voor de leergang huurrecht bij het Juridisch PAO omdat ik uit ervaring weet dat de door hen georganiseerde opleidingen altijd heel leerzaam zijn en bijzonder goed georganiseerd. Dat gold ook voor de leergang huurrecht. De docenten waren deskundig en ook onderhoudend, de bijeenkomsten waren heel interactief en ik heb veel informatie ontvangen die relevant is voor mijn juridische praktijk. Ik kan deze leergang van harte aanraden."

Mr. M.T. Harbers – Advocatenkantoor Mariska Harbers


“De Groninger Leergang Arbeidsrecht heb ik als erg leerzaam en goed georganiseerd ervaren. In mijn arbeidsrechtpraktijk heb ik er enorm veel voordeel van de GLA te hebben gevolgd. Ook het verstrekte materiaal is goed: ik gebruik dit nog bijna dagelijks!”

Niek Entzinger, advocaat EntzingerScheltinga Arbeidsrechtadvocaten


logo syncasso

"Ook wanneer je de literatuur goed bijhoudt, is de kans levensgroot aanwezig dat je nieuwe ontwikkelingen mist binnen het relatief jonge vakgebied van het Privacy recht. Om snel weer op de hoogte te zijn, heb ik gekozen voor de cursus Actualiteiten van de RUG. In een middag ben je weer helemaal op de hoogte. In een kleine groep was er veel ruimte voor het stellen van vragen. Dit zorgde voor een interactieve middag met veel toegevoegde waarde."

Mark Getkate - Functionaris voor de Gegevensbescherming Syncasso Gerechtsdeurwaarders


“De eerste module van de Leergang Energierecht in de praktijk heb ik met heel veel plezier gevolgd. De docenten waren zonder uitzondering zeer capabel en enthousiast. Wat mij daarbij nog het meeste aansprak, is het duidelijk verband dat wordt gelegd tussen de technische en economische aspecten van de energiemarkt en de juridische werkelijkheid waarbinnen (markt)partijen moeten opereren. Die wisselwerking tussen techniek en recht is bij uitstek in het energierecht van belang. Het inzicht dat de eerste module van de Leergang daarin biedt, zorgt in mijn ogen voor een waardevolle verdiepingsslag ten opzichte van het reguliere aanbod van cursussen. Dat belooft alvast veel goeds voor de rest van de Leergang!”

mr. J. de Heer, advocaat bij Loyens & Loeff


"Module 1 van de cursus Energierecht in de praktijk gaf door de inspirerende sprekers een brede schets van de wereldwijde context van de energietransitie vanuit verschillende (ook niet-juridische) disciplines."

mr. Struiksma en mw. Diekema, Pro Facto


“Ik ga graag naar de Actualiteitencursus Notariaat van het juridisch Postacademisch onderwijs van de RUG. Kleinschalig, dichtbij en met kundige docenten. Kortom, een ideale jaarlijks terugkerende cursus. In twee dagen ben ik weer op de hoogte van de meest belangrijke ontwikkelingen binnen mijn vakgebied.”

Ivar Koster, notaris bij Velkamp Elzinga Koster notarissen


Laatst gewijzigd:18 juli 2024 13:50