Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Postacademisch Onderwijs Algemene informatie

Permanente opleiding

De beroepsgroepen waarvoor het PAO van de RUG PE punten uitgeeft

Het Juridisch PAO geeft punten uit voor verschillende juridische beroepsverenigingen. Hieronder ziet u de meest voorkomende, maar deze lijst is niet limitatief. Indien u denkt dat een cursus voor PO- of PE-punten van een andere organisatie in aanmerking komt, kunt u ons verzoeken hiervoor punten uit te geven. We gaan dan na of dit het geval is en vragen deze voor u aan.

NOvA

Advocatuur

Voor advocaten geldt een verplichting tot permanente opleiding van 20 punten per kalenderjaar. De voor de advocatuur relevante cursussen zijn bij de Orde aangemeld.

KNB

Notariaat

Voor (kandidaat-)notarissen geldt een verplichting tot permanente educatie van 40 punten per kalenderjaar. De voor het notariaat relevante cursussen zijn bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie aangemeld.

FB

Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs

Voor leden van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs geldt een verplichting tot permanente educatie van 30 punten per kalenderjaar. Voor belastingadviseurs relevante cursussen worden op verzoek van de cursist aangemeld bij de NFB.

KBvG

Gerechtsdeurwaarders

De cursussen die relevant zijn voor (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders worden op verzoek van de cursist aangemeld bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

MfN

MfN-registermediators

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen. Mediation en de toepassing ervan is aan actuele ontwikkelingen onderhevig. Het is daarom van groot belang dat mediators hun kennis en vaardigheden op peil houden middels permanente educatie. Een MfN-registermediator moet daarom driejaarlijks minimaal 48 PE-punten behalen.

Laatst gewijzigd:11 mei 2023 13:37