Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Post-graduate education in law Algemene informatie

Inschrijvings- en annuleringsregeling

Inschrijving en cursusgeld

Inschrijving voor de PAO-cursussen geschiedt door het sturen van het inschrijfformulier naar het Postacademisch Onderwijs bureau. Ook kunt u zich via het inschrijfformulier op onze website aanmelden. Aanmelding betekent dat u akkoord gaat met de betalings- en annuleringsvoorwaarden. Na ontvangst van uw inschrijving wordt een bevestiging gestuurd. U ontvangt het cursusmateriaal digitaal. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Zodra zeker is dat de cursus doorgaat, ontvangt u van ons hierover bericht. De factuur wordt doorgaans na afloop van de cursus/het congres verzonden. Bij leergangen kan dit anders zijn. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het betalen van het cursusgeld. Het deelnamecertificaat wordt binnen enkele weken na afloop van de cursus aan u opgestuurd.

Wijzigingen

Juridisch Postacademisch Onderwijs behoudt zich het recht voor wijzigingen in het cursusaanbod aan te brengen en cursussen te annuleren. In geval van annulering van een cursus ontvangen de deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Reeds betaalde cursusgelden worden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd. Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch voor eventuele fouten aanvaardt Juridisch Postacademisch Onderwijs geen enkele aansprakelijkheid.

Annulering cursussen

Annulering door cursisten

Annulering dient schriftelijk te geschieden en is zonder kosten mogelijk tot vier weken voor aanvang van de cursus. Tussen vier en twee weken voor aanvang van de cursus wordt bij annulering €40,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering twee weken of korter voor aanvang van de cursus zal het gehele cursusgeld in rekening worden gebracht.

De mogelijkheid bestaat om een vervanger aan de cursus te laten deelnemen, zolang dit vóóraf aan Postacademisch Onderwijs is meegedeeld. De punten voor de betreffende bijeenkomst worden toegekend aan de vervanger, mits de volledige gegevens van de vervanger aan het Postacademisch Onderwijs bureau zijn doorgegeven vóór de betreffende bijeenkomst. Is dit niet het geval dan vervalt de puntentoekenning. Degene die zich (oorspronkelijk) heeft aangemeld blijft verantwoordelijk voor het betalen van het cursusgeld.

Annulering leergangen

Annulering dient schriftelijk te geschieden en is zonder kosten mogelijk tot acht weken voor aanvang van de Leergang. Bij annulering tussen acht en zes weken voor aanvang van de Leergang wordt €150,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering zes weken of korter voor aanvang van de Leergang is de gehele cursusprijs verschuldigd.

Onder aanvang van de Leergang wordt verstaan de datum van de eerste bijeenkomst.

Annulering door het bureau Postacademisch Onderwijs.

Bij annulering van een activiteit door het Postacademisch Onderwijs worden reeds betaalde cursusgelden volledig gerestitueerd.

Laatst gewijzigd:10 februari 2020 16:30