Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Postacademisch Onderwijs Algemene informatie

Inschrijvings- en annuleringsregeling

Inschrijving en deelnemersbijdrage

  • Inschrijving voor de PAO-cursussen en -bijeenkomsten geschiedt door het sturen van het schriftelijke inschrijfformulier naar het Postacademisch Onderwijs bureau óf door aanmelding via het inschrijfformulier op onze website. Zonder een inschrijfformulier van PAO is uw inschrijving niet compleet.
  • Aanmelding betekent dat u akkoord gaat met de betalings- en annuleringsvoorwaarden. Na ontvangst van uw inschrijving wordt een bevestiging gestuurd.
  • U ontvangt het cursusmateriaal digitaal.
  • Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
  • Als duidelijk wordt dat de bijeenkomst niet door kan gaan, ontvangt u van ons hierover bericht.
  • Voor inschrijving waarbij een intermediair betrokken is of waarvoor bijzonder ingewikkelde factuureisen worden gesteld kan 15% van de deelnemersbijdrage als administratiekosten in rekening worden gebracht. Het enkel opgeven van een afwijkend factuuradres, een factuurkenmerk of een ordernummer geldt niet als bijzonder ingewikkeld.
  • De factuur wordt doorgaans na afloop van de bijeenkomst verzonden. Bij leergangen kan dit anders zijn.
  • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het betalen van de deelnemersbijdrage.
  • U ontvangt uitsluitend PE- of PO-punten indien u de presentielijst bij aanvang en einde tekent (bij fysieke aanwezigheid) of de toetsopdracht voldoende aflegt (bij online aanwezigheid). Zonder handtekening of voldoende op de toets ontvangt u geen PE-of PO-punten, maar kunt u wel een certificaat van deelname ontvangen.
  • Het deelnamecertificaat (incl. PE- of PO-punten) wordt binnen enkele weken na afloop van de bijeenkomst digitaal aan u opgestuurd.

Annulering cursussen door cursisten

Annulering dient schriftelijk te geschieden (pao-secretariaat@rug.nl) en is zonder kosten mogelijk tot vier weken voor aanvang van de cursus. Tussen vier en twee weken voor aanvang van de cursus wordt bij annulering € 40,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering twee weken of korter voor aanvang van de cursus zal het gehele cursusgeld in rekening worden gebracht.

De mogelijkheid bestaat om een vervanger aan de cursus te laten deelnemen, zolang dit vóóraf aan Postacademisch Onderwijs is meegedeeld. De punten voor de betreffende bijeenkomst worden toegekend aan de vervanger, mits de volledige gegevens van de vervanger aan het Postacademisch Onderwijs bureau zijn doorgegeven vóór de betreffende bijeenkomst. Is dit niet het geval dan vervalt de puntentoekenning. Degene die zich (oorspronkelijk) heeft aangemeld blijft verantwoordelijk voor het betalen van het cursusgeld.

Annulering leergangen door deelnemers

Annulering dient schriftelijk te geschieden (pao-secretariaat@rug.nl) en is zonder kosten mogelijk tot acht weken voor aanvang van de leergang. Bij annulering tussen acht en zes weken voor aanvang van de leergang wordt € 150,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering zes weken of korter voor aanvang van de Leergang is de gehele cursusprijs verschuldigd.

Onder aanvang van de leergang wordt verstaan de datum van de eerste bijeenkomst.

Annulering symposium, congres of andere evenement door deelnemers

Annulering dient schriftelijk te geschieden (pao-secretariaat@rug.nl) en is zonder kosten mogelijk tot vier weken voor aanvang van de bijeenkomst. Tussen vier en twee weken voor aanvang van de bijeenkomst wordt bij annulering € 40,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering twee weken of korter voor aanvang van de bijeenkomst zal de gehele deelnemersbijdrage in rekening worden gebracht.

De mogelijkheid bestaat om een vervanger aan de bijeenkomst te laten deelnemen, zolang dit vóóraf aan Postacademisch Onderwijs is meegedeeld. De punten voor de betreffende bijeenkomst worden toegekend aan de vervanger, mits de volledige gegevens van de vervanger aan het Postacademisch Onderwijs bureau zijn doorgegeven vóór de betreffende bijeenkomst. Is dit niet het geval dan vervalt de puntentoekenning. Degene die zich (oorspronkelijk) heeft aangemeld blijft verantwoordelijk voor het betalen van de deelnemersbijdrage.

Annulering door het bureau Postacademisch Onderwijs

Juridisch Postacademisch Onderwijs behoudt zich het recht voor wijzigingen in het aanbod aan te brengen en bijeenkomsten te verzetten of te annuleren. In geval van annulering van een bijeenkomst ontvangen de deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Reeds betaalde deelnemersbijdragen worden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd. Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch voor eventuele fouten aanvaardt Juridisch Postacademisch Onderwijs geen enkele aansprakelijkheid.

Laatst gewijzigd:11 mei 2023 13:40