Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Post-graduate education in law Algemene informatie

Leergangen

Bij Juridisch Postacademisch onderwijs kunt u verschillende leergangen volgen. De volgende leergangen worden door de faculteit Rechtsgeleerdheid aangeboden:

Meer informatie vindt u op de pagina's van de betreffende leergang.

Laatst gewijzigd:05 maart 2020 11:28