Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Postacademisch Onderwijs Algemene informatie

Leergangen en Advanced LLM

Leergangen

Bij Juridisch Postacademisch onderwijs kunt u verschillende leergangen volgen. De volgende leergangen worden door de faculteit Rechtsgeleerdheid aangeboden:

Meer informatie vindt u op de pagina's van de betreffende leergang.

Wilt u uw kennis van het Energierecht nog verder verdiepen? Dan kunt u deelnemen aan de part-time Advanced LLM in Energy Law, een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Groningen, Oslo, Aberdeen en Kopenhagen. Meer informatie vindt u op:

De data voor 2025-2027 zijn inmiddels bekend en de aanmelding staat open.

Laatst gewijzigd:27 juni 2024 14:39