Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Postacademisch Onderwijs Algemene informatie

PAO-adviesraad

Het Juridisch PAO wordt geadviseerd door een raad van experts uit wetenschap en praktijk. De raad komt twee maal per jaar bijeen, of zoveel vaker als noodzakelijk is. De PAO-adviesraad bestaat uit de volgende personen:

  • Prof. mr. H.E. Bröring – RUG faculteit Rechtsgeleerdheid, vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde
  • Mr. dr. M.Y. Nethe – RUG faculteit Rechtsgeleerdheid, vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht
  • Mr. M. Th. J. H. Straatman – Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus Notarissen, kandidaat-notaris
  • Prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen – RUG faculteit Rechtsgeleerdheid, vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht
  • Prof. mr. dr. H.D. Wolswijk - RUG faculteit Rechtsgeleerdheid, vakgroep Strafrecht en criminologie
  • Mr. D. de Calonne – Gemeente Opsterland, overheidsjurist
  • Mr. K.M. Löwik-Felt – Bout Advocaten, civiel algemeen, civiel algemeen, huurrecht, ondernemingsrecht, incassozaken en insolventierecht
  • Mr. J. Klopstra – Klopstra c.s. advocaten en mediators, advocaat
Laatst gewijzigd:05 april 2024 10:41