Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Postacademisch Onderwijs Algemene informatie

Open Colleges

Voor wie behoefte heeft om op enig onderdeel van het recht zijn of haar kennis te vergroten, te verdiepen of te vernieuwen bestaat de mogelijkheid om op contractbasis deel te nemen aan de reguliere colleges zonder te zijn ingeschreven als student. U volgt de vakken van uw keuze samen met de reguliere studenten. Meer informatie vindt u onder Open Colleges.

Verder post-master onderwijs biedt de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan in de Advanced Master in Energy Law.

Post-master onderwijs volgen bij een andere faculteit of afdeling van de RUG? Dit is het volledige RUG aanbod op het gebied van onderwijs voor professionals.

Laatst gewijzigd:07 mei 2024 13:19