Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. dr. M.L.M. (Marc) Hertogh

prof. dr. M.L.M. (Marc) Hertogh

hoogleraar Rechtssociologie

Expertise

- Recht & maatschappij 
- Maatschappelijke beleving van recht & rechtsstaat
- Vertrouwen in de rechtspraak
- Legitimiteit 
- Maatschappelijke effecten van wetgeving
- Ombudsman

Voor lijst van publicaties, zie "Onderzoek"

Overige functies

- Editor-in-Chief, International Journal of Law in Context (Cambridge University Press)
- Redactie (raad): Recht der Werkelijkheid, Nederlands Juristenblad (NJB)
- Programmaleider, Onderzoeksprogramma "Public Trust & Public Law" (RuG)
- Associate Research Fellow, Centre for Socio-Legal Studies, University of Oxford (2015-2017)
- Lid, College of Expert Reviewers, European Science Foundation (ESF)
- Lid, Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek, Raad voor de rechtspraak
- Lid, Regieraad Responsieve Overheid, BZK
- Voorzitter, Onderzoekscommissie WODC II (jan 2018 - jan 2019)
Laatst gewijzigd:21 februari 2019 19:11

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland