Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. M.L.M. (Marc) Hertogh

Publications

Financiële geschillen en procedurele rechtvaardigheid: Ervaringen van consumenten met het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid)

Klachtrecht en de Nationale ombudsman

'Let op! Hier wordt gehandhaafd': Handhavingsonderzoek in vier decennia Recht der Werkelijkheid

On Legal Consciousness, Legal Alienation and Friendship

Policy Research Under Pressure: The Case of the Ministry of Justice in the Netherlands

Public Servants at the Regulatory Front Lines: Street-Level Enforcement in Theory and Practice

Slimme Handhaving in de praktijk

Sociology of the Living Law: Exploring the Other Hemisphere of the Legal World

Ongemakkelijk onderzoek: Naar een betere balans in de relatie tussen WODC en beleid

Wat is de staat van de rechtsstaat? De meerwaarde van empirisch-juridisch onderzoek

Read more

Press/media

Krijgen we de geest van de bureaucratie weer in de fles?

Hoe de menselijke maat bij het overheidsloket verdween

Nieuwsuur (onafhankelijkheid WODC)

Eindoordeel over onafhankelijkheid WODC

Ambtenaren van het ministerie proberen regelmatig de inhoud van WODC-onderzoeken te beïnvloeden

Het uitgangspunt is: misschien ben jij een fraudeur

Uitkeringsgerechtigden willen niet behandeld worden als fraudeurs

De overheid is totaal niet geïnteresseerd in de burger

"De burger redt zichzelf wel (of fraudeert)"

Radio Interview OVT (VPRO/Radio 1)

Read more