Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. dr. M.L.M. (Marc) Hertogh

Publications

De jurist als meester-verbinder: Over het tanende gezag van juristen en wat eraan te doen

Ombudsman and Counter-Democracy: Gas Quakes in the Netherlands and the Democratic Role of the National Ombudsman

Policy Research Under Pressure: The Case of the Ministry of Justice in the Netherlands

Toekomstbestendig Tuchtrecht: De lerende werking van het tuchtrecht en team- en netwerkverantwoordelijkheid in het tuchtrecht op grond van de Wet BIG

Administrative Justice and Empirical Legal Research: Debunking the Ordinary Religion of Legal Instrumentalism

Burgers beter beschermd: Praktische rechtsbescherming in belastingzaken

Financiële geschillen en procedurele rechtvaardigheid: Ervaringen van consumenten met het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid)

Financiële geschillen en procedurele rechtvaardigheid: Hoe ervaren consumenten het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Oxford Handbook of Administrative Justice

Read more

Press/media

‘De excuses van de Raad van State zijn een grote stap voorwaarts’

Drie Interviews over Nieuw Recht: Rechtsvervreemding en wat er tegen te doen

Boa’s in de rol van mystery guests

Onderzoekgroep ‘reflexief toezicht’ met RUG-hoogleraar krijgt ruim miljoen euro

Krijgen we de geest van de bureaucratie weer in de fles?

Hoe de menselijke maat bij het overheidsloket verdween

Nieuwsuur (onafhankelijkheid WODC)

Eindoordeel over onafhankelijkheid WODC

Ambtenaren van het ministerie proberen regelmatig de inhoud van WODC-onderzoeken te beïnvloeden

Het uitgangspunt is: misschien ben jij een fraudeur

Read more