Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. M.L.M. (Marc) Hertogh

Publications

Administrative Justice and Empirical Legal Research: Debunking the Ordinary Religion of Legal Instrumentalism

Burgers beter beschermd: Praktische rechtsbescherming in belastingzaken

Financiële geschillen en procedurele rechtvaardigheid: Ervaringen van consumenten met het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid)

Financiële geschillen en procedurele rechtvaardigheid: Hoe ervaren consumenten het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)?

Persoonsgerichte handhaving van de socialezekerheidswetgeving: Een actieonderzoek naar de betekenis van motiverende houdingen in de uitvoeringspraktijk

The Oxford Handbook of Administrative Justice

Klachtrecht en de Nationale ombudsman

'Let op! Hier wordt gehandhaafd': Handhavingsonderzoek in vier decennia Recht der Werkelijkheid

On Legal Consciousness, Legal Alienation and Friendship

Read more

Press/media

Krijgen we de geest van de bureaucratie weer in de fles?

Hoe de menselijke maat bij het overheidsloket verdween

Nieuwsuur (onafhankelijkheid WODC)

Eindoordeel over onafhankelijkheid WODC

Ambtenaren van het ministerie proberen regelmatig de inhoud van WODC-onderzoeken te beïnvloeden

Het uitgangspunt is: misschien ben jij een fraudeur

Uitkeringsgerechtigden willen niet behandeld worden als fraudeurs

De overheid is totaal niet geïnteresseerd in de burger

"De burger redt zichzelf wel (of fraudeert)"

Radio Interview OVT (VPRO/Radio 1)

Read more