Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Education Practical information Voorlichting
Header image Juridische Bestuurskunde

Jaar 3 Juridische Bestuurskunde: welke vakken krijg ik?

Datum:04 augustus 2021
Jaar 3 Juridische Bestuurskunde
Jaar 3 Juridische Bestuurskunde

Een studie kiezen is lastig. Om een goed beeld te krijgen van de studie, is het verstandig om het programma van de studie te bekijken. Welke vakken worden aangeboden? Wat houden die vakken in? En zit er iets tussen wat ik leuk vind? In deze blog worden alle vakken van jaar 3 van de bachelor Juridische Bestuurskunde besproken. 

Na het lezen van deze blog heb je een duidelijk beeld van de unieke vakken van jaar 3 van de bachelor Juridische Bestuurskunde!

Bekijk ook de blog over de unieke vakken van jaar 2 van de bachelor Juridische Bestuurskunde!

Het jaar is opgedeeld in vier blokken. Een heel jaar bestaat uit 60 ECTS. In het derde jaar van de bachelor Juridische Bestuurskunde krijg je 35 ECTS aan bestuurskundige, sociologische en economische vakken. De overige 25 ECTS worden ingevuld met juridische vakken. 

Blok 1 - Theorie Sociale Wetenschappen

Het eerste blok bestaat uit de vakken Staatsrecht 3, Internationaal Publiekrecht en Theorie Sociale Wetenschappen.

Theorie Sociale Wetenschappen

Theorie Sociale Wetenschappen is een sociologisch vak van 5 ECTS. Het vak laat je kennismaken met de theoretische benaderingen die binnen de sociale wetenschappen worden gevonden. Na het volgen van het vak Theorie Sociale Wetenschappen heb je kennis over en inzicht in de ontwikkeling van de sociale wetenschappen in het algemeen en heb je kennis van de wijze waarop verklaringen gevonden worden voor situaties en ontwikkelingen in de samenleving. Dit vak geeft je een sociaalwetenschappelijk perspectief dat bijdraagt aan de vaardigheid om vraagstukken over de werking van de publieke sector te analyseren.

Het vak wordt afgesloten met een tentamen, waarin jouw inzicht in en kennis van de belangrijkste begrippen en theorieën wordt getoetst. De hoorcolleges van Theorie Sociale Wetenschappen worden verzorgd door prof. Herweijer.

Blok 2 - Openbare Financiën

Het tweede blok bestaat uit de vakken Recht van de Europese Unie en Openbare Financiën.

Openbare Financiën

Openbare Financiën is een economisch vak van 5 ECTS. Dit vak gaat over de financiën van de overheid. Binnen dit vak speelt niet alleen het economische perspectief een rol, maar is ook het juridische en politicologisch aspect belangrijk. Door het vak Openbare Financiën krijg je overzicht van de overheidsfinanciën. Na afloop van het vak ben je in staat om kennis van de openbare financiën kritisch toe te passen. 

Je cijfer voor dit vak bestaat uit een tentamen, waarin de belangrijkste begrippen van de openbare financiën worden getoetst. De hoorcolleges worden verzorgd door dr. Scholten

Blok 3 - Bestuur en Recht & Organisatie en Bestuur

Het derde blok bestaat uit twee vakken: Bestuur en Recht & Organisatie en Bestuur

Bestuur en Recht

Bestuur en Recht is een bestuurskundig vak van 5 ECTS. In dit vak ligt de focus op de relatie tussen de overheid en de burger. Het gaat bijvoorbeeld om het bestuursorgaan dat op grond van zijn bestuursbevoegdheid ruimtelijke besluiten neemt en daarmee de fysieke leefomgeving van de burger aantast. Aan de hand van een empirisch perspectief bekijk je het functioneren van het bestuur. Vragen die in dit vak aan bod komen: hoe passen ambtenaren het recht toe? Hoe krijg je actieve burgers in inspraakprocedures? Wie heeft de macht in besluitvormingsprocedures? Waarom worden regels niet altijd gehandhaafd? 

Gedurende het vak krijg je iedere week een schrijfopdracht, waarin je kunt oefenen met de belangrijkste begrippen. Het vak wordt afgesloten met een tentamen. De hoorcolleges van Bestuur en Recht worden verzorgd door prof. Tollenaar.

Organisatie en Bestuur

Organisatie en Bestuur is een bestuurskundig vak van 10 ECTS. Dit vak geeft je inzicht in het functioneren van (overheids)organisaties. De overheid bestaat uit een groot aantal organisaties (bijvoorbeeld gemeenten, ministeries, DUO, UWV, ACM). Deze organisaties verschillen in taken en interne vormgeving. Welke taken vervullen overheidsorganisaties en waarom vervullen ze die taken? Hoe zien die organisaties eruit? 

In de collegeweken ga je aan de slag met een door jou gekozen organisatie. Iedere week pas je een nieuw onderdeel van de theorie toe op jouw organisatie. Met deze opdrachtenreeks kun je een deel van je tentamencijfer verdienen. Het vak wordt afgesloten met een tentamen. De hoorcolleges worden verzorgd door prof. Tollenaar en prof. Marseille

Blok 4 - Bestuurskundig Onderzoeksproject

In het vierde blok volg je het Bestuurskundig Onderzoeksproject en het vak Burgerlijk Recht 3.

Bestuurskundig Onderzoeksproject

Het Bestuurskundig Onderzoeksproject is het afsluitende onderdeel van de bachelor Juridische Bestuurskunde. Binnen het project oefen je met het analyseren en beantwoorden van bestuurswetenschappelijke vragen in een door jou zelf te verrichten onderzoek. Je kunt het Bestuurskundig Onderzoeksproject op twee manieren invullen. Enerzijds kun je kiezen voor het bestuurskundig leeronderzoek, waarbij je groepsgewijs met je medestudenten een sociaalwetenschappelijk onderzoek opzet naar het functioneren van een bestuurlijk of juridisch fenomeen in de praktijk. Anderzijds kun je kiezen voor de bestuurskundige stage, waarbij je individueel stage loopt bij een organisatie binnen het openbaar bestuur en voor die organisatie onderzoek verricht.

Je cijfer voor het Bestuurskundig Onderzoeksproject wordt beoordeeld op basis van het geleverde onderzoek en je inzet. Het bestuurskundig leeronderzoek wordt begeleid door prof. Winter. De bestuurskundige stage wordt begeleid door dr. Wever.

* De inhoud van deze vakken kan te allen tijde worden gewijzigd. Houd voor actuele informatie over vakinhoud de Ocasys  in de gaten en raadpleeg regelmatig de StudentPortal.