Skip to ContentSkip to Navigation
Expertisecentrum HRM&OBOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Expertisecentrum HRM&OB

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Expertisecentrum Human Resource Management & Organisational BehaviourBlog
Header image Expertisecentrum

Managen van teams

Datum:03 maart 2015
Auteur:Thom de Vries
Managen van teams
Managen van teams

Het verhogen van teamprestaties is een belangrijke doelstelling binnen veel moderne organisaties. Het vergroten van regelruimte (Team Empowerment) en interne cohesie (Team Cohesion) zijn twee “best practices” die hier veelvoudig voor worden gebruikt. Team empowerment geeft teams de vrijheid om zelfstandig complexe doelstellingen te behalen. Een empowered team voelt zich doorgaans meer “eigenaar” van haar doelstellingen en is daardoor extra gemotiveerd om alles op alles te zetten om goed te presteren, vergeleken met teams die deze empowerment missen. Team cohesie zorgt ervoor dat teamleden zich betrokken voelen bij het team en elkaar, waardoor ze verder gemotiveerd worden om zich gezamenlijk extra in te zetten voor teamdoelstellingen. Veel organisaties gebruiken dan ook interventies om team empowerment te vergroten (door zelfmanagement, trainingen en delegeren van verantwoordelijkheden) en team cohesie te bevorderen (door team building). Deze interventies zorgen er voor dat teamleden onderling goed samenwerken en gemotiveerd zijn om superieure teamprestaties te behalen.

Wat vaak wordt vergeten, is dat team empowerment en team cohesie de samenwerking tussen teams ernstig kan belemmeren, waardoor het gezamenlijke prestatieniveau van teams in de organisatie kan dalen. Hoewel empowered teams zich extra inspannen voor teamdoelen, veranderen dergelijke teams ook doorlopend van planning, richting en taakbenadering. Dit kan er voor zorgen dat de organisatie stuurloos wordt, wat het onmogelijk maakt voor teams om accuraat te anticiperen en reageren op elkaars activiteiten. Hierdoor is het lastig voor teams om elkaar effectief te ondersteunen bij het behalen van gezamenlijke organisatiedoelstellingen. Team cohesie heeft soortgelijke negatieve bijwerkingen. Team cohesie kan er voor zorgen dat teamleden zo hecht met elkaar worden dat ze hun team afzonderen van andere teams binnen de organisatie. Team cohesie kan er ook toe leiden dat teams met elkaar gaan concurreren in plaats van samenwerken. Naast de positieve effecten van team cohesie voor team prestaties zijn er dus ook duidelijk negatieve bijwerkingen voor samenwerking tussen teams.

Of een organisatie de voor- of nadelen zal ervaren van team empowerment en cohesie, hangt vooral af van de mate waarin teams samen moeten werken in de organisatie. Dit wordt uitgedrukt in een mate van “interteam taakinterdependentie.” In organisaties met weinig interteam taakinterdependentie kan het bevorderen van team empowerment en cohesie erg voordelig zijn. Binnen dergelijke organisaties is het niet erg dat teams zich afzonderen, waardoor de voordelen van team empowerment en cohesie kunnen worden behaald terwijl de nadelen beperkt blijven. In organisaties waar het wel noodzakelijk is dat teams samenwerken (een hoge mate van interteam taakinterdependentie) kan het echter zeer nadelig zijn om team empowerment en cohesie te vergroten. In dit geval zullen de nadelen van deze interventies de voordelen overstemmen.

Reacties

Reacties laden...