Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise HRM&OB

Faculty of Economics and Business
Blog
Header image Expertisecentrum

Resultaten voor tag: Macht

Macht vermindert het vermogen tot empathie

Macht vermindert het vermogen tot empathie

Datum:20 juni 2019
Auteur:Sanne Feenstra en Jacoba Oedzes

Empathie is een belangrijke eigenschap voor een leider. Een empathische leider is een leider die in staat is de gevoelens van anderen te begrijpen en deze te ervaren alsof ze van hem of haar zelf zijn. Empathie refereert dus naar het vermogen om het...

De stress van macht, ook bovenaan de ‘machtsladder’

De stress van macht, ook bovenaan de ‘machtsladder’

Datum:11 juli 2017
Auteur:Sanne Feenstra

Macht speelt een grote rol in ieders leven. Macht is de mate van controle die mensen hebben over belangrijke zaken, en daarmee, andere mensen Ook op de werkvloer speelt macht een belangrijke rol. Mensen bovenaan de ‘machtsladder’ controleren bijvoorbeeld...

Hoogmoed komt voor de val: Waarom slimme leiders soms domme beslissingen nemen

Hoogmoed komt voor de val: Waarom slimme leiders soms domme beslissingen nemen

Datum:16 februari 2017
Auteur:Sanne Feenstra

Organisaties worden veelal gekenmerkt door machtsverschillen. Bovenaan in de organisatiehiërarchie vind je bijvoorbeeld de CEO of directeur van een organisaties. Deze persoon heeft meer macht en grotere invloed op de besluitvorming van een organisatie, in...

De (on)bereidheid van leidinggevenden om macht met werknemers te delen

De (on)bereidheid van leidinggevenden om macht met werknemers te delen

Datum:13 oktober 2015

Steeds meer organisaties willen werknemers meer regie over eigen werkzaamheden geven (‘empowerment’). Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat empowerment veel positieve effecten heeft voor organisaties. Werknemers die verantwoordelijkheid en...

Macht & Moraal

Macht & Moraal

Datum:17 maart 2015
Auteur:Sanne Feenstra

Machtige leiders nemen beslissingen die de levens van miljoenen mensen in sterke mate beïnvloeden. Het is daarom van groot belang te weten wanneer en waarom machthebbers zich ethisch dan wel onethisch te gedragen. Ondanks het wijdverspreide idee dat macht...

Power is a ubiquitous part of organizational life

Power is a ubiquitous part of organizational life

Datum:02 september 2014

Power is a ubiquitous part of organizational life. Defined as having control over valuable resources, power is a sought after commodity, as it allows people access to nice things, esteemed roles, and sometimes even opens the door for greater respect from...

Voice en Macht over de Leidinggevende

Voice en Macht over de Leidinggevende

Datum:19 augustus 2014
Auteur:Onne Janssen

Van tijd tot tijd ontwaren medewerkers in hun werkomgeving onregelmatigheden en tekortkomingen, zoals fouten in producten, inefficiënte werkmethoden, ongeoorloofde werkpraktijken, of gebrekkige serviceverlening aan klanten. Voor leidinggevenden is het...

Tuchtrecht in de bankensector: de kracht van macht om te straffen en intern toezicht

Tuchtrecht in de bankensector: de kracht van macht om te straffen en intern toezicht

Datum:18 maart 2014
Auteur:Melanie de Waal

Op 14 maart 2013 heeft het kabinet ingestemd met de komst van het tuchtrecht in de Nederlandse bankensector en uitbreiding van de bankierseed voor alle medewerkers van banken[1]. In dit blog gaan we in op deze ontwikkelingen en wat we op basis van...

Corrumpeert macht?

Corrumpeert macht?

Datum:04 februari 2014
Auteur:Sanne Feenstra

“Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men.” – Lord Acton, 1887