Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise HRM&OB

Faculty of Economics and Business
Centre of expertise Human Resource Management & Organisational BehaviourBlog
Header image Expertisecentrum

Resultaten voor tag: Hierarchy

De vorming van hiërarchie… over haantjes de voorsten en harde werkers

De vorming van hiërarchie… over haantjes de voorsten en harde werkers

Datum:24 maart 2015
Auteur:Jacoba Oedzes

Wanneer mensen met elkaar gaan samenwerken ontstaat er nagenoeg altijd een groepshiërarchie, waarin sommige groepsleden de baas zijn over de andere groepsleden. Onderzoek laat zien dat de aanwezigheid van een sterke hiërarchie positieve effecten kan hebben...

Vrouwen op de apenrots (deel 2)

Vrouwen op de apenrots (deel 2)

Datum:27 november 2014
Auteur:Bernard Nijstad

In groepen met relatief veel mannen en waarin mannen zich relatief agressief gedragen, worden juist vrouwen invloedrijk. Dat is kort gezegd de– wellicht contra-intuïtieve – bevinding van twee studies die Charlotte Hemelrijk (een biologe), Katherine Stroebe...

Is hierarchy out of fashion?

Is hierarchy out of fashion?

Datum:24 oktober 2014
Auteur:Roxana Bucur

The contemporary business world is characterized by organizations that tend to decline in formality, or more specifically, to shift from formal hierarchical structures to informal ones (Diefenbach & Sillince, 2011), where all employees that are situated on...

Beschermen van de status quo: Een dubbele standaard in het beoordelen van onethisch gedrag

Een dubbele standaard in het beoordelen van onethisch gedrag

Datum:07 juli 2014
Auteur:Sanne Feenstra

Macht corrumpeert wordt vaak gezegd. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van macht laat inderdaad zien dat macht tot onethisch gedrag kan leiden (zie ook mijn eerder blogpost “Corrumpeert macht?”). Logischerwijs gaat veel aandacht op dit gebied uit...

Hiërarchie in organisaties: is het onontkoombaar?

Hiërarchie in organisaties: is het onontkoombaar?

Datum:06 mei 2014
Auteur:Jacoba Oedzes

Iedere organisatie heeft er mee te maken: de menselijke behoefte aan leiding en structuur. Aan deze behoefte kwamen organisaties lange tijd tegemoet, door te werken met duidelijke formele hiërarchieën. Een formele hiërarchie bepaalt de verschillende rangordes...