Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise HRM&OB

Faculty of Economics and Business
Centre of expertise Human Resource Management & Organisational Behaviour Blog
Header image Expertisecentrum

Resultaten voor tag: Geluk

Over scheve inkomensverdeling en scheve verdeling van geluk

Over scheve inkomensverdeling en scheve verdeling van geluk

Datum:26 september 2017
Auteur:Peter van der Meer

Richard Easterlin[i] was de eerste die opmerkte dat er geen relatie was tussen inkomen en geluk. Hij vond op basis van Amerikaanse gegevens dat er geen verband was tussen de stijging van het inkomen per hoofd van de bevolking en het geluksgevoel van de...

Geld maakt gelukkig…of niet… of toch

Geld maakt gelukkig…of niet… of toch

Datum:25 oktober 2016
Auteur:Peter van der Meer

Als je economen vraagt of geld gelukkig maakt, dan zullen de meesten dat beamen. In de handboeken wordt al heel lang geschreven dat mensen hun nut willen maximaliseren, gegeven de beperkte middelen die mensen hebben. Hoe minder beperkt de middelen zijn,...