Skip to ContentSkip to Navigation

Centre of expertise HRM&OB

Faculty of Economics and Business
Centre of expertise Human Resource Management & Organisational BehaviourBlog
Header image Expertisecentrum

Resultaten voor tag: Besluitvorming

Omgaan met extern onheil: de rol van het management team

Omgaan met extern onheil: de rol van het management team

Datum:07 maart 2017
Auteur:Thom de Vries

Veel bedrijven krijgen te maken verstoringen van buitenaf. Bedrijven worden bijvoorbeeld geconfronteerd met kwaliteitsproblemen bij leveranciers, vertraagde leveringen van grondstoffen en/of personele problemen bij externe productielocaties. Dergelijke verstoringen...

Hoogmoed komt voor de val: Waarom slimme leiders soms domme beslissingen nemen

Hoogmoed komt voor de val: Waarom slimme leiders soms domme beslissingen nemen

Datum:16 februari 2017
Auteur:Sanne Feenstra

Organisaties worden veelal gekenmerkt door machtsverschillen. Bovenaan in de organisatiehiërarchie vind je bijvoorbeeld de CEO of directeur van een organisaties. Deze persoon heeft meer macht en grotere invloed op de besluitvorming van een organisatie, in vergelijking...

Professionele autonomie en deregulering: een potentiële win-winsituatie in de zorg?

Professionele autonomie en deregulering: een potentiële win-winsituatie in de zorg?

Datum:24 november 2015
Auteur:Maxim Laurijssen

“Het Roer Moet Om” is een collectief van bijna 8000 huisartsen in Nederland, dat probeert op te komen tegen de toenemende bureaucratie; huisartsen moeten voldoen aan steeds meer regels en eisen die door de overheid en de zorgverzekeraar worden gesteld. De behoefte...

Conflict en besluitvorming in teams: De rol van de teamleider

Conflict en besluitvorming in teams: De rol van de teamleider

Datum:26 mei 2015
Auteur:Bernard Nijstad

In veel organisaties wordt gewerkt in teams, en vaak hebben die teams de ruimte om zelf beslissingen te nemen. Teams krijgen bijvoorbeeld zeggenschap over wie wat doet, over wanneer dit gebeurt, en over hoe het gebeurt. Dergelijke autonomie heeft potentieel...

De dynamiek van centraliseren en decentraliseren

De dynamiek van centraliseren en decentraliseren

Datum:03 juli 2014
Auteur:Eric Molleman

Het vraagstuk of je binnen organisaties processen moet centraliseren of juist decentraliseren is al heel oud, maar steekt regelmatig de kop weer op. Het gaat bij deze processen veelal om besluitvormingsprocessen, maar het kan ook gaan om andersoortige bedrijfsprocessen,...

Hiërarchie in organisaties: is het onontkoombaar?

Hiërarchie in organisaties: is het onontkoombaar?

Datum:06 mei 2014
Auteur:Jacoba Oedzes

Iedere organisatie heeft er mee te maken: de menselijke behoefte aan leiding en structuur. Aan deze behoefte kwamen organisaties lange tijd tegemoet, door te werken met duidelijke formele hiërarchieën. Een formele hiërarchie bepaalt de verschillende rangordes...