Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Geografie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Future Cities, Smart Cities
Agent-based modelling
Methods for Participatory planning
Volunteer Geographical InformationICT, User-generated content, Crowdsourced data, Social Media
GIS & Remote Sensing
Spatial analysis and modelling
Complex systems
Bijzonder geïnteresseerd in beeldvormingsprocessen, wanneer 'spaces' 'places' worden en hoe zulke processen te beïnvloeden zijn via marketing en branding van steden, streken, regio's en landen.
M. (Martin) Boisen, MSc
Contact

Functie
Docent
Data consultant RDO ( Research Data Office), specialisatie in technische voorzieningen.

ICT consultant RIS (Research and Innovation Support), advies en faciliteren van onderzoekers, docenten en studenten voor ICT ondersteuning.
Economische geografie; (duurzaam) ondernemerschap, FDI, ageing-in-place, kwetsbare groepen, kwaliteit van leven en subjectief welzijn; leef omgeving; digitale inclusie; mixed methodes.
dr. A.E. (Aleid) Brouwer
Contact
Functie
Universitair Docent
Vakgebied
dr. C. (Cathelijne) de Busser
Contact
Functie
Vakdidacticus aardrijkskunde (docent en onderzoeker)

Ecology
Wildlife
Animal Geographies
Multiespecies Studies
Urban Biodiversity
Human-Animal Relationships
Wildlife Conservation
Bats
M.A. (Angelica) Caiza Villegas
Contact

Functie
PhD student
International business, Globalization, Economics of agglomeration, Economic Geography, Productivity Analysis
Vastgoed, geografische clustering, stedelijke economie, big data, GIS/R, statistiek, econometrie, locatie-analyse
dr. M.N. (Michiel) Daams
Contact

Functie
Assistant Professor
Sustainable development,  Energy, Arctisch gebied, Canada, Nunavut, plaats identiteiten
dr. K.I.M. (Kim) van Dam
Contact

Functie
Coordinator Education Energy Academy Europe
Voortgezet Onderwijs, Veldwerk, Onderwijskwaliteitszorg, Employability
drs. H.C. (Chris) Diederiks
Contact
Functie
GMW: studieadviseur / vakdidacticus aardrijkskunde; FRW: docent / career services
dr. ir. T. (Terry) van Dijk
Contact

Functie
Universitair HoofdDocent (UHD) Planologie
Bezoek https://spatial-panels.com 
voor Matlab software van spatial panels en spatial econometrische modellen.
Download presentatie impact aardbevingen op huizenprijzen van 7 juni 2018 hier: Impact_aardbevingen_op_huizenprijzen_7_juni_2018.pdf
prof. dr. J.P. (Paul) Elhorst
Contact
Functie
Hoogleraar Ruimtelijke Econometrie
I teach in the MSc Sustainable Entrepreneurship at Campus Fryslan. In my research I focus on the spatial and institutional context of entrepreneurship and social entrepreneurship. I am a member of the SEFORIS research consortium, an EU-funded research project on social entrepreneurship (read more on www.seforis.eu).
dr. E.C. (Emma) Folmer
Contact

Functie
Assistant professor sustainable entrepreneurship
Cultureel erfgoed
dr. P.D. (Peter) Groote
Contact

Functie
Culturele Geografie
P. (Paul) Haan
Contact
Functie
GIS Specialist & Coördinator beheer
prof. dr. T. (Tialda) Haartsen
Contact

Functie
Adjunct Professor Rurale Geografie
Seksuele voorlichting in Oeganda; Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten
B. (Billie) de Haas, PhD
Contact

Functie
Docent
Vakgebied
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Milieuplanning, Infrastructuurplanning, Ontwerpmethodieken, Bouwtechniek en Onderwijskwaliteitszorg.
prof. dr. ir. P. (Paul) Ike
Contact
Functie
Emeritus Hoogleraar Technische Planologie
Social Impact Assessment, Community Resilience, Rural Development, Sustainable Mountain Development policies, programs and projects, participatory natural and cultural heritage management, post-disaster interventions.
L.M. (Laura) Kapinga
Contact

Functie
PhD student
Vakgebied
Ondernemerschap en Regionaal Economische Ontwikkeling
Regionale Arbeidsmarkteffecten van Automatisering
dr. S. (Sierdjan) Koster
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent Economische Geografie
Middeleeuwse en vroegmoderne ontwikkeling van landmeten in West-Europa
- Human Geography and Urban and Regional Planning (BA)
- Economic Geography (BA)
- Urban regeneration (BA)
- Local governance and sustainability (BA)
B.J. (Jacco) Kuper, MSc
Contact

Functie
Lecturer
Dr. Sander van Lanen promoveerde in 2017 aan University College Cork, Ierland, op een onderzoek naar de gevolgen van het Ierse bezuinigingsbeleid op jongeren uit achterstandswijken in Cork en Dublin. Met name geïnteresseerd in de invloed van beleid op dagelijks stedelijk leven en de culturele geografie van de constant veranderende urbane omstandigheden  - ‘the urban condition’. Sinds september 2017 is hij als docent betrokken bij de bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie.
S. (Sander) van Lanen
Contact
Functie
Docent Sociale Geografie & Planologie
Dark tourism;
Nuclear tourism;
Geographies of feelings, emotions, affects and senses; 
Anthropology of tourism;
Anthropology of disaster;
Japan studies.
Urban & Rural Inequality, Ethnography, Qualitative Methods
E. (Erik) Meij
Contact

Functie
PhD student
Thema's: plaatsverbondenheid, home-making, welbevinden, mobiliteit, gezondheidsvaardigheden, leefgemeenschappen 
Participanten: ouderen, mensen die een beroerte hebben gehad 
Methodologie: kwalitatief onderzoek, participatieve benadering, geografische analyse (GIS)
dr. L.B. (Louise) Meijering
Contact
Functie
Universitair Docent Population Studies
Fysische geografie, landschap, aardwetenschappen, milieu, bodemkunde, hydrologie, historische geografie, GIS
dr. ir. E.W. (Erik) Meijles
Contact
Functie
Universitair docent
Geografie, GIS, Ruimtelijke Informatie
L. (Leon) van der Meulen
Contact
Functie
Technisch GIS Adviseur
Expert op het gebied van Vastgoedontwikkeling met inbegrip van financiële, juridische, ruimtelijke en managerial aspecten
prof. dr. E.F. (Ed) Nozeman
Contact
Functie
Bijzonder hoogleraar Economische Geografie
Informatievaardigheden onderwijs
R. (Renny) Oortwijn
Contact
Functie
Specialist wetenschappelijke informatie
Heritage planning; Heritage Impact Assessment (HIA)
Contact

Functie
PhD researcher
Vakgebied
prof. dr. P.H. (Piet) Pellenbarg
Contact

Functie
Emeritus (sinds 1-6-2012) Hoogleraar Economische Geografie
Vakgebied
dr. M. (Marieke) van der Pers
Contact

Functie
Onderzoeker Lerarenopleiding, Promovendus Demografie
Plattelandsontwikkeling
Community Development
Culturele Geografie
Sociale Exclusie
dr. K. (Koen) Salemink
Contact

Functie
Onderzoeker en Docent
Leading Strategic Innovation in Organizations meer informatie
drs. G. (Govert) Schoof
Contact
Functie
Hoofd Geodienst
Economie en ruimte; Vastgoed en groen; Evaluatie van economie versus ecologie; Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse, Multi-Criteria Analyse
ir. H. (Harm) Smeenge
Contact

Functie
PhD student
Geography; tourism geographies; tourism planning; border studies; regional development; governance; sense of place; geotourism
Mansholt leerstoel
prof. dr. D. (Dirk) Strijker
Contact

Functie
Hoogleraar Plattelandsontwikkeling (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen), Mansholtleerstoel voor Plattelandsontwikkeling
Residential (Im)mobility; Internal Migration; Population Geography; Housing; Multilevel Modelling
dr. M.J. (Michael) Thomas
Contact

Functie
Vakgebied
prof. dr. ir. T. (Taede) Tillema
Contact

Functie
Bijzonder hoogleraar Transportgeografie
Overall, my work centers around the ‘social side’ of spatial planning. I am predominantly interested in the role of local level initiatives, social innovation and collective action in creating more resilient and sustainable places. The themes I explore within this context include: community resilience and the relevance of cooperative action in declining (rural) areas, flood resilience and local flood action groups, urban food systems and food policy, and the governance of renewable energy initiatives. In my more recent projects I have critically analyzed the ways in which the concept ‘resilience’ can be translated into spatial planning practice and the ways the concept is influencing the governance of vulnerable places. I am specialized in using qualitative, visual and (inter)active research methods such as (participatory) video, mental mapping and go-along interviews. In my previous research projects I explored young people’s place attachment and influential aspects for well-being of rural youths (problem behavior; gender roles; citizenship) in their everyday context.
dr. E.M. (Elen-Maarja) Trell
Contact
Functie
Assistant Professor (Spatial Planning and Environment)
Keywords to describe research
social impact assessment and management; social performance; social licence to operate; social sustainability; Arctic development; sense of place; place attachment; community engagement; public participation; corporate social responsibility; human rights impact assessment; social aspects of climate change; social aspects of natural resource management; technology assessment; applied social research; cultural geography (social/human geography); environmental sociology; rural sociology; sociology of food and agriculture 

Other matters to note:

Prof Vanclay was awarded the 2014 Individual Award from the International Association for Impact Assessment for his sustained contribution to the theory and practice of social impact assessment.
 
Prof Vanclay has been a visiting professor with the University of Eastern Finland, 2012; the University of Sao Paulo (San Carlos campus), Brazil,  2012; and the University of Southern Queensland, 2016. 

Prof Vanclay was President of the International Rural Sociology Association from 2000 to 2004. He also has a long affiliation with the International Association for Impact Assessment including sometime member of the Board of Directors, and various Committee Chair appointments 
Contact

Functie
Onderzoeker
Vakgebied
Demografie, Economische Geografie, Economie
M.P.N. (Mark) Verlaat
Contact
Functie
Functioneel Applicatie Beheerder
Vastgoed en Vastgoedontwikkeling
prof. dr. ir. A.J. (Arno) van der Vlist
Contact

Functie
Hoogleraar
Als onderzoeker ben ik geinteresseerd in de sociale en ruimtelijke gevolgen van hedenhdaagse sociaal-economische en beleidsveranderingen. Mijn expertise is met name gelegen in de volgende domeinen, en de raakvlakken daartussen: 

- Volkshuisvesting
- Woningmarkt
- Stedelijke ongelijkheid
- Sociale / ruimtelijke rechtvaardigheid
- Welvaartsstaten
- Stadsbestuur
dr. B.J. (Barend) Wind
Contact

Functie
Universitair Docent (UD)
prof. dr. L.J.G. (Leo) van Wissen
Contact

Functie
Hoogleraar Economische Demografie
Vakgebied
printView this page in: English