Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Disciplines History

Medewerkers

NaamFunctieExpertiseVakgebieden
Adnan-Eertman, L. L.C.A
Angalapu, D.
Beek, L. van, MAPhD student
Bertorelli, K.
Birkenholz, F., MAPromovendus - Docent Vroegmoderne Geschiedenis, Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), Papiergeschiedenis Geschiedenis
Blasdel, G.P., DrPostdoctoraal Onderzoeker History and archaeology of the eastern Mediterranean, especially in the Hellenistic and Roman periods; Roman Athens; Greek and Latin epigraphy; euergetism and honorific monuments Archeologie
Klassieke Talen & Culturen
Geschiedenis
Blokhuis, dr. B.A.Docent Middeleeuws Latijn Latijn, spec. Middeleeuws Latijn; Grieks. Teksteditie, Hagiografie.
Bootsma, K.PhD studentPolitieke geschiedenis, gendergeschiedenis, (geschiedenis van) vrouwen in de krijgsmacht, gender en oorlog, civiel-militaire relaties, security studies. Geschiedenis
Bos, J.
Bosch, prof. dr. C.W.Hoogleraar Moderne Geschiedenis Wetenschapsgeschiedenis/wetenschappelijke biografie; geschiedenis van politieke cultuur en burgerschap; vrouwen en gendergeschiedenis; internationale vrouwenbewegingen; egodocumenten/(auto)biografie/life writing Geschiedenis
Wetenschapsgeschiedenis
Vrouwenstudies
Bouyer, S.J.C., MAPhD candidateEarly modern history, religious history, France, transitional justice, memory studiesGeschiedenis
Boyadzhiev, L.M., MA Environmental History, History of Emotions, Contemporary History
Brand, prof. dr. A.J.
Britton, T.M., BAPromovendus Hellenistische geschiedenis; Hellenistisch koningschap; stad-heerser betrekkingen
Burgio, C.N., MAPhD student
Buscemi, F., PhDUniversitair Docent - Eighteenth-century culture and French Revolution
- Napoleonic Age
- History of Politics and Administration
- History of Emotions
- Cultural history of Catholicism
- History of reading
Geschiedenis
Cate, prof. dr. A. tenBijzonder hoogleraar Militaire GeschiedenisEigentijdse Geschiedenis
Militaire Geschiedenis
Geschiedenis
Chen, D., MAPhD student Late Hellenistic Asia Minor; Greco-Roman Relationship; International Relations in Ancient World; Civic and Diplomatic Activities of Greek Poleis Geschiedenis
Klassieke Talen & Culturen
Daling, dr. W.D.Docent Moderne geschiedenis; Wetenschapsgeschiedenis Geschiedenis
Daniels, drs. J.S.
Danon, dr. ir. B.Universitair docent Oude Geschiedenis Sociaal-economische geschiedenis van het Romeinse Rijk. Antieke economische ongelijkheid. Romeinse slavernij. Romeinse verstedelijking. Massageweld en genocide in Romeinse oorlogvoering. Militaire logistiek in de Laat-Romeinse Republiek. Geschiedenis
Archeologie
Klassieke Talen & Culturen
De, dr. S., PhD
Dickenson, C.P., PhD I am an Ancient Historian and Classical Archaeologist currently teaching for the University of Groningen. My work focuses on public space, public life, and statues and monuments in Hellenistic and Roman Greece and in the ancient world more broadly. I teach a broad range of courses at BA and MA level in the History and Archaeology departments and have a particular affinity with cultural and political approaches to the ancient world. I am currently engaged in publishing the votive portrait statues from the Hellenistic and Roman period Artemision at Messene. The project aims to casts new light on why people dedicated statues of themselves in sanctuaries, to explore the experience of viewing religious scultpure and to develop new methods for using 3D computer technology for archaeological reconstruction. Geschiedenis
Archeologie
Klassieke Talen & Culturen
Drijvers, dr. J.W.Universitair Hoofddocent Oude Geschiedenis (met ius promovendi) Late Oudheid, cultuur van leiderschap in het laat-Romeinse Rijk, christianisering van de Romeinse wereld, laat-antieke historiografie (Ammianus Marcellinus), Latijnse panegyriek
Geschiedenis
Klassieke Talen & Culturen
Dwarswaard, M.H., MAPromovendus Voor mijn promotieproject schrijf ik een culturele biografie van de Groningse familie Scholten (1840-1970). Verder ben ik gespecialiseerd in moderne Nederlandse geschiedenis tot 1940, geschiedenis van sociale en socialistische bewegingen en gendergeschiedenis. Geschiedenis
El-Merheb, M., PhDAssistant Professor of Medieval HistoryHistory of political thought; history of professional mobility in pre-modern Islamic societies; cross-cultural contacts in the Eastern Mediterranean during the Crusades. Geschiedenis
Engelen, M.
Esser, R.M., ProfHoogleraar Vroegmoderne geschiedenis Early Modern Borders, Migration and Religion Geschiedenis
Flim, dr. B.J.
Flinterman, dr. W.A.
Gemert, W.A. van, MA MScGeschiedenis
Politicologie
Graeper, drs. K.
Haas, drs. H.R. deStudieadviseur IRIO & Geschiedenis Contact details
BA/MA History: historyadvice@rug.nl
BA/MA IRIO: study.advice.irio@rug.nl
Harms, I.
Heidecker, dr. K.J.Universitair docent Middeleeuwse geschiedenis Geschiedenis
Hellemans, dr. B.S.universitair docent Historical anthropology; medieval and cultural history; methods and theory; history of ideas, esp. the French intellectual tradition; the relationship between religion and the academic discourse; the relationship between texts and images.

Geschiedenis
Cultuurstudies
Geesteswetenschappen, Multidisciplinaire
Henkes, dr. B.Universitair docent Eigentijdse geschiedenis.
Migratie, vormen van in- en uitsluiting; constructies van nationale identiteiten; transnationale en transculturele netwerken, memory studies, oral history en life writing. Regio's: Nederland, Duitsland en Zuid-Afrika
Geschiedenis
Hoekstra, dr. W.J.universitair docent moderne geschiedenis Politieke geschiedenis,  Amerikaanse geschiedenis, Gender geschiedenis, Geschiedenis van emoties, Geschiedenis van het Noorden Geschiedenis
Hollewand, dr. K.E.Universitair Docent Cultureel erfgoed, identiteit en vroegmoderne geschiedenis Vroegmoderne geschiedenis; geschiedenis van de seksualiteit, gender en het lichaam; geschiedenis van de wetenschap, medical humanities; cultureel en medisch erfgoed, menselijke resten, geschiedenis van (anatomische) collecties. Geschiedenis
Geschiedenis van de geneeskunde
Wetenschapsgeschiedenis
Hoop, dr. S. dehoofddocent Eigentijdse Geschiedenis  Eigentijdse geschiedenis Geschiedenis
Hove, R. Van, DrUniversitair docent Oude Geschiedenis- geschiedenis van het archaische en klassieke Griekenland
- religie in de antieke wereld
- divinatie
- Atheens recht en retoriek
- Griekse epigrafie
- culturele geschiedenis
Geschiedenis
Klassieke Talen & Culturen
Jaffré, dr. M.W.S.
Jansen, J.W.L.T.
Johnston-White, R.M., PhDUniversitair DocentHistory of religion & politics; history of Europe in the twentieth century, especially France; human rights; modern & contemporary Christianity, especially dissident forms of Catholicism and ProtestantismGeschiedenis
Godsdienstwetenschappen
Geesteswetenschappen, Multidisciplinaire
Jong, prof. dr. J. deBuitengewoon hoogleraar Europees-Oost-Aziatische betrekkingen, i.h.b. aangaande Japan, vanwege de stichting Groninger Universiteitsfonds, Directeur Centrum voor Japankunde Moderne geschiedenis en internationale betrekkingen van Oost-Azië ( i.h.b. Japan), geschiedenis en historiografie van kolonialisme,  imperialisme en globalisering, Europese politieke cultuur en politieke geschiedenis, ( 19e -21e eeuw) met speciale aandacht voor de rol van de pers. Geschiedenis
Aziëstudies
Regiostudies
Jongman, dr. W.M.Universitair hoofddocent Romeinse economische en sociale geschiedenis Geschiedenis
Kamphorst, S.M., MAPhD studentEpigrafie, Hellenistische geschiedenis, interstedelijke relaties in de oudheid
Kennaway, J.G., PhDModern History, History of Medicine, Cultural History, Medical Humanities, etc.
Koningsbrugge, prof. dr. J.S.A.M. vanHoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland Moderne geschiedenis Geschiedenis
Koopmans, dr. J.W.Universitair Hoofddocent Vroegmoderne Geschiedenis (met ius promovendi) Geschiedenis van politiek en media in vroegmodern Europa  Geschiedenis
Kraft van Ermel, dr. N.A.Docent Afd. Geschiedenis, Staflid Nederland-Rusland CentrumContemporaine geschiedenis van Rusland, Contemporaine geschiedenis van Oekraïne, Contemporaine geschiedenis van PolenGeschiedenis
Krijnen, drs. P.O.J.M.PhD student Paul Krijnen is een externe PHD-kandidaat aan de Graduate School of Humanities met als promotor Joop W. Koopmans en co-promotor Leonieke Vermeer. Zijn onderzoek betreft: ‘Leven en werk van de patriot en Bataaf Pieter Ondaatje (1758-1818): Een gedreven politieke radicaal tijdens de politiek-staatkundige transitie van Nederland rond 1800’.
Een van de meest intrigerende politici gedurende de periode 1780-1800 was Pieter Philip Juriaan Ondaatje, die na de dood van zijn grootvader Pieter Quint in 1791 zijn achternaam wijzigde in Quint Ondaatje. Zijn geprononceerde radicale gedachtegoed dat zich in de loop van de jaren onder invloed van ingrijpende gebeurtenissen in Nederland en Frankrijk verder ontwikkelde, zette hij neer in zowel politieke en militaire activiteiten als redevoeringen en geschriften. Geboren op Ceylon (tegenwoordig Sri Lanka) uit een Amsterdamse moeder en Ceylonese vader was hij de belichaming van de relaties tussen het ‘moederland’ en de kolonie Ceylon. Kernvragen van dit onderzoek zijn: wat was de invloed van zijn (migratie-)achtergrond op zijn politieke denken en handelen en wat was precies zijn bijdrage aan de democratisering en vernieuwing van de staatsinrichting van Nederland in de periode 1780-1800?

Het tijdvak van de Atlantische Revoluties, patriots radicalisme, politiek radicalisme in de Bataafse Republiek, geschiedenis van de politieke theorie, politieke cultuur, geschiedenis van de pers, wederkerigheid in koloniale relaties.
Krikken, D.E., MAPhD studentMiddeleeuwse en vroegmoderne ontwikkeling van landmeten in West-EuropaWetenschapsgeschiedenis
Geografie
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Krol, dr. R.A.Universitair Docent Geschiedtheorie en Geschiedfilosofie • Geschiedtheorie en Geschiedfilosofie
• Cultuurgeschiedenis; ideeëngeschiedenis
• Duits Historisme
• Hermeneutiek
• Tijd (opvattingen en ervaringen)
• Objectiviteit, relativisme
• Duitse politieke en culturele geschiedenis (1749-1949)
• Fin de siècle Wenen
Kurstjens, drs. H.K.J., MAPhD student
Kurtz, dr. P.M.Geschiedenis
Wetenschapsgeschiedenis
Godsdienstwetenschappen
Langen, dr. P.T. van
Lap, dr. T.B.Docent Middeleeuwse Geschiedenis– Middeleeuwse geschiedenis, i.h.b. hoge middeleeuwen (c. 1000–1200)– Middeleeuwse communicatie en exploitatie van kennis– Geschiedenis van brieven en briefverzamelingen (oudheid tot en met middeleeuwen)– Heimwee en nostalgie als historische emotionele concepten– Culturele psychologie
Leeuwenburg, L.J., MAPhD student
Lennaerts, M., MAPhD student Early Modern Low Countries; Transregional History; Legal History; Historical Humor Studies Geschiedenis
Lennhammer, E., LLM MAVisiting Doctoral Researcher Human Rights, International Human Rights Law, History of Human Rights
Lin, J., MSc history of psychiatry; history of knowledge Geschiedenis
Wetenschapsgeschiedenis
Geschiedenis van de geneeskunde
Linden, dr. D.C. van derUniversitaire docent vroegmoderne geschiedenis Vroegmoderne geschiedenis, religiegeschiedenis, Frankrijk, Nederlanden, religieus conflict, herinneringscultuur, transitional justice Geschiedenis
Maarel, T.A. van der, MAPhD studentModerne politieke geschiedenis
Rusland en voormalige Sovjet-Unie
Autoritaire regimes 
Politiek-economische instituties
Geschiedenis
Internationale Betrekkingen
Politicologie
Malone, H.O., PhDUniversitair Docent Eigentijdse geschiedenis Politics and memory; Architecture and heritage; Modern and contemporary Italy; Fascism and post-fascism
Geschiedenis
Architectuur
Mlambo, B.N.PhD student De Geschiedenis Van Het Milieurecht. Milieugeschiedenis, Politieke Geschiedenis, Rechtsgeschiedenis, Conflictbeheersing, Autonomiestudies, Waterzekerheid, Milieuhumaniora Geschiedenis
Milieukunde
Multidisciplinair Recht
Molema, prof. dr. A.M.Bijzonder hoogleraar Regionale Vitaliteit & Dynamiek namens Planbureau Fryslân Verleden, heden en toekomst van regionale ontwikkeling Geschiedenis
Mukherjee, D., MAPhD student
Mulderije, M.C., MPhD student
Ndaba, T.L., MA
Nijboer, G.J.PhD studentHagiography; History of Christian knowledge (1300-1725); History of Christian spirituality and mysticism; Catholic Reformation.Geschiedenis
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Godsdienstwetenschappen
Nijf, prof. dr. O.M. vanHoogleraar Oude Geschiedenis Politieke geschiedenis, cultuurgeschiedenis en sociale geschiedenis van de Griekse stad in de Hellenistische en Romeinse periode; sportgeschiedenis;  Griekse epigrafie, Antiek Burgerschap, Grafcultuur Geschiedenis
Klassieke Talen & Culturen
Obute, A.C., Dr
Oomen, J.PhD student Romeinse (Sociale) Geschiedenis, Grafinscripties, Sicilië, Identiteit Geschiedenis
Overbeek, dr. A.B.
Pelgrom, dr. J.Universitair DocentRomeins Imperialisme en Kolonialisme, Romeinse Republiek, Romeinse Rurale Geschiedenis, Hellenistisch Italië, Ideeëngeschiedenis, LandschapsarcheologieGeschiedenis
Pesa, I., PhDUniversitair docent contemporaine geschiedenis African history (particularly Zambia, South Africa, and Nigeria); environmental history; social history; oral history. I study the environmental history of mining and oil drilling in Africa. My aim is to explain why people respond differently to severe pollution and environmental degradation. To answer these questions, I rely on oral history, literary analysis, political ecology, and approaches from art studies. Besides being the coordinator of the MA History track Un/Sustainable Societies in Past, Present, and Future, I am the chair of the Faculty Council of Arts for 2023-2025. Geschiedenis
Regiostudies
Milieukunde
Peters, dr. R.G.P.Universitair Hoofddocent Moderne Geschiedenis - Geschiedtheorie - Leergeschiedenis - Retorica Geschiedenis
Filosofie
Pietersma, M., MAPhD student European Sport and Movement Cultures (1400-1600); History of Embodied Technique; History of Science; Experimental History Geschiedenis
Wetenschapsgeschiedenis
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Plantinga, dr. R.
Poel, dr. S. van derUniversitair docent Modern Jewish History of The Netherlands; Modern Jewish History of Central and Eastern Europe; Modern Political and Cultural History of Central and Eastern Europe; Modern History of the Habsburg Empire; Modern History of The Netherlands; Modern History of Groningen (city), Historical Biographies Geschiedenis
Pujol Furelos, N.PhD student
Raat, drs. M.A., MAPhD studentGeschiedenis
Resnikoff, J.Z., PhDAssistant Professor of Contemporary History History of Technology and Labor; history of capitalism; US history; intellectual history Geschiedenis
Industriële relaties & Arbeid
Ruth, A.G.L.
Santing, prof. dr. C.G.Hoogleraar Middeleeuwse GeschiedenisGeschiedenis
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Wetenschapsgeschiedenis
Geschiedenis van de geneeskunde
Schaik, dr. R.W.M. vanUniversitair docent (1995-2015) Middeleeuwse geschiedenis; Financiële, economische en sociale geschiedenis van middeleeuwen en vroegmoderne tijd; Lokale en regionale geschiedenis van de noordelijke en oostelijke Nederlanden en aangrenzende Duitse territoria; Paleografie en handschriftenkunde
Geschiedenis
Archeologie
Regiostudies
Schievink, P., MAPhD-Candidate Ancient history; Graeco-Roman Religion; Asklepios Geschiedenis
Schmaal, M.P., MAFront Office Administrator, Graduate School for the Humanities Imperialisme en kolonisatie in het antieke Middelandse Zeegebied
Schuit, drs. W. van der
Schulman, J.E., MAPromovendus Oude Geschiedenis; Late Oudheid; Latijnse panegyriek
Shaba, J., Dr
Sieiro van der Beek, T.C., MA
Singh, A., DrUniversitair docent South Asian and Global History of the early modern period;
History of the VOC (Dutch East India Company) in India and Asia; Indian Ocean Port Cities and Trading Communities; Social History of Knowledge; SondToll Registers Online
Geschiedenis
Aziëstudies
Internationale Betrekkingen
Six, C., ProfUniversitair hoofddocent Contemporary South and Southeast Asian history; history of North-South relations since the 19th century; internationalisms after 1945 Geschiedenis
Aziëstudies
Internationale Betrekkingen
Slootweg, dr. T.universitair docent Contemporaine cultuur- en mediageschiedenis - met name geïnteresseerd in:  geheugen, culturele praktijken, tegenculturen, amateurfilm en -video, mediatechnologieën en digital humanities Geschiedenis
Film, Radio en Televisie
Cultuurstudies
Speksnijder, S.A.PhD student Romeinse geschiedenis, sociale en culturele geschiedenis van de Late Republiek en Vroege Keizertijd, eten/dineren, begroetingsrituelen, sociale hierarchie. Geschiedenis
Klassieke Talen & Culturen
Spits, drs. H.C.W.PhD studentpublieksgeschiedenis, medische geschiedenisGeschiedenis
Steensel, dr. A. vanUniversitair Docent Sociale en economische geschiedenis van de Europese middeleeuwen, in het bijzonder stadsgeschiedenis en adelsgeschiedenis. Geschiedenis
Stoeten, drs. G.W.M.
Tai, R., MAPhD studentAziëstudies
Geschiedenis
Cultuurstudies
Toor, C.J. van, MAPhD student Mijn interessegebied is sociale geschiedenis. Tijdens mijn studie heb ik me gericht op funeraire epigrafie en iconografie in het Griekse Oosten, van de archaïsche tot laatromeinse/vroegchristelijke tijd. In mijn promotieproject kijk ik naar de omgang met de doden, vooral naar de manier waarop de doden (en levenden) herdacht worden en hoe zij zichzelf presenteren op grafmonumenten. Hierbij breng ik geschreven, visuele en materiële aspecten van het bronmateriaal bijeen.
Bijprojecten en interesses zijn het gebruik van literaire kennis in grafepigrammen, nationalisme in archeologie, en de manier waarop taal ons denken vormt en beperkt.
Archeologie
Geschiedenis
Klassieke Talen & Culturen
Vari, V., MPhD studentGeschiedenis
Archeologie
Velde, M. van der, MAPhD Kandidaat Als promovendus doe ik onderzoek naar Nedersaksisch immaterieel erfgoed. Wat beschouwen mensen in het Nedersaksische gebied als hun erfgoed, wat betekent dit voor deze mensen, en wat zegt dit over ons bredere begrip van erfgoed? Erfgoed geeft ons namelijk inzicht in thema’s als identiteit, macht en politiek. Waarom vinden mensen juist deze gebruiken belangrijk? Welke moderne waarden zijn terug te vinden in de geschiedenis die wordt aangehaald? En wie mag eigenlijk bepalen wat wel of geen erfgoed is? Er is op moment voldoende gaande waarbij meer inzicht in de identiteit van het platteland waardevol kan zijn. Tijdens mijn PhD breng ik daarom niet alleen in kaart wat voor Nedersaksich erfgoed er allemaal is, maar ben ik ook nieuwsgierig naar de manieren waarop landelijk erfgoed verschilt/overeenkomt met andere soorten erfgoed, en zoek ik naar nieuwe inzichten over concrete en actuele situaties in het nu. Regiostudies
Cultuurstudies
Geesteswetenschappen, Multidisciplinaire
Vermeer, dr. L.K.Universitair Docent Moderne Geschiedenis Moderne geschiedenis, cultuurgeschiedenis, life writing, (auto)biografie en dagboeken, geschiedenis van ziekte en gezondheid, lichaamsgeschiedenis, medische geschiedenis, relatie literatuur en wetenschap, cultureel erfgoed, Nederlandse geschiedenis, queenship studies

Project 'Vier Vorstinnen' (biografie koningin Sophie van Württemberg)
Geschiedenis
Vermeulen, dr. A.E.Docent Oude Geschiedenis Romeinse kolonies en achterland; Landverdeling; Centuriatie; Landschapsarcheologie; GIS en spatial analysis Geschiedenis
Vliet, R. van, MAPhD CandidateOude geschiedenis, met name de Romeinse en Hellenistische periode, Griekse en Romeinse interactie, culten en festivals Geschiedenis
Walsweer, mr. H.PhD student
Weusthuis, A.M.B., MAPhD student
Whiting, M.E.S., DrOnderzoeker urbanism, built environment, lived religion, pilgrimage, travel, networks, epigraphy, gender, Late Antiquity, Anchoring Innovation Geschiedenis
Archeologie
Godsdienstwetenschappen
Williams, A.A.G.PhD Candidate and Lecturer on the Holocaust and Nazi Germany Alexander Williams is a PhD candidate at the Institute for the Study of Culture (ICOG), University of Groningen. By focusing on survivor testimonies concerning the former the Aktion Reinhardt extermination camps—Bełżec, Sobibór and Treblinka—his research explores why extermination camp inmates narrate themselves as spectral entities; as human ghosts who viewed themselves as belonging neither to the living nor the dead. By analysing the spatiotemporal narrative elements within these testimonies, utilising methodologies inspired by philosophy, history, and astrophysics he attempts to answer why this was so. Prior to receiving his Research Master’s degree in Literary Studies from the University of Amsterdam in 2020, Alexander worked as a teacher and guidance counselor at a vocational college. He is also affiliated with the Dutch Sobibor Foundation and co-manages the European Journal of Life Writing. Literatuurwetenschap
Geschiedenis
Filosofie
Williams, M.K., DrUniversitair docent Vroegmoderne geschiedenis


Gespecialiseerd in: diplomatieke geschiedenis; geschiedenis van de politieke communicatie; papiergeschiedenis; Habsburgse geschiedenis; geschiedenis van de 16e eeuw; Centraal en Oosteuropese geschiedenis; geschiedenis van het Mediterrane zeegebied; transnationale geschiedenis
Geschiedenis
Williamson, C.G., Druniversitair docent urbanisatie, landschap, deep-mapping, netwerktheorie, ritual performance, culturele interacties, collectieve identiteit, territoriale formatie, Hellenistische Klein-Azië Geschiedenis
Archeologie
Klassieke Talen & Culturen
Wiznura, A.J.R., MAPhD studentHellenistic history, Thessaly, network theory, cults and festivals, regional identityGeschiedenis
Archeologie
Klassieke Talen & Culturen
Wolffram, prof. dr. D.J.Hoogleraar Moderne Geschiedenis Geschiedenis van politiek, geschiedenis van lokaal en regionaal bestuur, geschiedenis van ruimtelijke ordening Geschiedenis
Wouters, dr. D.Postdoctoraal onderzoeker Latin literature of the Middle Ages and Early Modern Period, Classical knowledge in Dutch colonialism, history of ideas and religion, European drama, visionary literature and Hildegard of Bingen, dialogue and debate literature Letterkunde, overige talen
Klassieke Talen & Culturen
Geschiedenis
Wubs, dr. J.
Zwart, C.W., MAPhD student
Zwiers, dr. M.Universitair docent Regionale identiteit, Nedersaksische geschiedenis en cultuur, Amerikaanse politiek, Amerikaanse geschiedenis, geschiedenis van het Amerikaanse Zuiden, Amerikanistiek, Southern Studies, rurale geschiedenis. Geschiedenis
Cultuurstudies
Regiostudies
Laatst gewijzigd:07 augustus 2020 09:14