Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. dr. C.W. (Mineke) Bosch

prof. dr. C.W. (Mineke) Bosch

Hoogleraar Moderne Geschiedenis

Expertise

Wetenschapsgeschiedenis/wetenschappelijke biografie; geschiedenis van politieke cultuur en burgerschap; vrouwen en gendergeschiedenis; internationale vrouwenbewegingen; egodocumenten/(auto)biografie/life writing

Overige functies

Nevenwerkzaamheden: Voorzitter Werkgroep Biografie Nederlandse Maatschappij der Letterkunde; Adviesraad ICOG; Adviesraad Tijdschrift voor genderstudies; programmacommissie HOVO; lid van de redactieraad en de redactie van L'Homme: Europäische Zeitschrift für feministische Gechichtswissenschaft; zie verder CV
Laatst gewijzigd:19 maart 2019 07:34

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland

Privéadres

Rijksstraatweg 11
9752 AA Haren