Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. dr. C.W. (Mineke) Bosch

prof. dr. C.W. Bosch

Hoogleraar Moderne Geschiedenis

Promovendi:

Laura Fahnenbruck promoveerde op 12 november 2015 cumlaude op een studie naar de seksualiteit en het dagelijks leven van Duitse soldaten gedurende de bezetting onder de titel; ein(ver)nehmen. Sexialität und Alltag von Wehrmachtsoldaten in den besetzten Niederlanden 1940-1945. Ze verwierf in 2017 een fellowship van het Rijksmuseum om onderzoek te doen naar fotoalbums van Duitse soldaten in de collectie van het museum.

Monica Soeting dpromoveerde op 23 januari 2017 op een onderzoek naar leven en werk van de schrijfster Cissy van Marxveldt (pseudoniem van Setske Beek-de Haan, 1889-1948)). In haar onderzoek staat de zelfpresentatie van de schrijfster centraal.

Simon Halink promoveert op 10 oktober 2017 op een proefschrift naar de inzet van oud-Noorse mythologie in het natievormingsproces in Ijsland in de negentiende eeuw. Totel van het proefschrift luidt: Asgard revisited. Old Norse Mythology and Icelandic National Culture, 1820-1918. Eerste begeleider van dit proefschrift was Rosalind Franklin Fellow Dr. Monika Báar. 

Femke Knoop schrijft een boek over het modehuis Hirsch en Cie in opdrqcht van de Makaria Stichting, die gerelateerd is aan de familie van de oprichters Sylvain Kahn en Sally Berg. Het boek laat door middel van een multiperspectief op deze geschiedenis zien hoezeer het modehuis een product was van het heersende denken over sekse, klasse en klasse en daaraan ook weer bijdroeg. www.hautehistoire.nl

Jet Spits: Tienduizenden mensen hebben gekuurd in sanatoria. Uit de getuigenissen van voormalig patiënten van het Friesch Volkssanatorium/ Beatrixoord blijkt dat de sanatoriumperiode uiteenlopende betekenissen voor hen heeft gehad. Zij leefden in het sanatorium in verschillende discoursen die allemaal eigen beelden hadden van de positie, de rol en de functie van de opgenomen zieken. Wat de discoursen gemeen hadden is het framen van de zieken als ‘patiënten’. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de mannen, vrouwen en kinderen die in de periode 1910-1962 waren opgenomen in het Friesch Volkssanatorium/ Beatrixoord, vormgaven aan deze hen toegeschreven patiëntenidentiteiten en op de betekenis van hun verblijf in dit sanatorium tijdens hun kuur en na hun ontslag. Zie: http://erfgoedcoach.nl/

Susanne Neugebauer (1965) is archivaris en curator van het Museum Wasserburg Anholt (D) sinds 2016 en sinds 2014 lid van de Graduate School for Humanities aan de RUG. Zij werkt aan haar dissertatie met de titel: De nalatenschap van Lizzy van Dorp: persoonlijke archivering of continue coproductie van sociale herinnering? Een case studie naar archiveringsprocessen rondom personen. Daarbij focust zij op de veranderlijke dynamiek van informatieobjecten, hun omgeving en hun betekenis en beschrijft actoren, plaatsen en functies die in en buiten Van Dorps archief sporen achter hebben gelaten.

M.C.A. (Marga) Greuter, MA haalde een master in Religiewetenschappen (Mystiek en Westerse Esoterie) aan de Universiteit van Amsterdam. Haar promotieonderzoek is gericht op het schrijven van een nieuwe biografie van Elise van Calcar-Schiotling (1822-1904), waarin vooral aandacht wordt besteed aan de rol die religie in haar persoonlijke en publieke leven speelde.

Margriet Fokken is bezig met de afronding van haar proefschrift Beyond Being Kantraki. Constructing Hindustani indentities in Suriname in the Era of Indenture. Ze ontvingt een cum laude bul van de Research Master Modern History and International Relations en won de Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie voor haar MA scriptie. Margriet publiceerde een boek over de sporen van het slavernijverleden in Groningen samen met Barbara Henkes. Ze is redacteur van Tijdschrift voor Genderstudies en is lid van het bestuur van het Centrum voor Genderstudies aan de RuG. Zie: http://www.rug.nl/staff/m.fokken/

Nadja Louwerse (1949) studeerde slavistiek aan de universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Moskou. Was als lerares Russisch werkzaam in het volwassenenonderwijs in Amsterdam (tot 2000) en vervolgens in Zelzate (België, tot 2014). Werkte als auteur mee aan de leergang Russisch “Paspoort voor Rusland”. Haar belangstelling gaat de laatste jaren uit naar de geschiedenis van de Nederlandse slavistiek, met name naar Dr. Anna Croiset van der Kop, Nederlands eerste slavist, over wie zij verschillende artikelen publiceerde. Sinds 2015 werkt zij aan een biografie van Croiset van der Kop waarin wordt onderzocht hoe zij er eind 19e- begin 20e eeuw als vrouw in slaagde een wetenschappelijk carrière op te bouwen en tegelijkertijd een vooraanstaande rol te spelen in de Nederlands-Russische (culturele, maatschappelijke, economische en diplomatieke) betrekkingen.

 Tanny Dobbelaar studeerde filosofie (UU) en journalistiek (EUR). Ze publiceert over het schrijven van essays en over familieverhalen. Ze werkt parttime aan haar promotieonderzoek naar hedendaagse familiegeschiedenissen die in eigen beheer zijn uitgegeven. Zie: http://www.tannydobbelaar.nl/ 

Esmeralda Tijhoff werkt aan haar proefschrift over de vijf gezusters Boissevain, dochters van Jan en Petronella Boissevain-Brugmans. In deze familiebiografie onderzoekt Esmeralda de mogelijkheden en de drempels die stand en sociaal kapitaal met zich meebrachten voor vrouwen rond 1900. Zie: www.esmeraldatijhoff.nl

Rozemarijn van de Wal studeerde geschiedenis aan de RuG en heeft in 2014 haar MA gehaald met als masterscriptie een biografie over Beatrix Potter (waar ze recentelijk een conference fellowship van de Beatrix Potter Society mee heeft gewonnen). Sindsdien is van de Wal betrokken bij onderzoeksproject SPICE 'scientific persona in cultural encounters'. Dit concept van wetenschappelijke identiteit staat centraal in de biografie die ze schrijf over de Briste historica Eileen Power (1889-1940). Zie: http://www.rug.nl/staff/r.van.de.wal/research 

Anna Cabanel completed her BA in 2012 and obtained her MA in Modern History in 2014 from the Ecole Normale Supérieure of Cachan (France). Since December 2014, she is involved in the Project SPICE as a PhD student. Her research focuses on the role of the International Federation of University Women in the promotion and recognition of women in science and academia, using the concept of scientific personae. See: http://spice-project.wixsite.com/spice

Kim Bootsma started her PhD in September 2017. Her PhD-research project focuses on the integration of women in the Dutch armed forces from a historical perspective (1951-2017). Departing from theories on civil-military relations and gender, this research will analyze how attitudes of political elites, military officials and the general public on women in combat have changed and how this has affected women's military participation during this period of time. See https://www.rug.nl/staff/k.bootsma/projects

Laatst gewijzigd:20 maart 2018 12:34

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland

Privéadres

Rijksstraatweg 11
9752 AA Haren