Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. A.J. (Hanno) Brand

prof. dr. A.J. (Hanno) Brand

No picture available
E-mail:
a.j.brand rug.nl

Other positions

Dr. Hanno Brand (1959), voormalig directeur-bestuurder van de Fryske Akademy en voormalig bijzonder hoogleraar, is uit hoofde van zijn functie tevens : lid adviesraad MarHisData; bestuurslid Wurkgroep Maritime Skiednis Fryske Akademy; redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis; lid redactie Studies on National Movements; redactielid Historisch tijdschift Fryslân; juryvoorzitter van de Van Winterprijs. Verder is hij kwartiermaker werkzaam voor de Stichting Erfgoed Gelderland.  
Last modified:01 March 2024 11.55 a.m.

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands