Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. dr. A.J. (Hanno) Brand

Publications

Stadhouder Willem Lodewijk: Vier eeuwen later

Willem Lodewijk: Stadhouder en strateeg (1560-1620-2020)

Dorestad

IJssel

[Review of: Rudolf A.A. Bosch, Stedelijke macht tussen overdaad en stagnatie. Stadsfinanciën, staatsvorming en economie in het hertogdom Gelre (ca. 1340-1550]

[Review of: “Wim Blockmans, Mikhail Krom en Justyna Wubs-Mrozewicz (eds.), The Routledge Handbook of maritime trade around Europe , 1300-1600: Commercial networks and urban autonomy”]

Stabilität durch Wandel. Westfriesland, der Sprachwandel und die friesische Identität

“dat zy in huer privilegein van der hanzen onverkurt sullen syn ende blyven”. Hanze, Habsburg en de Zuiderzeesteden in de eerste helft van de zestiende eeuw

“Het Digestum Vetus als spiegel van de normen en waarden in 15de eeuws Kampen

The diplomatic resolution of the Sound conflicts between the Habsburg Netherlands, Denmark and the German Hanse, 1510-32

Read more