Skip to ContentSkip to Navigation
Faculty of ArtsOur facultyOrganisatie

Organisatie

De facultaire organisatie is opgebouwd uit verschillende bestuurslagen en -kolommen:

Faculteitsbestuur

De Faculteit der Letteren wordt geleid door het Faculteitsbestuur, bestaande uit drie personen: de decaan, de vice-decaan en de Ph Middelen. Het Faculteitsbestuur kent een student-adviseur (student-assessor), die jaarlijks wordt aangesteld:

en een toegevoegd lid:

  • E.E. de Kruijf (student-adviseur)

Secretaris: M.C. Schunselaar, MA

Het Faculteitsbestuur kent verschillende adviesorganen. Het Faculteitsbestuur is belast met de integrale verantwoordelijkheid voor het bestuur en beheer van de faculteit en met het toezicht op de kwaliteit van (de uitvoering van) het onderwijs en het onderzoek. Het Faculteitsbestuur stelt de begrotingen vast en verdeelt de beschikbare formatie.

Het faculteitsbestuur is te bereiken via facultyboard.arts@rug.nl en via onderstaand postadres:

Faculteit der Letteren
t.a.v. Faculteitsbestuur
Postbus 716
9700 AS Groningen

Voor het maken van een afspraak met (een lid van het) Faculteitsbestuur kan worden gemaild naar t.e.oosterman@rug.nl.

Onderwijs

De Faculteit der Letteren heeft een grote diversiteit aan bachelor - en masteropleidingen. De onderwijsorganisatie is ingedeeld in vijf clusters van opleidingen. Het door onderzoek gedreven karakter van de ons onderwijs blijkt niet alleen uit de inhoud van onze onderwijsprogramma’s, maar komt ook samen in de verschillende leerstoelgroepen.

Onderzoek

De Faculteit der Letteren kent drie onderzoeksinstituten:

Ieder instituut bestaat uit meerdere kleinere onderzoeksgroepen. Ook zijn er verschillende Expertisecentra, waarin specifiek (interdisciplinair) onderzoek is ondergebracht.

De Graduate School for the Humanities (GSH) huisvest alle activiteiten rond het promotieonderzoek, inclusief begeleiding en training.

Ondersteuning en diensten

Bij het uitvoeren van hun taken worden het Faculteitsbestuur, docenten en onderzoekers ter zijde gestaan door een aantal facultaire diensten, waaronder het Onderwijsinstituut (incl. secretariaten), CCS, het Faculteitsbureau, Financial Control en HR.

De Faculteit der Letteren huisvest ook het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen en het Institut Francais.

Faculteitsraad

De medezeggenschap van de faculteit ligt bij de Faculteitsraad. Deze bestaat uit 18 leden (waarvan 9 personeelsleden en 9 studentleden). Het Presidium van de Faculteitsraad bestaat uit de voorzitter (uit de personeelsgeleding) en de vice-voorzitter (uit de studentgeleding).

Laatst gewijzigd:07 november 2019 09:45