Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Student organisations and associations

Studentenorganisaties

Informatie voor Letterenstudenten

Binnen de letterenfaculteit bestaan verschillende studieverenigingen en -organisaties, die de belangen van jou als student behartigen of die meer het karakter van gezelligheidsverenigingen hebben.  

Netwerk Letteren

Binnen de Faculteit der Letteren zijn veel studenten actief in verschillende overlegorganen. Voor deze studenten is Netwerk Letteren opgericht. Doel van dit overlegorgaan is om kennis en informatie te delen om zo tot een effectievere advisering en medezeggenschap te komen.

Studentvertegenwoordiging in Faculteitsraad

Studentvertegenwoordigers van Letteren hebben zitting in de Faculteitsraad.
Samenstelling Faculteitsraad

Studieverenigingen

De meeste Letterenstudies hebben een eigen studieverenigingen die je studie nog interessanter kunnen maken en kunnen bijdragen aan de nodige ontspanning. Je kunt meedoen aan georganiseerde activiteiten, en je kunt natuurlijk ook zelf actief worden in een studievereniging.

Alumniverenigingen

Oud-studenten van de faculteit zijn verenigd in verschillende alumniverenigingen.
Overzicht alumniverenigingen

Studentvertegenwoordiging in universiteitsraad

Ook op universitair niveau worden studenten vertegenwoordigd door diverse studentenfracties.
Meer informatie over de universiteitsraad.

Laatst gewijzigd:28 mei 2020 07:03