Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Student organisations and associations

Studentenorganisaties

Informatie voor Letterenstudenten

Binnen de letterenfaculteit bestaan verschillende studieverenigingen en -organisaties, die de belangen van jou als student behartigen of die meer het karakter van gezelligheidsverenigingen hebben.  

Letteren Commissie van Assessoren

De Letteren Commissie van Assessoren (LCA) is de naam van de commissie bestaande uit de studentassessor van het Faculteitsbestuur en de vijf clusterassessoren van de Faculteit der Letteren. Het primaire doel van LCA is het stimuleren van de communicatie tussen de FB- en CB-assessoren. Hun bijeenkomsten zijn een plek voor kennisoverdracht tussen leden en externe instanties en geven de assessoren de ruimte om zich te richten op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het studentenwelzijn.

Studentvertegenwoordiging in Faculteitsraad

Studentvertegenwoordigers van Letteren hebben zitting in de Faculteitsraad.
Samenstelling Faculteitsraad

Studieverenigingen

De meeste Letterenstudies hebben een eigen studieverenigingen die je studie nog interessanter kunnen maken en kunnen bijdragen aan de nodige ontspanning. Je kunt meedoen aan georganiseerde activiteiten, en je kunt natuurlijk ook zelf actief worden in een studievereniging.

Alumniverenigingen

Oud-studenten van de faculteit zijn verenigd in verschillende alumniverenigingen.
Overzicht alumniverenigingen

Studentvertegenwoordiging in universiteitsraad

Ook op universitair niveau worden studenten vertegenwoordigd door diverse studentenfracties.
Meer informatie over de universiteitsraad.

Laatst gewijzigd:06 november 2023 13:51