Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Student organisations and associations

Alumniverenigingen

De Faculteit Letteren hecht veel waarde aan contacten met haar alumni. Verschillende opleidingen binnen de faculteit hebben een eigen alumnivereniging. Zij organiseren uiteenlopende activiteiten. Hieronder vindt u een lijst van de actieve verenigingen.

Opleiding Alumnivereniging
American Studies E Pluribus Unum
Archeologie Bachur (studievereniging)
Communicatie- en Informatiewetenschappen Columni
Duitse Taal en Cultuur Alumani
Engelse Taal en Cultuur Alumnivereniging Engels
Europese talen en culturen G.A.V. Jafet
Finoegrische Talen en Culturen Aluralica
Friese Taal en Cultuur
Geschiedenis

Alumni vereniging Geschiedenis

UMOEGA

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur Zephyros
Informatiekunde/Alfa-informatica In oprichting
Internationale organisaties en internationale betrekkingen

Mitrany

Journalistiek Max L. Snijders
Kunsten, Cultuur en Media/KKB MIK
Kunstgeschiedenis Alumnicommissie Meander
Mediaevistiek Alumnivereniging Mediaevistiek
Midden-Oosten Studies
Nederlandse Taal en Cultuur Hebban Olla Vogala
NOHA - Humantarian Assistance NOHA Alumni Association
Romaanse Talen en Culturen Romanesque
Scandinavische Talen en Culturen Alumnivereniging Scandinavistiek
Slavische Talen en Culturen In oprichting
Taalwetenschap Tw!st (studievereniging)
Laatst gewijzigd:28 mei 2020 07:03