Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

Verkiezingen en benoemingen

Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een Universiteitsraad verbonden. Deze ‘U-raad’ (UR) bestaat uit vierentwintig leden: twaalf elk jaar gekozen uit en door de studenten, en twaalf om het andere jaar uit en door het personeel. Die verkiezingen vinden plaats volgens het Kiesreglement en worden georganiseerd door het Centraal Stembureau (CSB).

De verkozen leden kiezen al dan niet uit hun midden een voorzitter, die de raad vertegenwoordigt – onder meer bij academische plechtigheden. Het College van Bestuur (CvB) benoemt in overleg een griffier, die de raad als ambtelijk secretaris ondersteunt.

De UR adviseert de Raad van Toezicht (RvT) over de profielen, benoeming, en het ontslag van de CvB-leden, en de profielen voor de benoeming van RvT-leden door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Één van deze RvT-leden in het bijzonder geniet het vertrouwen van de UR, en wordt benoemd op voordracht van de UR. De studentgeleding is nauw betrokken bij de selectie van de studentadviseur (of ‘-assessor’) van het CvB.

De UR-leden gezamenlijk vertegenwoordigen de academische gemeenschap. Zij vormen het hoogste democratisch gekozen orgaan binnen het bestuur van de universiteit.

Groepsfoto

Per 1 september 2018 is de raad als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding

Personeelsfracite (PF)

PF

C.E. (Carlien) Vermue, MSc
prof. dr C.J. (Casper) Albers
dr. D.M.E. (Dinie) Bouwman
prof. dr A.H.M. (Antoon) De Baets
drs B.A.A. (Bart) Beijer
prof. dr D.J. (Dirk-Jan) Scheffers
prof. dr J.C.J. (John) Hoeks
R. (Rocio) Aguilar Suarez, MSc
prof. dr O. (Olaf) Scholten

Website & blog
E-mail
Facebook
Twitter

Wetenschapsfractie

Wetenschapsfractie

prof. dr N. (Nicolai) Petkov
dr K. (Kristina) Linke
prof. dr L.W. (Laurence) Gormley, MA MSc

Website
Twitter

Studentgeleding

Studenten Organisatie Groningen (SOG)

SOG

Gijs Verhoeff
Emiel Brusse
Kevin Kelly
Maarten van Oosterhout

Website
E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Lijst Calimero

Lijst Calimero

Younes Moustaghfir
Henrieke Polinder
Reinier Alberts
Emma Posthumus

Website
E-mail
Facebook
Twitter
Instagram

Democratische Academie Groningen (DAG)

DAG

Bram Omvlee
Koen Marée

E-mail
Facebook
Twitter
Website

One man Gang (OMG)

OMG

Ruben Tan

E-mail
Instagram
Facebook

De Vrije Student (DVS)

DVS

Nard Willemse

E-mail
Website
Facebook

De voorzitter is M.C. (Tim) Huiskes, MA.
De griffier is A. (Anneke) Aarens (griffier.ur@rug.nl).

Laatst gewijzigd:21 november 2018 11:11
printView this page in: English