Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

Universiteitsraad - algemeen

De leden van de Universiteitsraad vertegenwoordigen de academische gemeenschap. Zij vormen het hoogste democratisch gekozen orgaan binnen het bestuur van de universiteit. Twaalf afgevaardigden worden ieder voorjaar door de studenten uit hun midden verkozen. Het personeel vaardigt uit zijn midden om het andere jaar twaalf collega’s af. De vierentwintig leden tezamen benoemen al dan niet uit hun midden een voorzitter, die de raad in rechte vertegenwoordigt - onder andere bij het landelijk overleg voorzitters universitaire medezeggenschap (LOVUM), en bij academische plechtigheden. De raad wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een griffier, en door het Bureau van de Universiteit. Het Centraal Stembureau verzorgt de verkiezingen voor de Universiteitsraad.

Laatst gewijzigd:10 juli 2018 09:36
printView this page in: English