Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderwijszakenOnderwijs- en Examenregelingen

Onderwijs- en Examenregelingen

Het faculteitsbestuur dient de Onderwijs- en Examenregelingen (OER-en), indien er wijzigingen zijn, jaarlijks vast te stellen. Voordat het faculteitsbestuur de OER-en vaststelt, zijn opleidingsdirecteuren, opleidingcommissies en de faculteitsraad betrokken bij de procedure. Deze procedure staat in het kort beschreven onder de link 'Tijdspad goedkeuringsprocedure' (zie linkermenu).

Informatie over het Bachelor instroombeleid.

Elke opleiding of cluster van opleidingen heeft een Onderwijs- en Examenregeling (OER). In het linkermenu staat de OER van de BSc- of MSc-opleiding.
De OER-en vanaf 2008/2009 zijn wat betreft algemene regelgeving van toepassing op alle studenten in de desbetreffende opleidingen.

Voor het studieprogramma geldt dat het programma dat in de OER stond in het studiejaar dat de student met de opleiding startte een vaststaand gegeven is. Het kan gebeuren dat vakken uit het programma komen te vervallen, maar daar komen dan vervangende vakken voor in de plaats en tegelijkertijd wordt een overgangsregeling getroffen.

Afwijken van het vastgelegde programma is mogelijk, maar wijzigingen dienen wel goedgekeurd te worden door de examencommissie van de opleiding.

Laatst gewijzigd:01 februari 2017 10:50
printOok beschikbaar in het: English