Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenGeestelijke verzorging (deeltijd)
Header image Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging

Programma

 • 1 jaar

  Geestelijke Verzorging is een specialisatie binnen de masteropleiding Theology and Religious Studies: Religion, Health and Wellbeing. Je volgt drie overkoepelende vakken in het Engels: het introductievak, onderzoeksmethoden, en het vak Ethics and Healthcare. Bij het vak onderzoeksmethoden zijn de werkcolleges wel in het Nederlands.

  Daarnaast volg je vakken specifiek voor de specialisatie Geestelijke Verzorging. Deze zijn in het Nederlands. Dit betreft Geestelijke verzorging: rollen en methoden, en Psychopathologie en religie. De opleiding omvat ook een stage van 15 ECTS en een scriptie van 20 ECTS. Tijdens de stage krijg je elke twee tot drie weken supervisie.

  Als je geen bacheloropleiding hebt op het gebied van Theologie of Religiewetenschappen, volg je eerst een premasterprogramma: Algemene voorbereiding (30 ECTS):

  • Christianity and religious diversity (Engelstalig)
  • Psychology and sociology of religion (Engelstalig)
  • Religion and philosophy (Engelstalig)
  • Islam (Engelstalig)

  Specifieke voorbereiding (30 ECTS):

  • Professionele ethiek
  • Trauma, rouw, zingeving en welzijn
  • Geestelijke Verzorging in beeld
  • Filosofie als levenskunst

  NB: bij de Engelstalige vakken mag je de opdrachten en tentamens in het Nederlands doen.

  Op basis van aangetoonde expertise kun je voor elementen uit het premasterprogramma vrijstelling krijgen.

 • 1 jaar

  Als je de opleiding in deeltijd volgt dan schrijf je je scriptie in het tweede jaar. De stage kun je eventueel ook in het tweede jaar doen.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Investigating Religion, Health and Wellbeing (5 EC)
Geestelijke Verzorging: Rollen en Methoden (5 EC)
Psychopathologie en Religie (5 EC)
Stage (15 EC)
VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Dignity of the Old (5 EC)
Conducting Research on Religion, Health and Wellbeing. (5 EC)
Scriptie + Forum Scriptorium (20 EC)

Naast de overkoepelende vakken van Religion, Health and Wellbeing volg je vakken specifiek voor de specialisatie Geestelijke Verzorging. Deze zijn in het Nederlands. Dit betreft Geestelijke verzorging, en Psychopathologie en religie. De opleiding omvat ook een stage van 15 ECTS en een scriptie van 20 ECTS. Tijdens de stage krijg je elke twee tot drie weken supervisie.

Waarom in Groningen?
 • Insteek bij de geestelijk verzorger als professional in de hedendaagse zorg
 • Open benadering van levensbeschouwing en religie
 • Bijzondere aandacht voor godsdienstpsychologie, psychopathologie en voor de geestelijk verzorger als deskundige op het gebied van ethiek
 • Opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging
 • Aandacht voor praktijk én onderzoek
 • Persoonlijke begeleiding
 • Veel ruimte voor eigen invulling van stage en scriptieonderzoek

Als masterstudent wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. Indien nodig kun je gebruikmaken van verschillende vormen van studiebegeleiding en studieondersteuning. Zo kun je een beroep doen op de studieadviseur. Tijdens het schrijven van je scriptie krijg je persoonlijke begeleiding van een van de docenten.

Bij de studieadviseur kun je terecht als je twijfelt over je eigen kunnen of als je om wat voor reden dan ook studievertraging dreigt op te lopen of hebt opgelopen. Tijdens het schrijven van je scriptie word je intensief begeleid. Zo volg je binnen je masterprogramma een scriptieseminar, waarin alle aandacht uitgaat naar de vraag hoe je het schrijven van een masterscriptie moet aanpakken en waar de voortgang van het proces zoveel mogelijk wordt bewaakt. Daarnaast krijg je structurele begeleiding van de docent die inhoudelijk deskundig is op het terrein van je scriptie.

printView this page in: English