Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Law Tax Law
Header image Fiscaal Recht

Fiscaal Recht

Wat gebeurt er als ik in het buitenland ga werken? Wat komt er kijken bij de start van een eigen onderneming? En hoe zit het met de aankoop van een woning? Belastingen spelen overal een rol.

Tijdens de afstudeerrichting Fiscaal recht van onze bachelor Rechtsgeleerdheid leer je met behulp van je fiscale wetboek allerlei fiscale vraagstukken te beantwoorden, bijvoorbeeld: 'Wat gebeurt er als ik ga werken?'. Het uitdagende van fiscaal recht is dat niet voor alle vraagstukken in de belastingwet een pasklare oplossing wordt gegeven. Daarom is ook buiten het wetboek om regelgeving ontwikkeld, bijvoorbeeld door de rechter of via besluiten van de staatssecretaris van Financiën. In de afstudeerrichting kijken we niet alleen hoe al die regels moeten worden toegepast, maar ook of de regels goed in elkaar zitten. Zijn de regels duidelijk en komen ze niet in conflict met andere regelgeving?

In het eerste studiejaar volg je, net als alle andere rechtenstudenten, inleidende vakken in het recht. Je kiest deze afstudeerrichting dus pas vanaf het tweede studiejaar. Vanaf dan volg je voornamelijk fiscaalrechtelijke vakken. Je begint met een inleidend vak in het belastingrecht. In de vervolgvakken komen de Nederlandse belastingwetten stuk voor stuk aan de orde. Daarbij is soms ook aandacht voor het internationaal belastingrecht. Daarnaast ontwikkel je onderzoeksvaardigheden. Ten slotte worden een aantal niet-fiscale vakken uit het eerste jaar verder uitgediept. Je krijgt bijvoorbeeld Europees recht en Handelsrecht. Je sluit je bacheloropleiding af met de Studentenrechtbank waarin alle kennis en vaardigheden samenkomen en je in de rol treedt van inspecteur, belastingadviseur of rechter.

Na het afronden van je bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Fiscaal recht, kun je doorstromen naar de master Fiscaal Recht

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLB in Rechtsgeleerdheid
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
50700
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?

De afstudeerrichting Fiscaal recht in Groningen staat goed aangeschreven in het werkveld. Dit komt omdat er brede aandacht is voor veel aspecten van het belastingrecht die vooral voor de praktijk van belang zijn. Bovendien word je getraind in de vaardigheden die je in de fiscale praktijk nodig hebt. Het maakt hiervoor niet uit of je in de belastingadviespraktijk, de belastingdienst, de rechterlijke macht of bij het ministerie van Financiën (dat veel fiscale wetgeving voorbereidt) gaat werken.

Fiscaal recht in Groningen is een moderne en veelzijdige opleiding die zich steeds aanpast aan de eisen die het nationale en internationale fiscale werkveld stelt.

In de afstudeerrichting Fiscaal recht worden bijna alle belastingen die in Nederland worden geheven intensief behandeld.

Een bijzonder studieonderdeel is de studentenrechtbank, waarbij je als inspecteur, belastingadviseur of rechter stukken schrijft die je na een communicatietraining in de rechtszaal presenteert. Naast het verplichte programma kun je extra vakken volgen om na je studie binnen de rechtelijke macht of advocatuur te werken. Daarmee kun je je in de masterfase ook specialiseren in bijvoorbeeld arbeids- of ondernemingsrecht.

Programma

In het eerste jaar krijg je een inleiding in diverse onderdelen van het recht, zoals het privaatrecht, het strafrecht en het staats- en bestuursrecht. Ook is er aandacht voor de geschiedenis van het recht en het rechtswetenschappelijk onderzoek. Het laatste vooral in de vakken Algemene Rechtswetenschap 1 en 2 en het vak Juridische Onderzoeksvaardigheden 1. Samen vormen deze vakken de start van de onderzoekslijn in de bachelor. Juridische Onderzoeksvaardigheden 1 kent ook een fiscale variant.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Algemene Rechtswetenschap 1 (10 EC)
Rechtsgeschiedenis (5 EC)
Studiestartgroep
Algemene Rechtswetenschap 2 (10 EC)
Staatsrecht 1 (5 EC)
Bestuursrecht: Inleiding (5 EC)
Burgerlijk Recht 1 (10 EC)
Kies Bewust; jouw beroepsperspectief (facultatief)
Juridische Onderzoeksvaardigheden 1 (5 EC)
Strafrecht 1 (10 EC)

In het tweede jaar volg je ook fiscaalrechtelijke vakken. Het begint met een introductie in het Nederlandse en internationale belastingrecht (Belastingrecht 1). Vervolgens gaan we dieper in op de inkomstenbelasting (Inkomstenbelasting en Winst) en op de procedures in het belastingrecht (Formeel Belastingrecht 1). Andere vakken in het tweede jaar zijn: Bedrijfseconomie, Burgerlijk Recht 2 en Handelsrecht. De onderzoekslijn van de bachelor wordt voortgezet in Juridische Onderzoeksvaardigheden 2.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Bedrijfseconomie voor fiscalisten (5 EC)
Inleiding Belastingrecht (10 EC)
Burgerlijk Recht 2 (10 EC)
Formeel Belastingrecht (5 EC)
Inkomstenbelasting (10 EC)
Juridische Onderzoeksvaardigheden 2 (5 EC)
Handelsrecht (10 EC)
Winst (5 EC)

De fiscale vakken van dit jaar zijn: Omzet- en overdrachtsbelasting, Loonheffingen en Vennootschapsbelasting. In Loonheffingen komen de loonbelasting en de premieheffing werknemers- en volksverzekeringen aan de orde. Andere vakken zijn: Europees Recht, Openbare Financiën, Burgerlijk Recht 3, en Fiscaal Comptabele Verantwoordingen. Het laatste vak behandelt de fiscale jaarrekening. Het sluitstuk van de bachelor is de studentenrechtbank. Dit is ook het slot van de onderzoekslijn van de bachelor.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Loonheffingen (5 EC)
Omzet- en overdrachtsbelasting (10 EC)
Openbare Financiën (5 EC)
Recht van de Europese Unie (10 EC)
Vennootschapsbelasting (10 EC)
Studentenrechtbank (10 EC)
Burgerlijk Recht 3 (5 EC)
Fiscale Comptabele Verantwoordingen (5 EC)

Studielast

Gemiddeld 12 uur college en zelfstudie per week

In een normale collegeperiode (twee vakken die tegelijkertijd worden gevolgd) zijn er ongeveer 12 college-uren. De rest van de tijd is gereserveerd voor zelfstudie en het afleggen van het tentamen. Een aantal hoorcolleges zijn online beschikbaar.

Curriculum

In het eerste studiejaar maak je kennis met de diverse onderdelen van het recht. Met behulp van deze kennis maak je een keuze voor een afstudeerrichting die je met ingang van het tweede jaar gaat volgen. Kies je voor fiscaal recht? Dan volg je voornamelijk fiscaalrechtelijke vakken. Je begint met een inleidend vak in het belastingrecht. Daarin krijg je een beeld van het Nederlandse nationale en internationale belastingrecht.

In de vervolgvakken komen de belangrijkste Nederlandse belastingen afzonderlijk aan de orde. In het bijzonder gaat het dan om de vakken Inkomstenbelasting, Winst (inkomstenbelasting bij ondernemers/natuurlijke personen), Loonheffingen, Omzet- en overdrachtsbelasting en Vennootschapsbelasting. Daarnaast is er in het vak Formeel belastingrecht aandacht voor de procedures die in het belastingrecht moeten worden nageleefd.

In het programma zijn bovendien niet-fiscale vakken opgenomen die voor een fiscalist van belang zijn zoals Bedrijfseconomie, Europees recht, Ondernemingsrecht, Openbare Financiën en een vak dat zich richt op het goederen- en verbintenissenrecht (Burgerlijke recht 2). In de afstudeerrichting fiscaal recht werk je ook door aan de onderzoeksvaardighedenlijn waarmee je in het eerste jaar van de bachelor bent begonnen.

In het tweede jaar van de bachelor volg je daarom het vak Juridische Onderzoeksvaardigheden 2. De onderzoeksvaardighedenlijn sluit je af met de studentenrechtbank. Voor deze rechtbank is ook de kennis van het belastingrecht die je hebt opgedaan bij de andere vakken van de afstudeerrichting uiteraard onmisbaar.

Programma-opties
Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours) programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Meer informatie over deze optie

Afstudeerrichtingen Bachelor rechtsgeleerdheid (afstudeerrichting)

In de Bachelor rechtsgeleerdheid is de propedeuse voor iedereen gelijk. Daarna kun je kiezen uit één van de volgende richtingen: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Deze pagina geeft informatie over de richting fiscaal recht binnen de Bachelor rechtsgeleerdheid.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • VWO Natuur & Techniek
 • VWO Natuur & Gezondheid
 • VWO Economie & Maatschappij
 • VWO Cultuur & Maatschappij
 • HBO propedeuse

  HBO-Rechten, Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck. Deelname is verplicht. Het advies is niet bindend.

 • Er is een online vragenformulier.
 • Er zijn speciale matchingsdagen. Deelname is verplicht.
  • Vooraf thuis bestuderen van lesstof.
  • Eén of meer proefcolleges.
  • Een toets (n.a.v. lesstof/college).

Toelichting

www.rug.nl/rechten/matching

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202401 september 2024
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2023-2024€ 2314voltijd

Gehalveerd wettelijk collegegeld voor eerstejaars:

Praktische informatie voor:

Na je studie

Na het afstuderen heb je toegang tot de master Fiscaal recht. Voor een latere functie in de praktijk op academisch niveau is dat een vereiste. Wil je een andere master gaan doen dan moet je – afhankelijk van de te volgen master – nog extra vakken halen.

Als je besluit door te studeren in de fiscale master kan je er ook voor kiezen om daarnaast of daarvoor een stage te lopen bij een fiscale stagegever. De kennis die je in de afstudeerrichting Fiscaal recht van de bachelor Rechtsgeleerdheid hebt opgedaan, is daarvoor zeker toereikend.

Arbeidsmarkt

Afgestudeerde studenten fiscaal recht gaan vrijwel altijd door met de master fiscaal recht. Na deze master kun je als fiscaal jurist kiezen voor een carrière bij de belastingdienst, andere overheidsorganisaties zoals de rechterlijke macht, belastingadvieskantoren of elders in het bedrijfsleven. Stop je toch na de bachelor, dan kun je solliciteren op uitvoerende functies bij de belastingdienst of een belastingadvies- of accountantskantoor. Eenvoudige belastingaangiftes kunnen dan deel van het we

Wil je meer weten over jouw kansen op de arbeidsmarkt? Lees dan verder over het onderzoek dat wij hebben verricht naar het werkveld van afgestudeerde studenten (alumni) aan onze faculteit.

Potentiële beroepen

 • Wetenschap en onderwijs
 • Belastingadviseur
 • Belastinginspecteur
 • Rechterlijke macht en advocatuur
 • Diverse functies in het (nationale en internationale) bedrijfsleven
Onderzoek

Onderzoek fiscaal recht

Het onderzoek van de sectie Belastingrecht is ondergebracht in het Centre for Law and Governance, waarin alle vakgroepen van de faculteit Rechtsgeleerdheid participeren. Waar mogelijk zullen de docenten het onderzoek van de vakgroep betrekken bij de inhoud van de afzonderlijke vakken waaronder de vakken van de onderzoekslijn.

Het onderzoek van de sectie Belastingrecht is ondergebracht in twee onderzoeksthema’s, te weten 'Protecting European Citizens and Market Participants' en 'Public Interests and Private Relationships'. Het eerste thema betekent bijvoorbeeld dat onderzoek wordt verricht naar de rechtsbescherming van belastingplichtigen tegenover de belastingdienst. In dit kader kan worden gedacht aan de mogelijkheid die belastingplichtigen hebben om een beroep te doen op de Europese rechter als Nederlandse fiscale regelgeving in strijd is met Europees recht. Binnen het tweede thema vindt bijvoorbeeld onderzoek plaats naar de wijze waarop het belastingrecht zich ontwikkelt in een steeds gecompliceerdere samenleving waarbij de overheid meer aan zelfregulering door de burgers overlaat. Publicaties van de sectie Belastingrecht zijn verder onder meer te vinden in de prof. dr. J.N. Bouwman

- prof. dr. I.J.J. Burgers

- mr. M. J. Boer

- mr. R.P.C. Adema

- mr. drs. A. HeidekampNu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

 • 
						Testimonial van	Gohar Karapetian

  Alumnus Gohar Karapetian: interdisciplinaire benadering van vraagstukken

  – Gohar Karapetian
  Lees verder

  Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd geweest in systemen. Hoe werken ze en hoe houden ze zichzelf in stand? Het recht is ook een systeem. De regels kunnen alleen functioneren in verhouding tot elkaar.

  Bij de tweejarige master Rechtswetenschappelijk onderzoek wordt veel aandacht besteed aan rechtstheoretische, rechtsfilosofische en methodologische vakken. Omdat ik tijdens mijn bachelor Rechtsgeleerdheid al een groeiende belangstelling kreeg voor het analyseren van ontwikkelingen in het recht was mijn keuze voor een geschikte master snel gemaakt.
  Na mijn afstuderen ben ik in 2015 bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Faculteit Rechtsgeleerdheid begonnen met het schrijven van mijn proefschrift. Deze gaat over de toepassing van het Europees burgerschap in de overzeese gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden. Het schrijven van een zogeheten dissertatie zie ik in zekere zin als een vervolgtraject op de master Rechtswetenschappelijk onderzoek. Waar je als student enkele weken de tijd krijgt om een onderwerp uit te werken in een paper van ongeveer tien pagina’s, krijgt de promovendus doorgaans vier jaar de tijd om iets tot op de bodem uit te zoeken en te vatten in een boek.
  De interdisciplinaire benadering van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken, waarop de nadruk ligt bij de master Rechtswetenschappelijk onderzoek, heb ik bij het maken van mijn keuze aantrekkelijk gevonden. Daarnaast vond ik het plezierig dat je betrekkelijk veel vrijheid en ruimte krijgt bij het invullen van de vakken.
  Als je het interessant vindt om vanuit verschillende perspectieven bepaalde aspecten van het recht te bestuderen en daarnaast de mogelijkheid wilt hebben je te specialiseren in één of meer rechtsgebieden, beveel ik deze master zeer aan.

  Gohar Karapetian is alumnus Rechtswetenschappelijk onderzoek

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Stefan Knol

  Alumnus Stefan Knol: 'Dit vakgebied is constant in ontwikkeling door politieke en maatschappelijke invloeden'.

  – Stefan Knol
  Lees verder

  Tijdens mijn bachelor Fiscaal Recht & Economie wist ik al snel dat ik na deze opleiding meer diepgang wilde. Ik heb voor de Rijksuniversiteit Groningen gekozen omdat deze bekend staat als een kwalitatief hoogstaande universiteit op het gebied van (fiscaal) recht.

  Naast toepassing van ‘de letter van de wet’ heb ik bij de RUG écht geleerd om de gedachte achter de wetsartikelen te begrijpen, een onmisbare kwaliteit voor een fiscalist.

  Na het schakelprogramma heb ik de master Fiscaal Recht gevolgd en deze heb ik in juni 2018 afgerond. Als mij wordt gevraagd wat ik het mooiste vind van de studie Fiscaal Recht dan antwoord ik zonder twijfel dat het mooiste is om samen te sparren en te discussiëren met de docenten en professoren die op hun vakgebied zeer actuele en diepgaande kennis hebben.

  Na de studie kostte het mij nauwelijks moeite om een baan te vinden, dit lukt veel studenten zelfs al tijdens hun studie. Zeker op dit moment is de vraag naar goede fiscalisten groter dan het aanbod. Mijn loopbaan is al tijdens mijn studie begonnen, ik heb bij een multinational op de fiscale afdeling mogen werken en aansluitend heb ik in de adviessector een werkstudentschap gedaan. Nu werk ik voor de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën als Tax Talent Trainee (inspecteur/fiscalist). Dit geeft denk ik al aan hoe divers het werkveld is.

  In de praktijk merk je dat je veel hebt gehad aan je studie, enerzijds heb je een sterke inhoudelijke basis en anderzijds heb je geleerd hoe je nieuwe ontwikkelingen op je vakgebied volgt en plaatst in het grotere geheel. Daar zit misschien ook wel de charme én de uitdaging van het fiscale vakgebied: het is een vakgebied dat constant in ontwikkeling is door politieke en maatschappelijke invloeden.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van

  Student Nino: Wat je ook koopt of doet, overal betaal je belasting

  Lees verder

  Met het fiscaal recht krijgen we allemaal te maken. Wat je ook aankoopt, overal betaal je omzetbelasting. Later in loondienst betaal je loonbelasting en bij de aanschaf van een huis betaal je overdrachtsbelasting. Dit zijn enkele voorbeelden van de tientallen belastingen die in Nederland worden geheven.


  Ook komen er steeds meer internationale aspecten bij kijken waardoor het belastingrecht nooit stilstaat. Kortom, het is een zeer actueel en dynamisch onderwerp, vandaar dat mijn keuze op deze specialisatie is gevallen.

  Op dit moment zit ik in het derde jaar van mijn bachelor rechtsgeleerdheid. Toen ik drie jaar geleden een keuze moest maken welke studie ik na mijn middelbare school ging doen was het vrij snel duidelijk dat dit Rechtsgeleerdheid zou worden. Na het bezoeken van enkele universiteiten is mijn keuze toen gevallen op Groningen. Dit vanwege de gezellige sfeer die er heerst en de hoge waardering van de rechtenfaculteit.

  Het aantal studenten dat kiest voor de specialisatie Fiscaal recht is relatief klein. Je leert iedereen dus snel kennen en daarbij zijn de docenten erg behulpzaam en reageren ze snel op vragen per email. Tijdens de studie vormen veelal voorbeelden uit de praktijk de basis van de opdrachten die gemaakt moet worden. Actualiteiten en nieuwsartikelen worden tijdens de hoorcolleges besproken en behandeld.

  Belastingrecht is dus een dynamische studie en het is geweldig om in Groningen te studeren. De stad is ontzettend leuk. De combinatie van een groot percentage studenten, klein stadscentrum en veel uitgaansgelegenheden maakt het tot een gezellige en gemoedelijke stad.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Hilde Atsma, Nico Schutte, Ester Post en Laurens Jan Horsthuis

  Vlog: Kies bewust voor Fiscaal Recht!

  – Hilde Atsma, Nico Schutte, Ester Post en Laurens Jan Horsthuis
  Lees verder

  Ben jij scholier en overweeg je om Rechtsgeleerdheid te gaan studeren? Dan raden we je zeker aan om alle Kies Bewust vlogs te bekijken. Want ook voor jou als studiekiezer bieden de vlogs veel relevante informatie.

  Je vindt de vlogs per afstudeerrichting op onze website en op YouTube:

  - Fiscaal Recht
  - Juridische Bestuurskunde
  - Internationaal en Europees Recht
  - IT-Recht
  - Nederlands Recht
  - Notarieel Recht

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Willemein Grooten

  Docent Willemein Grooten: Het vakgebied Fiscaal recht is altijd in beweging en blijft daarom ook altijd interessant.

  – Willemein Grooten
  Lees verder

  Als docent Belastingrecht geef ik het vak Erfrecht, Relatievermogensrecht en de Successiewet en enkele vaardigheidsvakken zoals de Studentenrechtbank en het Seminaar Belastingrecht. Hiernaast ben ik scriptie- en stage coördinator en scriptiebegeleider voor de studenten.

  Wat mij aantrekt in mijn functie als docent is het bijdragen aan de ontwikkeling van de studenten. In eerste instantie door kennisoverdracht tijdens de colleges en bij de beoordeling van schriftelijke stukken, maar ook door een klankbord te zijn voor de te maken keuzes tijdens en na afronding van de opleiding.
  De specialisatie Fiscaal Recht in Groningen is inhoudelijk erg sterk en volledig en er wordt lesgegeven door deskundige docenten.
  Het vakgebied Fiscaal recht is altijd in beweging en blijft daarom ook altijd interessant. Het is een breed vakgebied: het gaat iedereen aan, van particulieren tot grote multinationals. Het raakt de belastingplichtigen op emotioneel en financieel gebied, de belangen zijn vaak groot.
  Als je als student geïnteresseerd bent in het recht, in de mens, in (non) profit organisaties en in de overheid, is de keuze voor Fiscaal recht een logische: in deze opleiding komt dit allemaal samen. Met een creatieve en kritische blik leert de student de belastingwetgeving te interpreteren en te beoordelen. De afronding van de opleiding Fiscaal recht zorgt bovendien voor vele en goede carrièremogelijkheden in de adviespraktijk, in het bedrijfsleven en bij de Belastingdienst.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Redmar Wolf

  Hoogleraar Belastingrecht Redmar Wolf: Het Fiscaal recht is een dynamisch en internationaal vakgebied

  – Redmar Wolf
  Lees verder

  Na als hoofddocent te zijn begonnen bij de Faculteit Rechten, mag ik mij sinds juli 2018 professor noemen.
  Ik verzorg het onderwijs in het bachelorvak omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Ik geef de hoorcolleges en maak de tentamens (en kijk deze ook na, altijd een hele klus).

  Ik begeleid verder masterstudenten bij het schrijven van hun afstudeerscriptie. Hiernaast houd ik mij bezig met onderzoek op mijn vakgebied; het schrijven van bijvoorbeeld artikelen over recente ontwikkelingen. Wat dat laatste betreft; ontwikkelingen zijn er altijd, want met name de omzetbelasting (btw) is een zeer dynamisch vakgebied.

  Het Fiscaal recht in zijn geheel is een dynamisch en internationaal vakgebied. Je komt met alle aspecten van onze samenleving in aanraking. En, niet vergeten, belastingheffing is het begin van iedere beschaving. Maar daarbij is het wel van belang dat deze heffing eerlijk en evenwichtig verloopt. In onze opleiding leer je oog te hebben niet alleen voor de belangen van de schatkist, maar ook voor de belangen van de belastingplichtigen.

  Het mooiste aspect van mijn functie als hoogleraar, is om als docent het verschil te kunnen maken: Studenten enthousiast maken voor je vak. Merken dat studenten 'het hebben begrepen'. Of dat een student er uiteindelijk in slaagt, met jouw begeleiding, om een mooie scriptie af te leveren.

  Tot slot, over Groningen: Het is een geweldige stad, ik ben altijd weer blij als ik er naar toe mag. Ook de universiteit en onze faculteit voelen als een warm bad... Voor mij gaat niets boven Groningen. Nee, zonder gekheid, ik denk dat de RUG een mooie plek is om te studeren. Bovendien, onze bachelor biedt je een meer dan gedegen basis voor een verdere carrière in de fiscaliteit. Groningen is volgens mij op alle niveaus de beste keuze.


  Sluiten

Inleiding Nederlands Recht

Fiscaal recht is een van de zes afstudeerrichtingen van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Vraag jij je af of de opleiding bij je past? Ben je benieuwd naar de inhoud van dit vakgebied? Neem dan deel aan onze online cursus Inleiding Nederlands Recht. Daarmee maak je nu alvast kennis met een aantal aspecten van het recht (zoals het staatsrecht en het strafrecht) en kun je ontdekken of je de lesstof interessant vindt.

In de cursus Inleiding Nederlands Recht word je aan de hand van video’s, artikelen, oefenvragen en discussies begeleid bij je eerste stappen in de wereld van het recht. Na aanmelding krijg je vijf weken gratis toegang tot de cursus. Ga naar de website van FutureLearn en start meteen!

Lees meer

Studieverenigingen

GFE (Groninger Fiscale Eenheid)

De Groninger Fiscale Eenheid is een studievereniging voor fiscale studenten, zowel juristen als economen, van de Rijksuniversiteit Groningen.
Naast gezelligheid kan GFE ook veel voor haar leden betekenen tijdens en na hun studie. Zo kan er contact worden gelegd met andere studenten van dezelfde studierichting, maar kunnen studenten in hun eindfase van de studie ook makkelijk in contact komen met kantoren. Dit kan de kans op een stageplek of een eventuele baan vergroten. Activiteiten die GFE zoal organiseert zijn bijvoorbeeld een symposium, de kantorendag en een buitenlandse studiereis.
https://www.gfe.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Je bent nieuwsgierig, sociaal, vindingrijk, en taalkundig sterk. Enig gevoel voor cijfers komt ook van pas. Fiscaal juristen vormen een bijzondere groep juristen. Zij leren de fiscale regels niet alleen toe te passen op complexe situaties, maar zijn ook geïnteresseerd in de achtergrond van de fiscale regelgeving. Zij zien dwarsverbanden met andere rechtsgebieden en hebben economisch inzicht. Zij staan open voor mensen en begeleiden hen bij nationale en internationale fiscale vraagstukken.

(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

De vakken die je in het eerste studiejaar volgt, kunnen je 60 ECTS (studiepunten) opleveren. Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Heb je 45 ECTS of meer behaald, dan krijg je een positief studieadvies. Je kunt dan in het tweede jaar gewoon doorstuderen. Heb je minder dan 45 ECTS behaald, dan krijg je een negatief studieadvies en mag je helaas niet doorgaan met je studie Rechtsgeleerdheid aan de RUG.

Hebben zich in het eerste jaar zeer bijzondere, zwaarwegende, persoonlijke omstandigheden voorgedaan? Dan kan het zijn dat we daar rekening mee houden in het studieadvies, dus meld dergelijke omstandigheden altijd tijdig bij de studieadviseur!

Studiebegeleiding

Voor eerstejaars studenten zijn er studiestartgroepen. Dit is een mentorsysteem waarbij een kleine groep eerstejaars wekelijks begeleid wordt door een ouderejaars student die je op weg helpt bij het studeren.

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Aansluitende master programma's