Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Law and Public Administration (part-time)
Header image Recht en Bestuur

Recht en Bestuur

Wil jij een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke opgaven waar de overheid mee wordt geconfronteerd? Wil je als jurist en als beleidsadviseur en manager aan het werk?

Deze master geeft je die mogelijkheden!

Deze eenjarige master is door de combinatie van juridische en bestuurskundige vakken een unieke opleiding. De master bereidt je goed voor op verschillende soorten functies zoals beleids- of juridisch adviseur, bestuurder van organisaties, manager of specialist op het gebied van een van onze verdiepende ‘tracks’.

De master bestaat uit twee richtingen:

Binnen Juridische Bestuurskunde specialiseer je je in het openbaar bestuur, het omgevingsrecht of het socialezekerheidsrecht. Het is mogelijk om twee specialisaties te kiezen. Ook is het mogelijk naast het programma stage te lopen. Als je een juridische bachelor hebt kun je door het volgen van extra vakken het civiel effect (nodig voor togaberoepen) verkrijgen. Bij de Engelstalige opleiding Governance and Law in Digital Society specialiseer je je in de rol van de overheid en het recht in de digitaliserende maatschappij. In dit programma is het volgen van een stage als onderdeel van je afstudeerproject een verplicht onderdeel.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Recht en Bestuur
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66461
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

De variant Juridische bestuurskunde wordt bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid in Groningen aangeboden, Governance and Law in Digital Society bij Campus Fryslân in Leeuwarden. Beide varianten kennen kleinschalig en interactief onderwijs, waardoor ruimte is voor discussie en feedback. Recht en Bestuur is de enige bestuurskundige studie in Nederland die studenten de titel 'meester in de rechtsgeleerdheid' oplevert. Dat illustreert de kwaliteiten van onze afgestudeerden: zij zijn jurist én bestuurs

Met deze multidisciplinaire invalshoek zijn afgestudeerde juristen van de opleiding Recht en Bestuur erg gewild bij werkgevers, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven.

Programma

Door de combinatie van juridische en bestuurskundige kennis is de master Recht en Bestuur uniek in Nederland. Je kunt binnen de master kiezen voor de opleiding Governance and Law in Digital Society en de opleiding Juridische Bestuurskunde met daar binnen de specialisaties Openbaar bestuur, Omgevingsrecht en Socialezekerheidsrecht. Vanwege deze insteek zijn juridische bestuurskundigen uit Groningen zeer gewild bij werkgevers.

De opleidingen zijn kleinschalig. Recente ontwikkelingen worden tijdens colleges besproken en geduid. Je studeert samen, werkt samen, ontwikkelt vaardigheden én maakt kennis met het werkveld.

Programma-opties
Juridische Bestuurskunde (specialisatie)

Wil jij uitgebreide kennis van de manier waarop het openbaar bestuur functioneert? Wil jij een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke opgaven waar de overheid mee wordt geconfronteerd?

De master Juridische Bestuurskunde heeft tot doel om jou vertrouwd te maken met de complexiteit van de publieke sector. De verschillende maatschappelijke opgaven waarvoor de overheid zich gesteld ziet, hangen in toenemende mate met elkaar samen. Bovendien zijn veel partijen betrokken bij de aanpak daarvan. Denk aan opgaven binnen de jeugdzorg, het veiligheidsbeleid of bij de impact van de economische ontwikkelingen op een (natuur)gebied. Door deze complexiteit raakt de verantwoordelijkheid voor beleid steeds meer gespreid.De opleiding is een combinatie van (interactief) onderwijs en door jou uitgevoerd onderzoek, op zowel publiekrechtelijk als bestuurskundig terrein. Dat geeft je niet alleen een goed begrip van bestuurlijke en beleidsmatige processen, maar zorgt er ook voor dat je vaardigheden ontwikkelt om beleidsvraagstukken te analyseren en er over te adviseren.De juridische kant van de studie stelt je in staat om tal van juridische functies te verrichten. De bestuurskundige vorming geeft je de intellectuele bagage om door te groeien naar adviserende en leidinggevende functies.Je kunt in september en februari met deze master starten.

Meer informatie over deze optie

Governance and Law in a Digital Society (specialisatie)

How do governments influence effects of digitalisation, such as cybercrime and breaches of privacy? And how can governments make better use of benefits that digitalisation has to offer?

In the modern globalised world, privacy and security are two topics that do not lose their relevance. On the contrary, incidents demonstrate how they affect our daily life. This LLM programme discusses the need to protect the privacy of citizens online, but also looks at the risks of the dependency on the private sector in IT projects and describes online tools to increase the effectiveness of law enforcement.Our law students are interested in studying how governments deal with challenges IT raises. Consequently, they understand that it is in their interest to have knowledge of social sciences. If they have no prior knowledge, they are willing to obtain this during a Summer pre-LLM.This master responds to an increasing demand of the labour market, since there is a great need for lawyers with knowledge of public administration to deal with the aforementioned issues.By means of guest speakers, excursions, internships and research, the student will gain practical experience with digitalisation issues in a public sector context. After this study, students will have all necessary skills allowing them to successfully pursue a meaningful career in this highly dynamic and complex environment.If you'd like to know more about the special features of this LLM, there will be an online webinar on May 7th 2020 which you can register for here.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

  • Studeren in het buitenland is facultatief
  • Voor gemiddeld 20 weken
  • Maximaal 30 EC

De faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202101 september 2021
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2020-2021€ 1578deeltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Veel van onze afgestudeerden vinden een functie in de publieke sector of bij adviesbureaus die de publieke sector adviseren. Denk aan beleids- en juridisch adviseurs of wetgevingsjuristen bij een ministerie, provincie, gemeente, maatschappelijke (zorg)instellingen, politie of toezichthouders.

Potentiële beroepen

  • Wetgevingsjurist bij de overheid
  • Adviseur in het bedrijfsleven
  • Bestuurder bij een gemeente of provincie
  • Manager bij een maatschappelijke instelling of uitvoeringsorganisatie
Onderzoek

Onderzoek

Zowel studenten als docenten voeren onderzoek uit om vraagstukken te verkennen die tijdens de opleiding aan bod komen, denk aan ontwikkelingen op het terrein van het omgevingsrecht, sociale zekerheid en digitale veiligheid. Studenten doen dit in het kader van de seminaars en hun scriptie, maar ook als extra-curriculaire activiteiten als student-assistent of stagiair..

Volg ons!