Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Law and Public Administration Legal Public Administration (part-time)
Header image Juridische Bestuurskunde

Juridische Bestuurskunde

Wil jij uitgebreide kennis van de manier waarop het openbaar bestuur functioneert? Wil jij een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke opgaven waar de overheid mee wordt geconfronteerd?

De master Juridische Bestuurskunde heeft tot doel om jou vertrouwd te maken met de complexiteit van de publieke sector. De verschillende maatschappelijke opgaven waarvoor de overheid zich gesteld ziet, hangen in toenemende mate met elkaar samen. Bovendien zijn veel partijen betrokken bij de aanpak daarvan. Denk aan opgaven binnen de jeugdzorg, het veiligheidsbeleid of bij de impact van de economische ontwikkelingen op een (natuur)gebied. Door deze complexiteit raakt de verantwoordelijkheid voor beleid steeds meer gespreid.

De opleiding is een combinatie van (interactief) onderwijs en door jou uitgevoerd onderzoek, op zowel publiekrechtelijk als bestuurskundig terrein. Dat geeft je niet alleen een goed begrip van bestuurlijke en beleidsmatige processen, maar zorgt er ook voor dat je vaardigheden ontwikkelt om beleidsvraagstukken te analyseren en er over te adviseren.

De juridische kant van de studie stelt je in staat om tal van juridische functies te verrichten. De bestuurskundige vorming geeft je de intellectuele bagage om door te groeien naar adviserende en leidinggevende functies.

Je kunt in september en februari met deze master starten.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Recht en Bestuur
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66461
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

Juridische Bestuurskunde is de enige bestuurskundige studie in Nederland die studenten de titel 'meester in de rechtsgeleerdheid' oplevert. Dat illustreert de kwaliteiten van onze afgestudeerden: zij zijn jurist én bestuurskundige.

Met een multidisciplinaire invalshoek waarin naast het recht ook organisatietheorie, economie en sociologie een belangrijke rol spelen zijn afgestudeerde juristen van de opleiding Juridische Bestuurskunde erg gewild bij werkgevers, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Het onderwijs is kleinschalig en interactief opgezet, waardoor ruimte is voor discussie en feedback.

Programma

Om jou vertrouwd te maken met de vraagstukken binnen de collectieve sector en je vaardigheden te laten ontwikkelen gericht op de aanpak daarvan, biedt deze master een mix van juridische en multidisciplinaire vakken.

Je volgt de kernvakken Beleidswetenschap, Beleidsanalyse, Modern publiek management, Toezicht & rechtshandhaving en Overheid & Privaatrecht. Daarnaast kies je een specialisatie, Openbaar bestuur, Sociale zekerheid of Omgevingsrecht. Binnen je specialisatie volg je twee specialisatievakken, zoals Publiekrecht en duurzaamheid, Politicologie of Vreemdelingenrecht, en schrijf je je scriptie.

Om aan de vereisten voor het civiel effect te voldoen na een juridische bachelor kun je extra vakken volgen.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Seminaar Wetgeving
Beleidswetenschap 2 (6 EC)
Omgevingsrecht (6 EC, facultatief)
Recht Decentrale Overheden (6 EC, facultatief)
Social Security Law (6 EC, facultatief)
Seminaar Beleidsanalyse (6 EC)
Overheid en Privaatrecht (6 EC)
Politicologie (6 EC, facultatief)
Sociale Zekerheidsrecht (6 EC, facultatief)
Modern Publiek Management (6 EC)
Publiekrecht en duurzaamheid (6 EC, facultatief)
Scriptie Recht en Bestuur (18 EC)
European Sustainability Law (6 EC, facultatief)
Staats- en Bestuursrecht in Europees perspectief (6 EC, facultatief)
Toezicht en Rechtshandhaving (6 EC)
Vreemdelingenrecht (6 EC, facultatief)
Programma-opties
Openbaar Bestuur (specialisatie)

De specialisatie Openbaar Bestuur wordt gebruikt om de kennis over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur te verdiepen.

Hier staan onderwerpen centraal, zoals de decentralisatie van de jeugdzorg, de wijze waarop overheden trachten vorm te geven aan de participatiesamenleving en de gevolgen van fragmentatie en differentiatie in de politiek voor de bestuurskracht van overheden.

Omgevingsrecht (specialisatie)

Bij de specialisatie Omgevingsrecht verdiep je je in het milieurecht, de bouwregelgeving en de ruimtelijke ordening.

Actuele thema's zijn bijvoorbeeld de werking van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), de komst van de omgevingsdiensten om de handhaving van het omgevingsrecht te verbeteren en de Omgevingswet die eisen stelt aan participatie van burgers bij de totstandkoming van concrete overheidsbesluiten. Hier komt ook komt de spanning tussen duurzaamheid en economische ontwikkelingen aan de orde.

Honoursprogramma voor masterstudenten (honoursprogramma)

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202201 september 2022
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2021-2022€ 798deeltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

De juridische kant van de studie stelt je in staat om tal van juridische taken in de publieke sector te verrichten, terwijl je ook de intellectuele bagage hebt om door te groeien naar adviserende en leidinggevende functies. De ervaring heeft uitgewezen dat er in de bestuurlijke praktijk veel behoefte is aan deze combinatie van kwalificaties.

Afgestudeerden hebben weinig moeite met het vinden van een baan. Het gaat om functies bij zowel de overheid als bij maatschappelijke ondernemingen (zoals woningcorporaties en ziekenhuizen) en in het bedrijfsleven (bijvoorbeeld in de adviessector). Onze afgestudeerden hebben één ding gemeen: ze doen werk dat relevant is voor onze samenleving.

Afgestudeerden komen in verschillende soorten functies terecht:

 • Onderzoek: bij de overheid, een private partij of de universiteit. Een voorbeeld is onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet voor de gemeentelijke organisatie.
 • Beleidsadvisering: binnen de overheid (als beleidsmedewerker) of erbuiten (in de consultancy), waarbij bijvoorbeeld bekeken wordt hoe een sociaal wijkteam georganiseerd kan worden.
 • (Bestuursrecht)jurist: denk aan een functie als jurist op de juridische afdeling of een afdeling bestuursondersteuning bij een gemeente of ministerie, waarbij je besluiten opstelt of bezwaren behandelt.
 • Beleidsbepaling: verschillende studenten kiezen voor een loopbaan als bestuurder of politicus en vervullen functies als gemeenteraadslid, wethouder, burgemeester of minister.


Potentiële beroepen

 • Beleidsmedewerker of -adviseur
 • Bestuurder
 • Bestuursjurist
 • Manager van een ambtelijke organisatie
Onderzoek

Studieverenigingen

Dorknoper

J.B.S.V. Dorknoper is de studievereniging voor studenten Juridische Bestuurskunde van de RUG.
Dorknoper organiseert gedurende het hele jaar verschillende soorten activiteiten, zoals het jaarlijks congres.
https://www.dorknoper.nl/home
Lees meer
Studentprofiel

Als student Juridische Bestuurskunde ben je maatschappelijk betrokken en nieuwsgierig. Je hebt kennis en vaardigheden op het gebied van het recht en de bestuurskunde en vraagt je continu af hoe deze kennis een bijdrage kan bieden aan (het verbeteren van) de aanpak van sociale problemen. De wetenschappelijke opleiding biedt jou vaardigheden om vraagstukken grondig te analyseren en om met reële adviezen te komen.

Studiebegeleiding

Kenmerkend voor de opleiding Juridische Bestuurskunde zijn de korte lijnen tussen de studenten en de docenten, wat zorgt voor een persoonlijke aanpak. Mocht je daarnaast vragen hebben over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je terecht bij een van onze studieadviseurs.

Volg ons!