Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Law and Public Administration
Header image Recht en Bestuur

Recht en Bestuur

Wil jij een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke opgaven waar de overheid mee wordt geconfronteerd? Wil je als jurist en als beleidsadviseur en manager aan het werk?

Deze master geeft je die mogelijkheden!

Deze eenjarige master is door de combinatie van juridische en bestuurskundige vakken een unieke opleiding. De master bereidt je goed voor op verschillende soorten functies zoals beleids- of juridisch adviseur, bestuurder van organisaties, manager of specialist op het gebied van een van onze verdiepende ‘tracks’.

Binnen Recht en Bestuur (Juridische Bestuurskunde) specialiseer je je in het openbaar bestuur, het omgevingsrecht of het socialezekerheidsrecht. Je kunt je programma aanvullen met een tweede specialisatie of een stage. Als je een juridische bachelor hebt kun je door het volgen van extra vakken het civiel effect (nodig voor togaberoepen) verkrijgen.

De opleiding rond je af met een scriptie. Op basis van empirisch onderzoek bestudeer je een vraagstuk dat voor de praktijk van belang is. Je krijgt daarmee veel mogelijkheden om richting te geven aan je opleiding.

Tot 2024 wordt binnen deze master ook de richting Governance and Law in Digital Society aangeboden. Het is niet meer mogelijk je aan te melden voor deze master.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Recht en Bestuur
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66461
Voertaal
Nederlands
Start
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

Juridische Bestuurskunde kent kleinschalig en interactief onderwijs, waardoor ruimte is voor discussie en feedback. Het is de enige bestuurskundige studie in Nederland die studenten de titel 'meester in de rechtsgeleerdheid' oplevert. Dat toont de kwaliteiten van onze afgestudeerden: zij zijn jurist én bestuurskundige.

Met deze multidisciplinaire invalshoek zijn afgestudeerde juristen van de opleiding Recht en Bestuur erg gewild bij werkgevers, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven.

Programma

Door de combinatie van juridische en bestuurskundige kennis is de master Recht en Bestuur uniek in Nederland. Je kunt binnen de master kiezen voor de specialisaties Openbaar bestuur, Omgevingsrecht en Socialezekerheidsrecht. Vanwege deze insteek zijn juridische bestuurskundigen van de RUG zeer gewild bij werkgevers.

De opleidingen zijn kleinschalig. Recente ontwikkelingen worden tijdens colleges besproken en geduid. Je studeert samen, werkt samen, ontwikkelt vaardigheden én maakt kennis met het werkveld.

Programma-opties
Juridische Bestuurskunde (specialisatie)

Wil jij ontdekken hoe het openbaar bestuur werkt? Lijkt het je leuk om een verschil te maken in de maatschappij door de uitdagingen waar onze overheid mee te maken heeft aan te pakken? Dan is deze master écht iets voor jou!.De Master Juridische Bestuurskunde heeft als doel om jou vertrouwd te maken met de complexiteit van de publieke sector. We gaan diep in op de vele maatschappelijke uitdagingen waarmee de overheid wordt geconfronteerd, en laten je zien hoe deze uitdagingen met elkaar verweven zijn. Denk aan opgaven binnen de jeugdzorg, het veiligheidsbeleid of bij de impact van de economische ontwikkelingen op een (natuur)gebied. Door deze complexiteit raakt de verantwoordelijkheid voor beleid steeds meer gespreid.De opleiding is een combinatie van (interactief) onderwijs en door jou uitgevoerd onderzoek, op zowel publiekrechtelijk als bestuurskundig terrein. Dat geeft je niet alleen een goed begrip van bestuurlijke en beleidsmatige processen, maar zorgt er ook voor dat je vaardigheden ontwikkelt om beleidsvraagstukken te analyseren en erover te adviseren. De juridische kant van de studie stelt je in staat om tal van juridische functies te verrichten. De bestuurskundige vorming geeft je de intellectuele bagage om door te groeien naar adviserende en leidinggevende functies.Wil je meer weten? Kijk dan ook op onze weblog.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Toelatingseisen schakelprogramma: Studenten met de bachelor Rechtsgeleerdheid, specialisatie Juridische Bestuurskunde zijn direct toelaatbaar. Dit geldt ook voor studenten die het geïntegreerde premasterprogramma gevolgd hebben tijdens hun bachelor Integrale Veiligheid, Bestuurskunde of HBO-Rechten aan NHL-Stenden.

Voor alle overige studenten met een afgeronde juridische of bestuurskundige/sociaalwetenschappelijke hbo- of wo-bachelor, zoals Rechtsgeleerdheid, Bestuurskunde, Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie en Sociologie, bestaat de mogelijkheid om een schakelprogramma te volgen. Op basis van een overzicht van de door jou eerder gevolgde vakken wordt na een persoonlijk gesprek beoordeeld of dit voor jou van toepassing is. Neem voor meer informatie contact op met de toelatingscommissie, toelating-rechten rug.nl of neem contact op met een van de studieadviseurs.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Afgestudeerden hebben weinig moeite met het vinden van een baan. Het gaat om functies bij zowel de overheid als in het bedrijfsleven (bijvoorbeeld in de adviessector). Onze afgestudeerden hebben één ding gemeen: ze doen werk dat relevant is voor onze samenleving.

Arbeidsmarkt

Veel van onze afgestudeerden vinden een functie in de publieke sector of bij adviesbureaus die de publieke sector adviseren. Denk aan beleids- en juridisch adviseurs of wetgevingsjuristen bij een ministerie, provincie, gemeente, maatschappelijke (zorg)instellingen, politie of toezichthouders.

Potentiële beroepen

 • Wetgevingsjurist bij de overheid
 • Adviseur in het bedrijfsleven
 • Bestuurder bij een gemeente of provincie
 • Manager bij een maatschappelijke instelling of uitvoeringsorganisatie
Onderzoek

Onderzoek

Zowel studenten als docenten voeren onderzoek uit om vraagstukken te verkennen die tijdens de opleiding aan bod komen, denk aan ontwikkelingen op het terrein van het omgevingsrecht, sociale zekerheid en digitale veiligheid. Studenten doen dit in het kader van de seminaars en hun scriptie, maar ook als extra-curriculaire activiteiten als student-assistent of stagiair.

De docenten doen onderzoek dat zowel met de (inter)nationale academische wereld wordt gedeeld door publicaties en presentaties op congressen, maar ook veel onderzoek in opdracht van de overheid, wat de praktische relevantie bekrachtigt.

 • 
						Testimonial van	Mark Hollander

  Alumnus Mark Hollander: 'Breed opgeleid zonder verdieping te missen'

  – Mark Hollander
  Lees verder

  Tijdens mijn propedeusejaar kwam ik in aanraking met de richting Recht en Bestuur. Voor mij kwam daar alles bij elkaar. Wat ik miste bij de juridische vakken werd aangevuld met het curriculum van de specialisatie, terwijl ik toch de juridische basis kon behouden. Ik voelde me meteen thuis bij de vakken, docenten en medestudenten. Zeker omdat ik voor ogen had het openbaar bestuur in te gaan. Na de bachelor vond ik de gewenste verdieping in de master Recht en Bestuur.

  Tijdens mij studie heb ik stage gelopen bij een bestuurskundig en juridisch onderzoeksbureau. Daar kon ik na mijn stage blijven werken. Aansluitend heb ik het Rijkstraineeship gevolgd. Door dit programma doe je in anderhalf jaar ervaring op verschillende werkplekken op. Ik werk nu als beleidsmedewerker bij de directie hoger onderwijs en studiefinanciering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik maak beleid, ontwerp wetgeving en ondersteun de minister bij debatten in de Tweede Kamer over onder andere het lerarentekort en de inrichting van het bestuur van universiteiten.

  Ik heb in de praktijk de bevestiging gevonden dat ik de juiste studie heb gevolgd. Recht en Bestuur leidt breed op zonder verdieping te missen. Door de studie leer je vanuit verschillende invalshoeken beleid, politiek en wetten begrijpen. Collega’s waarderen de veelzijdigheid. Ik spreek de taal van wetgevingsjuristen, maar door mijn studie heb ook de nodige politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Ik kan met recht zeggen dat alle aspecten van de opleiding in de praktijk toepasbaar zijn.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Michiel Heetebrij

  Het leukste aan de opleiding vind ik de verscheidenheid aan vakken en de betrokkenheid van docenten.

  – Michiel Heetebrij
  Lees verder

  Mijn keuze voor Bestuurskunde kwam voort uit mijn maatschappelijke interesse. Deze studie sprak me aan omdat je leert vanuit meerdere invalshoeken te kijken naar maatschappelijke problemen. Je wordt dus breed opgeleid. De master Recht en Bestuur was een logisch vervolg op het premastertraject gedurende mijn bachelor.

  Voordat ik aan de master Recht en Bestuur begon, heb ik bestuurskunde gestudeerd aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden. Tijdens deze studie lag de nadruk vooral op de praktijk. Hierdoor heb ik veel waardevolle ervaring opgedaan over de werking van het (semi)openbaar bestuur in Nederland en Europa. Deze opleiding was erg beroepsgericht, maar ik mistte persoonlijk een beetje uitdaging. Daarom volgde ik gedurende mijn bachelor een pre-master voor de master Recht en Bestuur. Ik had het geluk dat ik de pre-master gedurende mijn bachelor kon volgen. Dat hield in dat ik naast het reguliere programma vakken en minors op wo-niveau kon volgen.

  Tijdens de opleiding kom je op verschillende manieren in aanraking met de praktijk. Zo worden voor veel vakken vaak gastsprekers uit het werkveld uitgenodigd. Dit zorgt ervoor dat je de theorie beter kunt begrijpen. Het fijne van deze master is de kleinschaligheid. Hierdoor is er veel ruimte voor vragen en discussies in de colleges.

  Wanneer je maatschappelijk betrokken en nieuwsgierig bent dan raad ik deze opleiding aan! Naast de juridische blik leer je vaardigheden en doe je kennis op om maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen en te analyseren. Voor meerdere problemen zijn bijvoorbeeld meerdere juridische oplossingen mogelijk. Maar welke oplossing zorgt ervoor dat ook Tweede Kamerleden en mensen uit de samenleving tevreden zijn over de oplossing?

  Het leukste aan de opleiding vind ik de verscheidenheid aan vakken en de betrokkenheid van docenten. Dit zorgt ervoor dat je niet eentonig bezig bent met een bepaald onderwerp maar een breed wordt opgeleid. Je wordt een generalist die integraal kan kijken naar het oplossen van maatschappelijke problemen. De betrokkenheid van docenten blijkt uit de begeleiding en de ruimte voor het stellen van vragen.

  Wat ik minder leuk aan de opleiding vind is dat de nadruk vooral op het individueel leren ligt. Door samen met medestudenten te werken aan een project leer je vaardigheden die later in je carrière ook van belang zijn zoals communiceren en samenwerken. Gelukkig hebben we wel vakken in de master waar je dit leert.

  Studeren moet niet alles zijn in je studententijd. Naast de kennis en vaardigheden die je op doet tijdens je opleiding, vind ik het belangrijk om je ook op sociaal en maatschappelijk gebied te ontwikkelen. Door het doen van commissies en besturen leer je jezelf kennen en wat je kan. Ikzelf ben lid van Navigators Studentenvereniging Groningen en actief bij het CDA en in mijn kerk. Hierdoor leer je vaardigheden en bouw je vriendschappen voor het leven. Daarnaast zou ik het van harte aanbevelen om tijdens je studie stage te gaan lopen. Door mijn stages bij het team public affairs en in de Tweede Kamer heb ik een veel beter beeld gekregen wat ik na mijn studententijd wil gaan doen.
  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Femke de Vries

  Het interessante van ons vakgebied is dat we continu bezig zijn met maatschappelijke vraagstukken.

  – Femke de Vries
  Lees verder

  Ik ben bijzonder hoogleraar Toezicht. Ik geef het vak Toezicht en rechtshandhaving in de master Juridische bestuurskunde. Ik doe daarnaast onderzoek naar het effect van transparantie op vertrouwen in toezichthouders. Verder begeleid ik bijvoorbeeld een promotieonderzoek naar biases in besluitvorming door toezichthouders.

  Mijn hoofdfunctie vervul ik bij een adviesbureau, ik ben managing partner van &samhoud consultancy. Hiervoor heb ik lang in het financieel toezicht gewerkt, als divisiedirecteur bij De Nederlandsche Bank en als lid van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten. Naast mijn functies bij &samhoud en bij de RUG vervul ik een aantal nevenfuncties. Zo ben ik onafhankelijk voorzitter van het klimaatcommitment van de financiële sector en voorzitter van de Raad van Advies van de ANVS, de toezichthouder op de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

  Het interessante van ons vakgebied is dat we continu bezig zijn met maatschappelijke vraagstukken. Je hoeft de krant maar open te slaan of je ziet onderwerpen die met ons vak te maken hebben. Denk aan vraagstukken als: moet de overheid harder optreden tegen vervuilende activiteiten van Tata steel? Is de overheid voldoende betrouwbaar? En hoe moeten verschillende publieke belangen zoals privacy en veiligheid tegen elkaar worden afgewogen? Maar ook vragen als: verwacht de burger niet te veel van de overheid? Of hoe kan de overheid zorgen dat ondernemingen meer verantwoordelijkheid nemen voor publieke belangen. En welk wettelijk kader hoort daarbij?

  Vraagstukken in het publieke domein hebben zelden alleen een bestuurskundige of alleen een juridische kant. We hebben het recht nodig én we moeten snappen hoe publieke belangen worden afgewogen. Het mooie is dat de opleiding Recht en Bestuur de elementen die we nodig hebben om te begrijpen hoe de overheid effectief is en hoe de overheid zich verhoudt tot burgers, ondernemingen en maatschappelijke organisaties combineren. Daarmee voegt de opleiding echt wat toe.

  Studenten die graag diep nadenken over maatschappelijke vraagstukken en dilemma’s zullen veel plezier beleven aan de master Recht en Bestuur. De combinatie van juridische vaardigheden en de brede blik vanuit de bestuurskunde geven een uitstekende start aan iedereen die zich na zijn studie wil bezig houden met grote maatschappelijke vragen of dat nu bij de overheid is of daarbuiten.

  Sluiten

Studieverenigingen

Dorknoper

J.B.S.V. Dorknoper is de studievereniging voor de afstudeerrichting juridische bestuurskunde en de masters recht & bestuur en staats- & bestuursrecht van de faculteit rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Bij de vereniging worden tal van activiteiten, uiteenlopend van studiegerelateerde evenementen, zoals congressen, lezingen, excursies, tot de typische gezelligheidsactiviteiten georganiseerd. Naast het organiseren van deze studiegerelateerde activiteiten, verzamelt J.B.S.V. Dorknoper ook verschillende vacatures voor haar leden zodat studenten tijdens hun studie praktijkervaring op kunnen doen of na hun studie kunnen beginnen aan hun carrière. Dit met als doel om studenten bij zowel de staats- en bestuursrechtelijke als bij de bestuurskundige praktijk te brengen.
https://www.dorknoper.nl/home
Lees meer
Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Volg ons!